Dây curo Cummins k38 k5

Dây curo Cummins k38 k5

Mã SP : VTH37342
Part Number , S/N : 3002202
Model : DD-019
Brand ( Hiệu ) : Nissan QASHQAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa.

Dây curoa.

Mã SP : VTH36540
Part Number , S/N : LC-105
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa.

Dây curoa.

Mã SP : VTH36539
Part Number , S/N : U7 01106,U7 01107,U7 01108,U7 01109
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa.

Dây curoa.

Mã SP : VTH36537
Part Number , S/N : LB-129
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa.

Dây curoa.

Mã SP : VTH36536
Part Number , S/N : LB-82
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa.

Dây curoa.

Mã SP : VTH36535
Part Number , S/N : 0709S
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa.

Dây curoa.

Mã SP : VTH36534
Part Number , S/N : 3PK1315
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa.

Dây curoa.

Mã SP : VTH36523
Part Number , S/N : 3PK1315
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa.

Dây curoa.

Mã SP : VTH36520
Part Number , S/N : LC-58
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng TOYOTA 1Z

Dây curoa xe nâng TOYOTA 1Z

Mã SP : VTH02269
Part Number , S/N : 1Z
Model : 1Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV13/L=1335 05910-12052

Dây curoa xe nâng AV13/L=1335 05910-12052

Mã SP : CD01-005
Part Number , S/N : 05910-12052
Thông số kỹ thuật : AV13/L=1335
Model : S6SFD60-90
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV10-1090La 25215-42040

Dây curoa xe nâng AV10-1090La 25215-42040

Mã SP : CD01-032
Part Number , S/N : 25215-42040
Thông số kỹ thuật : AV10-1090La
Model : D4BB
Trọng lượng , (Kg) : 0.09
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng RECMF-8505 89343-76037-71

Dây curoa xe nâng RECMF-8505 89343-76037-71

Mã SP : CD01-078
Part Number , S/N : 89343-76037-71
Thông số kỹ thuật : RECMF-8505
Model : 2Z 8FD20-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 25213 - 45C60

Dây curoa xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 25213 - 45C60

Mã SP : VTH00143
Part Number , S/N : 25213 - 45C60
Model : 25213 - 45C60
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 3289930

Dây curoa xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 3289930

Mã SP : VTH00142
Part Number , S/N : 3289930
Model : cummins QSB6.7
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 3972377

Dây curoa xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN 3972377

Mã SP : VTH00132
Part Number , S/N : 3972377
Model : QSC
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV17-1075 4JG2

Dây curoa xe nâng AV17-1075 4JG2

Mã SP : CD01-079
Part Number , S/N : 4JG2
Thông số kỹ thuật : AV17-1075
Model : 4JG2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng 1008-,7PK-1150 16388-30510-71

Dây curoa xe nâng 1008-,7PK-1150 16388-30510-71

Mã SP : CD01-073
Part Number , S/N : 16388-30510-71
Thông số kỹ thuật : 1008-,7PK-1150
Model : 14Z(1008-)/7FD35-45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng 3480/13x1200L1 91921-06300

Dây curoa xe nâng 3480/13x1200L1 91921-06300

Mã SP : CD01-069
Part Number , S/N : 91921-06300
Thông số kỹ thuật : 3480/13*1200L1
Model : S4S/F18C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng 01179477

Dây curoa xe nâng 01179477

Mã SP : CD01-065
Part Number , S/N : 01179477
Model : D2011L04
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng A1340

Dây curoa xe nâng A1340

Mã SP : CD01-059
Part Number , S/N : A1340
Model : LR4108
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng YANMAR RECMF 6470 17-480 25132-004300

Dây curoa xe nâng YANMAR RECMF 6470 17-480 25132-004300

Mã SP : CD01-058
Part Number , S/N : 25132-004300
Thông số kỹ thuật : RECMF 6470 17-480
Model : 4TNE92,4TNE98
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng TOYOTA 90916-02961-71

Dây curoa xe nâng TOYOTA 90916-02961-71

Mã SP : CD01-054
Part Number , S/N : 90916-02961-71
Model : 1DZ/5-7FD15-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng L=1165 02117-16523

Dây curoa xe nâng L=1165 02117-16523

Mã SP : CD01-052
Part Number , S/N : 02117-16523
Thông số kỹ thuật : L=1165
Model : TD42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV17-1120,5450 90916-02969-71

Dây curoa xe nâng AV17-1120,5450 90916-02969-71

Mã SP : CD01-051
Part Number , S/N : 90916-02969-71
Thông số kỹ thuật : AV17-1120,5450
Model : 1DZ/6FD10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng YANMAR YM25132-004600

Dây curoa xe nâng YANMAR YM25132-004600

Mã SP : CD01-043
Part Number , S/N : YM25132-004600
Model : 4D92E
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV17-1185

Dây curoa xe nâng AV17-1185

Mã SP : CD01-038
Thông số kỹ thuật : AV17-1185
Trọng lượng , (Kg) : 0.21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng XINCHAI HG4-401-74

Dây curoa xe nâng XINCHAI HG4-401-74

Mã SP : CD01-037
Part Number , S/N : HG4-401-74
Model : NB485BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng CHAOCHAI C950171220,AG-05910-20049/20801-04062

Dây curoa xe nâng CHAOCHAI C950171220,AG-05910-20049/20801-04062

Mã SP : CD01-036
Part Number , S/N : C950171220,AG-05910-20049/20801-04062
Model : 6102,S6S-31TFL
Brand ( Hiệu ) : CHAOCHAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng TOYOTA AV17-1235 89343-76006-71

Dây curoa xe nâng TOYOTA AV17-1235 89343-76006-71

Mã SP : CD01-035
Part Number , S/N : 89343-76006-71
Thông số kỹ thuật : AV17-1235
Model : 2Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng TOYOTA 6470,AV13-1210 9001A-96003,90916-02975-71

Dây curoa xe nâng TOYOTA 6470,AV13-1210 9001A-96003,90916-02975-71

Mã SP : CD01-033
Part Number , S/N : 9001A-96003,90916-02975-71
Thông số kỹ thuật : 6470,AV13-1210
Model : 4Y/7-8FG10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng RECMF 6420 17-430490B-41001

Dây curoa xe nâng RECMF 6420 17-430490B-41001

Mã SP : CD01-027
Part Number , S/N : 490B-41001
Thông số kỹ thuật : RECMF 6420 17-430
Model : 490BPG 495BPG 498BPG
Brand ( Hiệu ) : XINCHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng TCM 3475(13-1170Li) 11720-NA000

Dây curoa xe nâng TCM 3475(13-1170Li) 11720-NA000

Mã SP : CD01-026
Part Number , S/N : 11720-NA000
Thông số kỹ thuật : 3475(13-1170Li)
Model : TD27/FD20-30T6N
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng NISSAN AV10xL=1020 02117-00511

Dây curoa xe nâng NISSAN AV10xL=1020 02117-00511

Mã SP : CD01-025
Part Number , S/N : 02117-00511
Thông số kỹ thuật : AV10*L=1020
Model : H20-2,H15,H25/FG20-30T6
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV13-1205/AV13-1170 AV13-1205

Dây curoa xe nâng AV13-1205/AV13-1170 AV13-1205

Mã SP : CD01-024
Part Number , S/N : AV13-1205
Thông số kỹ thuật : AV13-1205/AV13-1170
Model : CA498
Brand ( Hiệu ) : DACHAI
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV13/6460,3460,3460/6460AV13x1185/AV13-1140/13x1140(OD 1185,ID 1140) 20801-04091,Z-5-13671-126-0,05910-90045

Dây curoa xe nâng AV13/6460,3460,3460/6460AV13x1185/AV13-1140/13x1140(OD 1185,ID 1140) 20801-04091,Z-5-13671-126-0,05910-90045

Mã SP : CD01-023
Part Number , S/N : 20801-04091,Z-5-13671-126-0,05910-90045
Thông số kỹ thuật : AV13/6460,3460,3460/6460AV13*1185/AV13-1140/13*1140(OD 1185,ID 1140)
Model : C240 or F18B
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng YANMAR 6D102

Dây curoa xe nâng YANMAR 6D102

Mã SP : CD01-022
Part Number , S/N : 6D102
Model : 6D102
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV13-1040/6410 25132-004500,YM25132-004500

Dây curoa xe nâng AV13-1040/6410 25132-004500,YM25132-004500

Mã SP : CD01-019
Part Number , S/N : 25132-004500,YM25132-004500
Thông số kỹ thuật : AV13-1040/6410
Model : 4TNV94,4TNV94L
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV13-1120,3450 YM129930-42480

Dây curoa xe nâng AV13-1120,3450 YM129930-42480

Mã SP : CD01-018
Part Number , S/N : YM129930-42480
Thông số kỹ thuật : AV13-1120,3450
Model : 4D94E,4D94LE
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng 6470,AV13-1201 90916-02975-71,9001A96003,Z-1-13671-217

Dây curoa xe nâng 6470,AV13-1201 90916-02975-71,9001A96003,Z-1-13671-217

Mã SP : CD01-017
Part Number , S/N : 90916-02975-71,9001A96003,Z-1-13671-217
Thông số kỹ thuật : 6470,AV13-1201
Model : 4Y/7-8FG10-30 (4JG2 )
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng TOYOTA 90916-02976-71

Dây curoa xe nâng TOYOTA 90916-02976-71

Mã SP : CD01-016
Part Number , S/N : 90916-02976-71
Model : 5K/7FG10-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng TOYOTA 0711- 7PK-1160 16387-30510-71

Dây curoa xe nâng TOYOTA 0711- 7PK-1160 16387-30510-71

Mã SP : CD01-014
Part Number , S/N : 16387-30510-71
Thông số kỹ thuật : 0711- 7PK-1160
Model : 13Z/14Z(0508-0711)/7FD35-50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng TOYOTA 9812-0711 AV13-1090,6440 16374-30510-71,16374-30530-71

Dây curoa xe nâng TOYOTA 9812-0711 AV13-1090,6440 16374-30510-71,16374-30530-71

Mã SP : CD01-013
Part Number , S/N : 16374-30510-71,16374-30530-71
Thông số kỹ thuật : 9812-0711 AV13-1090,6440
Model : 13Z14ZG4GM6-262(0508-0711)7FD(G)35-50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV17-1170/5470 16371-76011-71,16371-76030-71,89343-76002-71,90916-02980-71

Dây curoa xe nâng AV17-1170/5470 16371-76011-71,16371-76030-71,89343-76002-71,90916-02980-71

Mã SP : CD01-012
Part Number , S/N : 16371-76011-71,16371-76030-71,89343-76002-71,90916-02980-71
Thông số kỹ thuật : AV17-1170/5470
Model : 1DZ-2,2Z/8FD10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV17-1170,5470 89343-76001-71/16371-76030-71/90916-02961-71

Dây curoa xe nâng AV17-1170,5470 89343-76001-71/16371-76030-71/90916-02961-71

Mã SP : CD01-010
Part Number , S/N : 89343-76001-71/16371-76030-71/90916-02961-71
Thông số kỹ thuật : AV17-1170,5470
Model : 1DZ/5-7FD15-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV17-1200/8480 20801-04041,20801-04051(Z-1-13671-226-0)

Dây curoa xe nâng AV17-1200/8480 20801-04041,20801-04051(Z-1-13671-226-0)

Mã SP : CD01-009
Part Number , S/N : 20801-04041,20801-04051(Z-1-13671-226-0)
Thông số kỹ thuật : AV17-1200/8480
Model : 6BB1,6BG1
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV13-1120 91802-00600

Dây curoa xe nâng AV13-1120 91802-00600

Mã SP : CD01-004
Part Number , S/N : 91802-00600
Thông số kỹ thuật : AV13-1120
Model : S6S/FD35-50
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV13-1100 91402-03400,05910-20045

Dây curoa xe nâng AV13-1100 91402-03400,05910-20045

Mã SP : CD01-003
Part Number , S/N : 91402-03400,05910-20045
Thông số kỹ thuật : AV13-1100
Model : S4S/F18B,4G63、64/F17B
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV13/L=1090 91402-01200

Dây curoa xe nâng AV13/L=1090 91402-01200

Mã SP : CD01-002
Part Number , S/N : 91402-01200
Thông số kỹ thuật : AV13/L=1090
Model : FD15K FC S4Q2
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây curoa xe nâng AV13-1220 N-02117-21521

Dây curoa xe nâng AV13-1220 N-02117-21521

Mã SP : CD01-001
Part Number , S/N : N-02117-21521
Thông số kỹ thuật : AV13-1220
Model : K15/K21/K25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây cabo xe nâng heli 20065-23000G

Dây cabo xe nâng heli 20065-23000G

Mã SP : AD10-002
Part Number , S/N : 20065-23000G
Model : 1800MM
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá