Dầu nhớt SHANTUI TPCF15W/40/L

Dầu nhớt SHANTUI TPCF15W/40/L

Mã SP : VTH56704
Thông số kỹ thuật : CRB 20W50/CF4
Model : TPCF15W/40/L
Brand ( Hiệu ) : SHANTUI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt truyền động xe nâng SAE 80W90 Kobelco

Nhớt truyền động xe nâng SAE 80W90 Kobelco

Mã SP : VTH28128
Thông số kỹ thuật : SAE 80W90
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt thủy lực Kobelco

Nhớt thủy lực Kobelco

Mã SP : VTH28127
Thông số kỹ thuật : 68A
Brand ( Hiệu ) : kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt thủy lực Kobelco

Nhớt thủy lực Kobelco

Mã SP : VTH28126
Thông số kỹ thuật : 68A
Brand ( Hiệu ) : kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt 15W40/20 Kobelco

Nhớt 15W40/20 Kobelco

Mã SP : VTH28125
Thông số kỹ thuật : 15W40/20
Brand ( Hiệu ) : kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt 15W40 Kobelco

Nhớt 15W40 Kobelco

Mã SP : VTH28124
Thông số kỹ thuật : 15W40
Brand ( Hiệu ) : kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt truyền động xe nâng SAE 80W90 Kobelco

Nhớt truyền động xe nâng SAE 80W90 Kobelco

Mã SP : VTH28123
Thông số kỹ thuật : SAE 80W90
Brand ( Hiệu ) : Kobelco
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mỡ bôi trơn Castrol

Mỡ bôi trơn Castrol

Mã SP : VTH28116
Thông số kỹ thuật : Spheerol Epl 2
Brand ( Hiệu ) : Castrol
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dầu nhớt thủy lực Castrol

Dầu nhớt thủy lực Castrol

Mã SP : VTH28106
Thông số kỹ thuật : Hyspin AWH-M
Brand ( Hiệu ) : Castrol
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dầu nhớt động cơ Castrol

Dầu nhớt động cơ Castrol

Mã SP : VTH28096
Thông số kỹ thuật : CRB Turbo 20W50/CH4
Brand ( Hiệu ) : Castrol
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dầu nhớt động cơ Castrol

Dầu nhớt động cơ Castrol

Mã SP : VTH27979
Thông số kỹ thuật : CRB 20W50/CF4
Brand ( Hiệu ) : Castrol
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt Caltex gold utral 15W-40

Nhớt Caltex gold utral 15W-40

Mã SP : VTH01281
Part Number , S/N : 15W-40
Thông số kỹ thuật : 4X5L,18L , 208L
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dầu Do

Dầu Do

Mã SP : VTH00184
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nhớt cầu shell tellus s90

Nhớt cầu shell tellus s90

Mã SP : VTH02888
Part Number , S/N : 90
Thông số kỹ thuật : 90
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá