Nhớt truyền động xe nâng SAE 80W90 Kobelco

Nhớt truyền động xe nâng SAE 80W90 Kobelco

Mã SP : VTH28128
Thông số kỹ thuật : SAE 80W90
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt thủy lực Kobelco

Nhớt thủy lực Kobelco

Mã SP : VTH28127
Thông số kỹ thuật : 68A
Brand ( Hiệu ) : kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt thủy lực Kobelco

Nhớt thủy lực Kobelco

Mã SP : VTH28126
Thông số kỹ thuật : 68A
Brand ( Hiệu ) : kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt 15W40/20 Kobelco

Nhớt 15W40/20 Kobelco

Mã SP : VTH28125
Thông số kỹ thuật : 15W40/20
Brand ( Hiệu ) : kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt 15W40 Kobelco

Nhớt 15W40 Kobelco

Mã SP : VTH28124
Thông số kỹ thuật : 15W40
Brand ( Hiệu ) : kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt truyền động xe nâng SAE 80W90 Kobelco

Nhớt truyền động xe nâng SAE 80W90 Kobelco

Mã SP : VTH28123
Thông số kỹ thuật : SAE 80W90
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá