Bơm thủy lực GKS-PERFEKT 2-10196 4 vòi

Bơm thủy lực GKS-PERFEKT 2-10196 4 vòi

Mã SP : VTH112906
Model : 2-10196
Brand ( Hiệu ) : GKS-PERFEKT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực GKS-PERFEKT 2-10195 4 vòi

Bơm thủy lực GKS-PERFEKT 2-10195 4 vòi

Mã SP : VTH112896
Model : 2-10195
Brand ( Hiệu ) : GKS-PERFEKT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm điện thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1402MB 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1402MB 10000 PSI

Mã SP : VTH112881
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 28V
Model : XC1402MB
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202M 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202M 10000 PSI

Mã SP : VTH112877
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : XC1202M
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201M 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201M 10000 PSI

Mã SP : VTH112874
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI
Model : XC1201M
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202ME 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202ME 10000 PSI

Mã SP : VTH112873
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 28V
Model : XC1202ME
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201ME 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201ME 10000 PSI

Mã SP : VTH112872
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 28V
Model : XC1201ME
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202MB 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1202MB 10000 PSI

Mã SP : VTH112868
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 28V
Model : XC1202MB
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201MB 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực ENERPAC XC1201MB 10000 PSI

Mã SP : VTH112865
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 28V
Model : XC1201MB
Brand ( Hiệu ) : ENERPAC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực GREENLEE EHP700LU11 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực GREENLEE EHP700LU11 10000 PSI

Mã SP : VTH112833
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 18V
Model : EHP700LU11
Brand ( Hiệu ) : GREENLEE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực GREENLEE EHP700L11 10000 PSI

Bơm Pin thủy lực GREENLEE EHP700L11 10000 PSI

Mã SP : VTH112444
Thông số kỹ thuật : 10000 PSI - Điện áp 18V
Model : EHP700L11
Brand ( Hiệu ) : GREENLEE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Rexroth BHP-3B0-D-63-H1-F2

Bơm Thủy Lực Rexroth BHP-3B0-D-63-H1-F2

Mã SP : VTH105997
Model : BHP-3B0-D-63-H1-F2
Brand ( Hiệu ) : Rexroth
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Rexroth CBNT-32CLPR

Bơm Thủy Lực Rexroth CBNT-32CLPR

Mã SP : VTH105996
Model : CBNT-32CLPR
Brand ( Hiệu ) : Rexroth
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Rexroth A2F28-L-3P4

Bơm Thủy Lực Rexroth A2F28-L-3P4

Mã SP : VTH105995
Model : A2F28-L-3P4
Brand ( Hiệu ) : Rexroth
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Van lúp pe xe xúc KOMATSU PC300-8 PC350-8

Van lúp pe xe xúc KOMATSU PC300-8 PC350-8

Mã SP : MNA6
Part Number , S/N : 723-40-93800
Model : PC300-8 PC350-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.3kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy bơm nước xe xúc HITACHI EX450-3 6WG1

Máy bơm nước xe xúc HITACHI EX450-3 6WG1

Mã SP : OL2M
Part Number , S/N : 1873107720
Model : EX450-3 6WG1
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy bơm nước xe xúc Cummins NH220 Engine

Máy bơm nước xe xúc Cummins NH220 Engine

Mã SP : L06R
Part Number , S/N : 6685-61-1024
Model : NH220 Engine
Brand ( Hiệu ) : Cummins
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm dầu xe xúc Caterpillar CAT C9

Bơm dầu xe xúc Caterpillar CAT C9

Mã SP : XY28
Part Number , S/N : 1958098 195-8098
Model : CAT C9
Brand ( Hiệu ) : Caterpillar
Trọng lượng , (Kg) : 5kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm piston phun nhiên liệu xe xúc Caterpillar CAT

Bơm piston phun nhiên liệu xe xúc Caterpillar CAT

Mã SP : YN5I
Part Number , S/N : 7W0182
Model : CAT
Brand ( Hiệu ) : Caterpillar
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc Caterpillar GP-PISTON CAT330D

Bơm thủy lực xe xúc Caterpillar GP-PISTON CAT330D

Mã SP : EZ6I
Part Number , S/N : 259-0815
Model : CAT330D
Brand ( Hiệu ) : Caterpillar
Trọng lượng , (Kg) : 22kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc Caterpillar D6R

Bơm thủy lực xe xúc Caterpillar D6R

Mã SP : 35TQ
Part Number , S/N : 3G4768 3G-4768
Model : D6R
Brand ( Hiệu ) : Caterpillar
Trọng lượng , (Kg) : 10kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc SDLG JHP2100 LG953 LG956L

Bơm thủy lực xe xúc SDLG JHP2100 LG953 LG956L

Mã SP : 8LID
Part Number , S/N : 4120002266
Model : LG953 LG956L
Brand ( Hiệu ) : SDLG
Trọng lượng , (Kg) : 30kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm dầu xe xúc KOMATSU D65,D85,WA450,PC300,PC400

Bơm dầu xe xúc KOMATSU D65,D85,WA450,PC300,PC400

Mã SP : WGBQ
Part Number , S/N : 6151-51-1005
Model : D65,D85,WA450,PC300,PC400
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D275A-5

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D275A-5

Mã SP : TE0K
Part Number , S/N : 708-1T-00410 708-1T-00421
Model : D275A-5
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D355C-3

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D355C-3

Mã SP : 0XBO
Part Number , S/N : 07434-72202
Model : D355C-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy bơm nước xe xúc KOMATSU pc400-7 excavator

Máy bơm nước xe xúc KOMATSU pc400-7 excavator

Mã SP : 2V3Y
Part Number , S/N : 6154-61-1200
Model : pc400-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D85

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D85

Mã SP : 87JV
Part Number , S/N : 705-51-30190
Model : D85
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D375A

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D375A

Mã SP : 7B0H
Part Number , S/N : 705-52-40000
Model : D375A
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy bơm nước xe xúc KOMATSU SA6D170

Máy bơm nước xe xúc KOMATSU SA6D170

Mã SP : IJ88
Part Number , S/N : 6162-63-1013 6162-63-1012
Model : SA6D170
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 20KG
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy bơm dầu xe xúc KOMATSU PC220-3 6D105

Máy bơm dầu xe xúc KOMATSU PC220-3 6D105

Mã SP : SWZR
Part Number , S/N : 6136-52-1210
Model : PC220-3 6D105
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D61E

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D61E

Mã SP : NFND
Part Number , S/N : 705-51-20640
Model : D61E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D85P

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D85P

Mã SP : WD59
Part Number , S/N : 705-51-30240
Model : D85P
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực máy xúc KOMATSU PC38

Bơm thủy lực máy xúc KOMATSU PC38

Mã SP : 784L
Part Number , S/N : 705-41-08080
Model : PC38
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU WA200-5

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU WA200-5

Mã SP : 73CQ
Part Number , S/N : 705-56-26081
Model : WA200-5
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D155

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D155

Mã SP : 9N13
Part Number , S/N : 705-12-44010
Model : D155
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 20kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC50MR-2

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC50MR-2

Mã SP : FPWO
Part Number , S/N : 708-3S-00461
Model : PC50MR-2
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 35kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC60

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC60

Mã SP : RP27
Part Number , S/N : 705-40-01020
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D155A

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D155A

Mã SP : WYLP
Part Number , S/N : 705-52-40160
Model : D155A
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 36.6kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU S6D155 SA6D155

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU S6D155 SA6D155

Mã SP : JOVX
Part Number , S/N : 6128-52-1013
Model : S6D155 SA6D155
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 22kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC28UU-2

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC28UU-2

Mã SP : NXH1
Part Number , S/N : 705-41-08100
Model : PC28UU-2
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 10kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU WA420-3

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU WA420-3

Mã SP : WP3N
Part Number , S/N : 705-52-30550
Model : WA420-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 10kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D85C-21

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D85C-21

Mã SP : SO71
Part Number , S/N : 705-11-32110
Model : D85C-21
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 7kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU WA380-6 WA380-5

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU WA380-6 WA380-5

Mã SP : 2JN9
Part Number , S/N : 711-50-51120
Model : WA380-6 WA380-5
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 7kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC78UU-8 PC78UU-8 PC78MR-6

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC78UU-8 PC78UU-8 PC78MR-6

Mã SP : 4WNP
Part Number , S/N : 708-3T-04620
Model : PC78UU-8 PC78MR-6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 6.2kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC70-8 PC78US-8

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC70-8 PC78US-8

Mã SP : 7KG1
Part Number , S/N : 708-3T-04520
Model : PC70-8 PC78US-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU LW250-5

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU LW250-5

Mã SP : GDW7
Part Number , S/N : 705-56-26030
Model : LW250-5
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 25kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D355

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D355

Mã SP : CQDO
Part Number , S/N : 07448-66108
Model : D355
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 50kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D41P D41E

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D41P D41E

Mã SP : ENLV
Part Number , S/N : 705-52-21170
Model : D41P D41E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 16kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D65A, D65E , D65P, D75A, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU D65A, D65E , D65P, D75A, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P

Mã SP : XUH4
Part Number , S/N : 07432-71203
Model : D65A, D65E , D65P, D75A, D80A, D80E, D80P, D85A, D85E, D85P
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 11kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC75UU-2 PC75UD-2

Bơm thủy lực xe xúc KOMATSU PC75UU-2 PC75UD-2

Mã SP : 1LBK
Part Number , S/N : 705-40-01370
Model : PC75UU-2 PC75UD-2
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 3kg
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực 10 gal, 700 bar Williams 5D73H10G

Bơm thủy lực 10 gal, 700 bar Williams 5D73H10G

Mã SP : VTH84957
Model : 5D73H10G
Brand ( Hiệu ) : Williams
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm xăng thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : SNAP ON
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực 10 gal, 700 bar Williams 5G102H5G

Bơm thủy lực 10 gal, 700 bar Williams 5G102H5G

Mã SP : VTH84955
Model : 5G102H5G
Brand ( Hiệu ) : Williams
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm xăng thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : SNAP ON
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm thủy lực 5 gal, 700 bar Williams 5G55H5G

Bơm thủy lực 5 gal, 700 bar Williams 5G55H5G

Mã SP : VTH84950
Model : 5G55H5G
Brand ( Hiệu ) : Williams
Trọng lượng , (Kg) : 8.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm xăng thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : SNAP ON
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Pin thủy lực 2.3 lít, 700 bar Larzep HAB1102

Bơm Pin thủy lực 2.3 lít, 700 bar Larzep HAB1102

Mã SP : VTH84841
Model : HAB1102
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Trọng lượng , (Kg) : 6.0
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Bơm pin thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben xe nâng LINDE 12754400301

Ty ben xe nâng LINDE 12754400301

Mã SP : ECEL
Part Number , S/N : 12754400301
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộ chia dầu xe nâng LINDE 0009442247

Bộ chia dầu xe nâng LINDE 0009442247

Mã SP : U4IU
Part Number , S/N : 0009442247
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Rexroth A2F23R3P4 A2F23R2P4 A2F63 A2F80

Bơm Thủy Lực Rexroth A2F23R3P4 A2F23R2P4 A2F63 A2F80

Mã SP : VTH49685
Brand ( Hiệu ) : Rexroth
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc thủy lực TOYOTA 5FD

Lọc thủy lực TOYOTA 5FD

Mã SP : B5FJ
Part Number , S/N : 65701-12900-71
Model : 5FD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc thủy lực KOMATSU 7000-02070

Lọc thủy lực KOMATSU 7000-02070

Mã SP : ZLVZ
Part Number , S/N : 7000-02070
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bơm Thủy Lực Rexroth A6VM500

Bơm Thủy Lực Rexroth A6VM500

Mã SP : VTH48314
Brand ( Hiệu ) : Rexroth
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »