Lốp xe nâng 18*7-8 , 18x7-8 GLOBESPAR - Hơi

Lốp xe nâng 18*7-8 , 18x7-8 GLOBESPAR - Hơi

Mã SP : VTH43545
Thông số kỹ thuật : 18*7-8 , 18x7-8
Model : 18*7-8 , 18x7-8
Brand ( Hiệu ) : GLOBESTAR
Trọng lượng , (Kg) : 33.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18*7-8 , 18x7-8 GLOBESPAR - Đặc

Lốp xe nâng 18*7-8 , 18x7-8 GLOBESPAR - Đặc

Mã SP : VTH43544
Part Number , S/N : 18*7-8 , 18x7-8
Thông số kỹ thuật : 452x155
Model : 18*7-8 , 18x7-8
Brand ( Hiệu ) : GLOBESTAR
Trọng lượng , (Kg) : 20.8
Kích thước (D x R x C) mm: 18x7-8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 GLOBESPAR - Hơi

Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 GLOBESPAR - Hơi

Mã SP : VTH43543
Part Number , S/N : 16*6-8 , 16x6-8
Thông số kỹ thuật : 16*6-8 , 16x6-8
Model : 16*6-8 , 16x6-8
Brand ( Hiệu ) : GLOBESTAR
Trọng lượng , (Kg) : 33.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 GLOBESPAR - Đặc

Lốp xe nâng 16*6-8 , 16x6-8 GLOBESPAR - Đặc

Mã SP : VTH01319
Part Number , S/N : 16*6-8 , 16x6-8
Thông số kỹ thuật : 416x156
Model : 16*6-8 , 16x6-8
Brand ( Hiệu ) : GLOBESTAR
Trọng lượng , (Kg) : 16.9
Kích thước (D x R x C) mm: 16x6-8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 6.00-9

Vỏ xe 6.00-9

Mã SP : VTH01331
Thông số kỹ thuật : 600-9
Brand ( Hiệu ) : GLOBESTAR
Trọng lượng , (Kg) : 25.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 250-15

Vỏ xe 250-15

Mã SP : VX250-15-2
Thông số kỹ thuật : 250-15
Brand ( Hiệu ) : GLOBESTAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 300-15

Vỏ xe 300-15

Mã SP : VX300-15-5
Thông số kỹ thuật : 300-15
Brand ( Hiệu ) : GLOBESTAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 9.00-20 Lu láng

Vỏ xe 9.00-20 Lu láng

Mã SP : vx900-20-g
Thông số kỹ thuật : 9.00-20
Brand ( Hiệu ) : GLOBESTAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe GLOBESTAR 815-15/28*9-15

Vỏ xe GLOBESTAR 815-15/28*9-15

Mã SP : VTH01354
Part Number , S/N : 815-15/28*9-15
Thông số kỹ thuật : 815-15/28*9-15
Brand ( Hiệu ) : GLOBESTAR
Trọng lượng , (Kg) : 61.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá