Dây điện chịu nhiệt Amiang 4mm

170.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây điện chịu nhiệt Amiang 1mm

490.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây điện chịu nhiệt Amiang 8mm

3.200.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây điện chịu nhiệt Amiang 10mm

4.150.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây điện chịu nhiệt Amiang 16mm

6.100.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây điện chịu nhiệt Amiang 2mm

Liên hệ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây điện chịu nhiệt Amiang 2.5mm

1.100.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Dây điện chịu nhiệt Amiang 3mm

1.400.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-4 (7/0.85) 0.6/1kV

1.192.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-6 (7/1.04) 0.6/1kV

1.748.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-10 (7/1.35) 0.6/1kV

2.896.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-16 – 0.6/1kV

45.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-25 – 0.6/1kV

70.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-35 – 0.6/1kV

96.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-50 – 0.6/1kV

131.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-70 – 0.6/1kV

187.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-95 – 0.6/1kV

259.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-95 – 0.6/1kV

259.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-120 – 0.6/1kV

337.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-150 – 0.6/1kV

402.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-185 – 0.6/1kV

502.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-240 – 0.6/1kV

658.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-300 – 0.6/1kV

825.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cáp điện Cadivi CV-400 – 0.6/1kV

1.052.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »