Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD/G20-30/-12,-1415,-16,-17 36T

Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD/G20-30/-12,-1415,-16,-17 36T

Mã SP : VTH19106
Thông số kỹ thuật : 36T(94*58.5*10.5)
Model : FD/G20-30/-12,-1415,-16,-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng NISSAN

Hàm răng vàng xe nâng NISSAN

Mã SP : TI13-024
Part Number , S/N : 32604-L1102
Model : Nissan J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng NISSAN J02 27T

Hàm răng vàng NISSAN J02 27T

Mã SP : TI13-023
Part Number , S/N : 32604-40k00
Thông số kỹ thuật : 27T
Model : Nissan J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng NISSAN 33T(86*62*15.8)

Hàm răng vàng xe nâng NISSAN 33T(86*62*15.8)

Mã SP : VTH1743
Part Number , S/N : 32604-40k00
Thông số kỹ thuật : 33T(86*62*15.8)
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng MITSUBISHI F18A 36T

Hàm răng vàng xe nâng MITSUBISHI F18A 36T

Mã SP : VTH1738
Part Number , S/N : 44011-24703
Thông số kỹ thuật : 36t(94*73*13)
Model : F18A
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD30-8 45T

hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD30-8 45T

Mã SP : VTH00405
Part Number , S/N : 3EB-14-11760
Thông số kỹ thuật : 45T(116*98*12)
Model : FD30-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD30-8 39T

Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD30-8 39T

Mã SP : VTH00404
Part Number , S/N : 3EB-14-11332
Thông số kỹ thuật : 39T(101*81.5*12)
Model : FD30-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD20~30-11 36T

Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD20~30-11 36T

Mã SP : VTH00403
Part Number , S/N : 3EA-14-11260,3EB-14-21160
Thông số kỹ thuật : 36T(94*73.5*11.5)
Model : FD20~30-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FDG35-45-7, -8 45T

Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FDG35-45-7, -8 45T

Mã SP : TI13-025
Part Number , S/N : 3EC-14-31310
Thông số kỹ thuật : 45T 62
Model : FDG35-45-7, -8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.51
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng MITSUBISHI FD/G20-30MC 40T

Hàm răng vàng xe nâng MITSUBISHI FD/G20-30MC 40T

Mã SP : TI13-022
Part Number , S/N : ME601845
Thông số kỹ thuật : 40T
Model : FD/G20-30MC
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD/G20-30/11 36T

Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD/G20-30/11 36T

Mã SP : TI13-021
Part Number , S/N : 3EB-14-11260
Thông số kỹ thuật : 36T 94.5*73
Model : FD/G20-30/11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng 36T (83.2*64.5*9.9 )

Hàm răng vàng xe nâng 36T (83.2*64.5*9.9 )

Mã SP : TI13-020
Thông số kỹ thuật : 36T (83.2*64.5*9.9 )
Trọng lượng , (Kg) : 0.09
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 8FD/G10-30 39T

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 8FD/G10-30 39T

Mã SP : TI13-017
Part Number , S/N : 33367-26600-71
Thông số kỹ thuật : 39T(96*79*10)
Model : 8FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng MITSUBISHI FD20-30N(F18C) 42T

Hàm răng vàng xe nâng MITSUBISHI FD20-30N(F18C) 42T

Mã SP : TI13-016
Part Number , S/N : ME606306
Thông số kỹ thuật : 42T(105*70*10)
Model : FD20-30N(F18C)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng MITSUBISHI FD20-30MC,N(F18B,F18C) 39T

Hàm răng vàng xe nâng MITSUBISHI FD20-30MC,N(F18B,F18C) 39T

Mã SP : TI13-015
Part Number , S/N : ME601125
Thông số kỹ thuật : 39T(106*84*10)
Model : FD20-30MC,N(F18B,F18C)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD/G20-30/-12,-1415,-16,-17 36T

Hàm răng vàng xe nâng KOMATSU FD/G20-30/-12,-1415,-16,-17 36T

Mã SP : TI13-012
Part Number , S/N : 3EB-14-31310,3EB-14-31311,3EB-14-31312
Thông số kỹ thuật : 36T(94*58.5*10.5)
Model : FD/G20-30/-12,-1415,-16,-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 8FD10~30,8FG10~30,8FDJ35,8FGJ35,8FDN15~30,8FGN 30T

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 8FD10~30,8FG10~30,8FDJ35,8FGJ35,8FDN15~30,8FGN 30T

Mã SP : TI13-011
Part Number , S/N : 33307-26600-71
Thông số kỹ thuật : 30T 90*65*12.8
Model : 8FD10~30,8FG10~30,8FDJ35,8FGJ35,8FDN15~30,8FGN
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 7FD/G10~45 48T

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 7FD/G10~45 48T

Mã SP : TI13-010
Part Number , S/N : 33367-23321-71,33367-23320-71
Thông số kỹ thuật : 48T(116*93*11.5)
Model : 7FD/G10~45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 3-6F10-45 27T

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 3-6F10-45 27T

Mã SP : TI13-009
Part Number , S/N : 33367-22000-71,8608-9401,33367-76004-71
Thông số kỹ thuật : 27T(96*79.5*10)
Model : 3-6F10-45(8608-9401) FD/G20-35 MTM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 7FD/G10-45 36T

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 7FD/G10-45 36T

Mã SP : TI13-008
Part Number , S/N : 33307-23321-71
Thông số kỹ thuật : 36T(114*72*14.5)
Model : 7FD/G10-45
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 7F10-45 36T

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 7F10-45 36T

Mã SP : TI13-007
Part Number , S/N : 33307-23320-71,9808-0104
Thông số kỹ thuật : 36T(114*72*12)
Model : 7F10-45 (9808-0104)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 5-6FD/G10-45 36T

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 5-6FD/G10-45 36T

Mã SP : TI13-006
Part Number , S/N : 33368-23000-71
Thông số kỹ thuật : 36T (114*79.5*12)
Model : 5-6FD/G10-45(8812-0-9401)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 3-5F/10-45,FD/G20-35 45T

Hàm răng vàng xe nâng TOYOTA 3-5F/10-45,FD/G20-35 45T

Mã SP : TI13-005
Part Number , S/N : 33368-31960-71,124T3-42421,124T3-42781
Thông số kỹ thuật : 45T (114*93.5*12 )
Model : 3-5F/10-45,FD/G20-35 MTM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TCM FD20-30C3 36T

Hàm răng vàng xe nâng TCM FD20-30C3 36T

Mã SP : TI13-004
Part Number , S/N : 12N43-40251
Thông số kỹ thuật : 36T 100*56
Model : FD20-30C3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TCM FD35-45C2,C8,C9,Z7C 3-5F/10-45,FD/G20-3 45T

Hàm răng vàng xe nâng TCM FD35-45C2,C8,C9,Z7C 3-5F/10-45,FD/G20-3 45T

Mã SP : TI13-003
Part Number , S/N : 124T3-42421(124T3-42781)
Thông số kỹ thuật : 45T 116*89
Model : FD35-45C2,C8,C9,Z7C 3-5F/10-45(8608-8810),FD/G20-3
Brand ( Hiệu ) : Toyota,tcm
Trọng lượng , (Kg) : 0.19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng MITSUBISHI 42T

Hàm răng vàng xe nâng MITSUBISHI 42T

Mã SP : TI13-002VTH
Thông số kỹ thuật : 42t 110 * 54
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TCM FD30Z5 36T

Hàm răng vàng xe nâng TCM FD30Z5 36T

Mã SP : TI13-002
Part Number , S/N : 15573-42001
Thông số kỹ thuật : 36T (98.75*79/81*10)
Model : FD30Z5
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Hàm răng vàng xe nâng TCM,HELI FD30Z5,FD30C6 42T

Hàm răng vàng xe nâng TCM,HELI FD30Z5,FD30C6 42T

Mã SP : TI13-001
Part Number , S/N : 134A3-42141/N-1J01276-00A,N-1701272-00A,C0C01-26501,JDS30.013,JDS30-0030
Thông số kỹ thuật : 42T(118*88*10)
Model : FD30Z5,FD30C6
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá