Xích Bọc Lốp 35/65-33

Xích Bọc Lốp 35/65-33

Mã SP : VTH49749
Thông số kỹ thuật : 35/65-33
Trọng lượng , (Kg) : 688
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
50.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 29.5-25 295-25

Xích Bọc Lốp 29.5-25 295-25

Mã SP : VTH49748
Thông số kỹ thuật : 29.5-25 295-25
Trọng lượng , (Kg) : 570
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
42.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 26.5-25 265-25

Xích Bọc Lốp 26.5-25 265-25

Mã SP : VTH49747
Thông số kỹ thuật : 26.5-25 265-25
Trọng lượng , (Kg) : 355
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
31.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 18.00-25 1800-25

Xích Bọc Lốp 18.00-25 1800-25

Mã SP : VTH49746
Thông số kỹ thuật : 18.00-25 1800-25
Trọng lượng , (Kg) : 260
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
20.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 18.4-24 184-24

Xích Bọc Lốp 18.4-24 184-24

Mã SP : VTH49745
Thông số kỹ thuật : 18.4-24 184-24
Trọng lượng , (Kg) : 195
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
17.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 12.00-20 1200-20

Xích Bọc Lốp 12.00-20 1200-20

Mã SP : VTH49744
Thông số kỹ thuật : 12.00-20 1200-20
Trọng lượng , (Kg) : 165
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
16.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 14.00-24 1400-24

Xích Bọc Lốp 14.00-24 1400-24

Mã SP : VTH49743
Thông số kỹ thuật : 14.00-24 1400-24
Trọng lượng , (Kg) : 160
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
15.800.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 12.00-24 1200-24

Xích Bọc Lốp 12.00-24 1200-24

Mã SP : VTH49742
Thông số kỹ thuật : 12.00-24 1200-24
Trọng lượng , (Kg) : 142
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
15.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 10.00-20 1000-20

Xích Bọc Lốp 10.00-20 1000-20

Mã SP : VTH49741
Thông số kỹ thuật : 10.00-20
Trọng lượng , (Kg) : 110
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
11.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 9.00-20 900-20

Xích Bọc Lốp 9.00-20 900-20

Mã SP : VTH49740
Trọng lượng , (Kg) : 105
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 16/70-20

Xích Bọc Lốp 16/70-20

Mã SP : VTH49739
Trọng lượng , (Kg) : 125
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 23.5-25 235-25

Xích Bọc Lốp 23.5-25 235-25

Mã SP : VTH49738
Thông số kỹ thuật : 23.5-25 235-25
Trọng lượng , (Kg) : 265
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
22.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 20.5-25 205-25

Xích Bọc Lốp 20.5-25 205-25

Mã SP : VTH49737
Thông số kỹ thuật : 20.5-25 205-25
Trọng lượng , (Kg) : 220
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Xuất xứ : Chính hãng
18.400.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xích Bọc Lốp 17.5-25 175-25

Xích Bọc Lốp 17.5-25 175-25

Mã SP : 6FG7
Thông số kỹ thuật : 17.5-25 175-25
Trọng lượng , (Kg) : 175
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
16.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 125x60

Bánh xe nâng điện linde 125x60

Mã SP : VTH49707
Part Number , S/N : 3604505500 360-1158-131
Thông số kỹ thuật : 125x60
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 140x54

Bánh xe nâng điện linde 140x54

Mã SP : VTH49706
Part Number , S/N : 50432647
Thông số kỹ thuật : 140x54
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Mã SP : VTH49705
Part Number , S/N : 27634540
Thông số kỹ thuật : 100x40
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 180x65

Bánh xe nâng điện linde 180x65

Mã SP : VTH49704
Part Number , S/N : 51056244
Thông số kỹ thuật : 180x65
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Bánh xe nâng điện linde 100x40

Mã SP : VTH49703
Part Number , S/N : 51058754
Thông số kỹ thuật : 100x40
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 125x65-20

Bánh xe nâng điện linde 125x65-20

Mã SP : VTH49702
Part Number , S/N : 51077215
Thông số kỹ thuật : 125x65-20
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Mã SP : VTH49701
Part Number , S/N : 51115430
Thông số kỹ thuật : 285x100
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Bánh xe nâng điện linde 285x100

Mã SP : LYNU
Part Number , S/N : 51078774
Thông số kỹ thuật : 285x100
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng điện linde 230x85

Bánh xe nâng điện linde 230x85

Mã SP : V4YQ
Part Number , S/N : 50440384
Thông số kỹ thuật : 230x85
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

bộ bánh xe nâng linde

bộ bánh xe nâng linde

Mã SP : 6JDE
Part Number , S/N : 1318501111
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bánh xe nâng 104x100x60 104x60

Bánh xe nâng 104x100x60 104x60

Mã SP : MX4J
Thông số kỹ thuật : 104x100x600
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng LINDE 23*9-12 23x9-12

Mâm xe nâng LINDE 23*9-12 23x9-12

Mã SP : K4GK
Part Number , S/N : 313051
Thông số kỹ thuật : 165x125x155 8 lỗ
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 26.5-25 SRILANKA

Lốp xe nâng 26.5-25 SRILANKA

Mã SP : VTH29461
Thông số kỹ thuật : 26.5-25
Brand ( Hiệu ) : SRILANKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 15×41/2-8 SRILANKA

Lốp xe nâng 15×41/2-8 SRILANKA

Mã SP : VTH29439
Thông số kỹ thuật : 15×41/2-8
Brand ( Hiệu ) : SRILANKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 12.00-20 SRILANKA

Lốp xe nâng 12.00-20 SRILANKA

Mã SP : VTH29438
Thông số kỹ thuật : 12.00-20
Brand ( Hiệu ) : SRILANKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 10.00-20 SRILANKA

Lốp xe nâng 10.00-20 SRILANKA

Mã SP : VTH29436
Thông số kỹ thuật : 10.00-20
Brand ( Hiệu ) : SRILANKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 3.00-15 SRILANKA

Lốp xe nâng 3.00-15 SRILANKA

Mã SP : L56G
Thông số kỹ thuật : 3.00-15
Brand ( Hiệu ) : SRILANKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 23x9-10

Vỏ xe 23x9-10

Mã SP : H00K
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21x8-9 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 21x8-9 BRIDGESTONE

Mã SP : 0OPL
Thông số kỹ thuật : 21*8-9
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng Deestone D306 (5.00-8 SOLID)

Vỏ xe nâng Deestone D306 (5.00-8 SOLID)

Mã SP : D157
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.25-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 8.25-15 BRIDGESTONE

Mã SP : 7VJA
Part Number , S/N : 8.25-15 , 825-15
Thông số kỹ thuật : 8.25-15 , 825-15
Model : 8.25-15 , 825-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
11.650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 650-10/ JL

Lốp xe nâng BRIDGESTONE 650-10/ JL

Mã SP : VTH50472
Part Number , S/N : 650-10
Thông số kỹ thuật : 650-10
Model : 650-10
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
2.354.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 4.00-8 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 4.00-8 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29765
Thông số kỹ thuật : 4.00-8
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 21×8-9 , 21*8-9 BRIDGESTONE - Hơi

Lốp xe nâng 21×8-9 , 21*8-9 BRIDGESTONE - Hơi

Mã SP : VTH29749
Part Number , S/N : 21×8-9 , 21*8-9
Thông số kỹ thuật : 21×8-9 , 21*8-9
Model : 21×8-9 , 21*8-9
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
2.390.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 29.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 29.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29317
Thông số kỹ thuật : 29.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29312
Thông số kỹ thuật : 26.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29311
Thông số kỹ thuật : 23.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 20.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 20.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29308
Thông số kỹ thuật : 20.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18.00-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 18.00-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29306
Thông số kỹ thuật : 18.00-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe xúc lật 17.5-25 17.5x25 L5S

Lốp xe xúc lật 17.5-25 17.5x25 L5S

Mã SP : VTH29303
Thông số kỹ thuật : 17.5-25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 14.00-24 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 14.00-24 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29301
Thông số kỹ thuật : 14.00-24
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 445/65-24(445/65-22.5) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 445/65-24(445/65-22.5) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29298
Thông số kỹ thuật : 445/65-24(445/65-22.5)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 385/65-24(385/65-22.5) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 385/65-24(385/65-22.5) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29296
Thông số kỹ thuật : 385/65-24(385/65-22.5)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 38.5x14-20(14*17.5,385/65D-19.5) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 38.5x14-20(14*17.5,385/65D-19.5) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29293
Thông số kỹ thuật : 38.5x14-20(14*17.5,385/65D-19.5)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16/70-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 16/70-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29292
Thông số kỹ thuật : 16/70-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 12x16.5 (33x12-20) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 12x16.5 (33x12-20) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29289
Thông số kỹ thuật : 12x16.5 (33x12-20)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 10x16.5 (30x10-16) BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 10x16.5 (30x10-16) BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29286
Thông số kỹ thuật : 10x16.5 (30x10-16)
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 26.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29278
Thông số kỹ thuật : 26.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 23.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29269
Thông số kỹ thuật : 23.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 18-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 18-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29265
Thông số kỹ thuật : 18-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 17.5-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 17.5-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29264
Thông số kỹ thuật : 17.5-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 16.00-25 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 16.00-25 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29260
Thông số kỹ thuật : 16.00-25
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 14.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 14.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29257
Thông số kỹ thuật : 14.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 12.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 12.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29253
Thông số kỹ thuật : 12.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 11.00-20 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 11.00-20 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29249
Thông số kỹ thuật : 11.00-20
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 350-15 BRIDGESTONE

Lốp xe nâng 350-15 BRIDGESTONE

Mã SP : VTH29248
Thông số kỹ thuật : 350-15
Brand ( Hiệu ) : BRIDGESTONE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »