Đầu cắt đai ốc thủy lực M76 - M90 Boltight ENS4-2

Đầu cắt đai ốc thủy lực M76 - M90 Boltight ENS4-2

Mã SP : VTH85101
Model : ENS4-2
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Trọng lượng , (Kg) : 75.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M76 - M80 Boltight ENS4-1

Đầu cắt đai ốc thủy lực M76 - M80 Boltight ENS4-1

Mã SP : VTH85099
Model : ENS4-1
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Trọng lượng , (Kg) : 73.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M68 - M80 Larzep CN0180

Đầu cắt đai ốc thủy lực M68 - M80 Larzep CN0180

Mã SP : VTH85095
Model : CN0180
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 40.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M45 - M72 Boltight ENS3-4

Đầu cắt đai ốc thủy lực M45 - M72 Boltight ENS3-4

Mã SP : VTH85094
Model : ENS3-4
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Trọng lượng , (Kg) : 44.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M45 - M64 Boltight ENS3-3

Đầu cắt đai ốc thủy lực M45 - M64 Boltight ENS3-3

Mã SP : VTH85093
Model : ENS3-3
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Trọng lượng , (Kg) : 43.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M45 - M56 Boltight ENS3-2

Đầu cắt đai ốc thủy lực M45 - M56 Boltight ENS3-2

Mã SP : VTH85092
Model : ENS3-2
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Trọng lượng , (Kg) : 42.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M45 - M52 Boltight ENS3-1

Đầu cắt đai ốc thủy lực M45 - M52 Boltight ENS3-1

Mã SP : VTH85091
Model : ENS3-1
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Trọng lượng , (Kg) : 42.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M30 - M45 Boltight ENS2-2

Đầu cắt đai ốc thủy lực M30 - M45 Boltight ENS2-2

Mã SP : VTH85089
Model : ENS2-2
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Trọng lượng , (Kg) : 16.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M39 - M48 Kukko Y-57-60

Đầu cắt đai ốc thủy lực M39 - M48 Kukko Y-57-60

Mã SP : VTH85087
Model : Y-57-60
Brand ( Hiệu ) : Kukko
Trọng lượng , (Kg) : 34.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M33 - M39 BETEX HNS5060

Đầu cắt đai ốc thủy lực M33 - M39 BETEX HNS5060

Mã SP : VTH85085
Thông số kỹ thuật : Lực cắt: 50 Tấn
Model : HNS5060
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 11.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M30 - M39 Boltight ENS2-1

Đầu cắt đai ốc thủy lực M30 - M39 Boltight ENS2-1

Mã SP : VTH85082
Model : ENS2-1
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Trọng lượng , (Kg) : 15.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M33 - M39 Kukko Y-57-50

Đầu cắt đai ốc thủy lực M33 - M39 Kukko Y-57-50

Mã SP : VTH85079
Model : Y-57-50
Brand ( Hiệu ) : Kukko
Trọng lượng , (Kg) : 25.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M27 - M52 Larzep CN0152

Đầu cắt đai ốc thủy lực M27 - M52 Larzep CN0152

Mã SP : VTH85071
Model : CN0152
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 14.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M27-M33 Kukko Y-57-41

Đầu cắt đai ốc thủy lực M27-M33 Kukko Y-57-41

Mã SP : VTH85068
Model : Y-57-41
Brand ( Hiệu ) : Kukko
Trọng lượng , (Kg) : 13.44
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M27-M33 BETEX HNS4150

Đầu cắt đai ốc thủy lực M27-M33 BETEX HNS4150

Mã SP : VTH85064
Thông số kỹ thuật : Lực cắt: 35 Tấn
Model : HNS4150
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 8.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M20 - M33 Boltight ENS1-2

Đầu cắt đai ốc thủy lực M20 - M33 Boltight ENS1-2

Mã SP : VTH85061
Model : ENS1-2
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Trọng lượng , (Kg) : 6.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M22 - M27 Kukko Y-57-32

Đầu cắt đai ốc thủy lực M22 - M27 Kukko Y-57-32

Mã SP : VTH85057
Model : Y-57-32
Brand ( Hiệu ) : Kukko
Trọng lượng , (Kg) : 8.53
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M12 - M27 BETEX HNS3241

Đầu cắt đai ốc thủy lực M12 - M27 BETEX HNS3241

Mã SP : VTH85055
Thông số kỹ thuật : Lực cắt: 20 Tấn
Model : HNS3241
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 4.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M20 - M27 Boltight ENS1-1

Đầu cắt đai ốc thủy lực M20 - M27 Boltight ENS1-1

Mã SP : VTH85052
Model : ENS1-1
Brand ( Hiệu ) : Boltight
Trọng lượng , (Kg) : 6.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M16 - M22 Kukko Y-57-24

Đầu cắt đai ốc thủy lực M16 - M22 Kukko Y-57-24

Mã SP : VTH85051
Model : Y-57-24
Brand ( Hiệu ) : Kukko
Trọng lượng , (Kg) : 5.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M16 - M22 BETEX HNS2432

Đầu cắt đai ốc thủy lực M16 - M22 BETEX HNS2432

Mã SP : VTH85049
Thông số kỹ thuật : Lực cắt: 15 Tấn
Model : HNS2432
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 3.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M12 - M16 Kukko Y-57-19

Đầu cắt đai ốc thủy lực M12 - M16 Kukko Y-57-19

Mã SP : VTH85048
Model : Y-57-19
Brand ( Hiệu ) : Kukko
Trọng lượng , (Kg) : 3.24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M12 - M16 BETEX HNS1924

Đầu cắt đai ốc thủy lực M12 - M16 BETEX HNS1924

Mã SP : VTH85044
Thông số kỹ thuật : Lực cắt: 10 Tấn
Model : HNS1924
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 2.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đầu cắt đai ốc thủy lực M6 - M12 Kukko Y-57-10

Đầu cắt đai ốc thủy lực M6 - M12 Kukko Y-57-10

Mã SP : VTH85038
Model : Y-57-10
Brand ( Hiệu ) : Kukko
Trọng lượng , (Kg) : 2.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Đầu cắt đai ốc thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá