Xe nâng người GENIE GS 3232

Xe nâng người GENIE GS 3232

Mã SP : WRVX
Model : GS 3232
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GS 2046

GENIE GS 2046

Mã SP : GS 2046
Năm : 2004
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GS 1532

GENIE GS 1532

Mã SP : 9VLF
Model : GS 1532
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2017
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GS2646

GENIE GS2646

Mã SP : 7PKO
Model : GS2646
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2003
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE GS4390

Xe nâng người GENIE GS4390

Mã SP : GKY6
Model : GS4390
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GS5390RT

GENIE GS5390RT

Mã SP : RDBS
Model : GS5390RT
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GS 3390 RT

GENIE GS 3390 RT

Mã SP : 92E1
Model : GS 3390 RT
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2005
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE GS 4047

Xe nâng người GENIE GS 4047

Mã SP : RS14
Model : GS 4047
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2017
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GS 2032

GENIE GS 2032

Mã SP : ZAZU
Model : GS 2032
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2004
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GS3268

GENIE GS3268

Mã SP : HRSC
Model : GS3268
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2007
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE GS1930

Xe nâng người GENIE GS1930

Mã SP : QTN9
Model : GS1930
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GS3246

GENIE GS3246

Mã SP : 1LDW
Model : GS3246
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GS 1932

GENIE GS 1932

Mã SP : NQ8R
Model : GS 1932
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Năm : 2015
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE GS 2632

Xe nâng người GENIE GS 2632

Mã SP : ETD2
Model : GS 2632
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE GS 3384

GENIE GS 3384

Mã SP : CPHK
Model : GS 3384
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Năm : 2004
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá