Dây curoa 5M730 gates

299.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa GATES HTS 3280-8M

3.200.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa GATES 11M1180

385.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 7M-750-Gates

530.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa XPC 2500 GATES

1.833.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa S5M-300 bảng 10 Gates

185.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa S3M-420 bản 9mm GATES

30.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 3GT-564 bản 9mm GATES

100.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa S3M-216 bản 9mm GATES

18.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa S5M-390 bản 12mm GATES

45.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa S3M-327 bản 9mm GATES

20.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 5VX2000 Gates

2.500.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 11M1850 2 Ribs GATES

1.600.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa GATES HTD 1600-8M

722.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 5V-560 GATES

347.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 5V-800 2032mm GATES

200.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa  B-73  B/17x1850mm GATES

210.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa 12PK1600 GATES

1.150.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa D130 GATES

930.000 đ /Sợi
Chi tiết Yêu cầu báo giá