Xe cẩu Genie GTH-4013

Xe cẩu Genie GTH-4013

Mã SP : GMP5
Model : GTH-4013
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe cẩu Genie GTH-3007

Xe cẩu Genie GTH-3007

Mã SP : XUXC
Model : GTH-3007
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie GTH-4016

Xe nâng người Genie GTH-4016

Mã SP : 3ASO
Model : GTH-4016
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe cẩu Genie GTH-4018

Xe cẩu Genie GTH-4018

Mã SP : D7DT
Model : GTH-4018
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe cẩu Genie GTH-5021R

xe cẩu Genie GTH-5021R

Mã SP : 66ER
Model : GTH-5021R
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2013
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Genie GTH-2506

Genie GTH-2506

Mã SP : KDZQ
Model : GTH-2506
Năm : 2014
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe cẩu GENIE GTH 844

Xe cẩu GENIE GTH 844

Mã SP : F1C3
Model : GTH 844
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2011
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GTH636

GENIE GTH636

Mã SP : BBWQ
Model : GTH636
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Genie GTH-5519

Genie GTH-5519

Mã SP : 604F
Model : GTH-5519
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GTH-1056

GENIE GTH-1056

Mã SP : VLQM
Model : GTH-1056
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá