Kích thủy lực 1 chiều 250 tấn, 50 mm KIET RCS-2500

Kích thủy lực 1 chiều 250 tấn, 50 mm KIET RCS-2500

Mã SP : VTH89064
Model : RCS-2500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 200 tấn, 50 mm TONNERS DSR-20050

Kích thủy lực 1 chiều 200 tấn, 50 mm TONNERS DSR-20050

Mã SP : VTH89042
Model : DSR-20050
Brand ( Hiệu ) : TONNERS
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 300 tấn, 60 mm KIET RCS-3000

Kích thủy lực 1 chiều 300 tấn, 60 mm KIET RCS-3000

Mã SP : VTH89035
Model : RCS-3000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 200 tấn, 50 mm TONNERS DSR-20050

Kích thủy lực 1 chiều 200 tấn, 50 mm TONNERS DSR-20050

Mã SP : VTH89023
Model : DSR-20050
Brand ( Hiệu ) : TONNERS
Trọng lượng , (Kg) : 70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 60 mm LARZEP SMP10006

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 60 mm LARZEP SMP10006

Mã SP : VTH88998
Model : SMP10006
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 50mm TONNERS DSR-15050

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 50mm TONNERS DSR-15050

Mã SP : VTH88979
Model : DSR-15050
Brand ( Hiệu ) : TONNERS
Trọng lượng , (Kg) : 43
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 110 tấn, 40 mm REHOBOT CLF1100-40

Kích thủy lực 1 chiều 110 tấn, 40 mm REHOBOT CLF1100-40

Mã SP : VTH88955
Model : CLF1100-40
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 23.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Sweden
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 93 tấn, 56 mm MEGA CSR-93

Kích thủy lực 1 chiều 93 tấn, 56 mm MEGA CSR-93

Mã SP : VTH88932
Model : CSR-93
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 57 mm BETEX NSCS 1002

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 57 mm BETEX NSCS 1002

Mã SP : VTH88890
Model : NSCS 1002
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 57mm KIET RCS-1002

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 57mm KIET RCS-1002

Mã SP : VTH88878
Model : RCS-1002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 55mm OSAKA EL100S5.5

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 55mm OSAKA EL100S5.5

Mã SP : VTH88843
Model : EL100S5.5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 50 mm TONNERS DSR-10050

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 50 mm TONNERS DSR-10050

Mã SP : VTH88819
Model : DSR-10050
Brand ( Hiệu ) : TONNERS
Trọng lượng , (Kg) : 25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 68 tấn, 45 mm REHOBOT CLF670-45

Kích thủy lực 1 chiều 68 tấn, 45 mm REHOBOT CLF670-45

Mã SP : VTH88807
Model : CLF670-45
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Sweden
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm BETEX NSCS 502

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm BETEX NSCS 502

Mã SP : VTH88799
Model : NSCS 502
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 10.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm OSAKA EL50S6

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm OSAKA EL50S6

Mã SP : VTH88779
Model : EL50S6
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm LARZEP SMP05006

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm LARZEP SMP05006

Mã SP : VTH88761
Model : SMP05006
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm KIET RCS-502

Kích thủy lực 1 chiều 50 tấn, 60 mm KIET RCS-502

Mã SP : VTH88749
Model : RCS-502
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 55 tấn, 53mm MEGA CSR-55

Kích thủy lực 1 chiều 55 tấn, 53mm MEGA CSR-55

Mã SP : VTH88702
Model : CSR-55
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 40 tấn, 45 mm REHOBOT CLF450-40

Kích thủy lực 1 chiều 40 tấn, 45 mm REHOBOT CLF450-40

Mã SP : VTH88644
Model : CLF450-40
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 8.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Sweden
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 62 mm KIET RCS-302

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 62 mm KIET RCS-302

Mã SP : VTH88637
Model : RCS-302
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 60 mm LARZEP SMP03006

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 60 mm LARZEP SMP03006

Mã SP : VTH88625
Model : SMP03006
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 62 mm BETEX NSCS 302

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 62 mm BETEX NSCS 302

Mã SP : VTH88610
Model : NSCS 302
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Trọng lượng , (Kg) : 6.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 60 mm OSAKA EL30S6

Kích thủy lực 1 chiều 30 tấn, 60 mm OSAKA EL30S6

Mã SP : VTH88580
Model : EL30S6
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 31 tấn, 60 mm MEGA CSR-31

Kích thủy lực 1 chiều 31 tấn, 60 mm MEGA CSR-31

Mã SP : VTH88523
Model : CSR-31
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 22 tấn, 50 mm REHOBOT CLF220-50

Kích thủy lực 1 chiều 22 tấn, 50 mm REHOBOT CLF220-50

Mã SP : VTH88501
Model : CLF220-50
Brand ( Hiệu ) : REHOBOT
Trọng lượng , (Kg) : 3.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Sweden
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm BETEX NSCS201

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm BETEX NSCS201

Mã SP : VTH88456
Model : NSCS201
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm Kiet RCS-201

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm Kiet RCS-201

Mã SP : VTH88436
Model : RCS-201
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/China
Trọng lượng , (Kg) : 2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm OSAKA EL20S4.5

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 45 mm OSAKA EL20S4.5

Mã SP : VTH88417
Model : EL20S4.5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 3.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 40mm LARZEP SMP02004

Kích thủy lực 1 chiều 20 tấn, 40mm LARZEP SMP02004

Mã SP : VTH88389
Model : SMP02004
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Nâng cao (m) : 153mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 38mm BETEX NSCS 101

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 38mm BETEX NSCS 101

Mã SP : VTH88364
Model : NSCS 101
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 40 mm Larzep SMP01004

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 40 mm Larzep SMP01004

Mã SP : VTH86260
Model : SMP01004
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 23 tấn, 41 mm MEGA CSR-23

Kích thủy lực 1 chiều 23 tấn, 41 mm MEGA CSR-23

Mã SP : VTH86229
Model : CSR-23
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 11 tấn, 38mm Mega CSR-11

Kích thủy lực 1 chiều 11 tấn, 38mm Mega CSR-11

Mã SP : VTH86203
Model : CSR-11
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 38mm Feiyao-Kiet RCS-101

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 38mm Feiyao-Kiet RCS-101

Mã SP : VTH86182
Model : RCS-101
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 10T
Trọng lượng , (Kg) : 4.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 38mm BETEX NSCS101

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 38mm BETEX NSCS101

Mã SP : VTH86171
Model : NSCS101
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tải trọng nâng: 10T
Trọng lượng , (Kg) : 4.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 35 mm OSAKA EL10S3.5

Kích thủy lực 1 chiều 10 tấn, 35 mm OSAKA EL10S3.5

Mã SP : VTH86159
Model : EL10S3.5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 10T
Trọng lượng , (Kg) : 2.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 1 chiều ngắn
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 50mm Feiyao-Kiet RACH-1502

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 50mm Feiyao-Kiet RACH-1502

Mã SP : VTH83994
Model : RACH-1502
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 150T
Trọng lượng , (Kg) : 48.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 250mm Feiyao-Kiet RACH-15010

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 250mm Feiyao-Kiet RACH-15010

Mã SP : VTH83921
Model : RACH-15010
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 150T
Trọng lượng , (Kg) : 77.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 200mm Feiyao-Kiet RACH-1508

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 200mm Feiyao-Kiet RACH-1508

Mã SP : VTH83918
Model : RACH-1508
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 150T
Trọng lượng , (Kg) : 70.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 150mm Feiyao-Kiet RACH-1506

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 150mm Feiyao-Kiet RACH-1506

Mã SP : VTH83914
Model : RACH-1506
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 150T
Trọng lượng , (Kg) : 63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 100mm Feiyao-Kiet RACH-1504

Kích thủy lực 1 chiều 150 tấn, 100mm Feiyao-Kiet RACH-1504

Mã SP : VTH83912
Model : RACH-1504
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 150T
Trọng lượng , (Kg) : 55.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 76mm KIET RCH-1003

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 76mm KIET RCH-1003

Mã SP : VTH83911
Model : RCH-1003
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 100T
Trọng lượng , (Kg) : 63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 76mm BETEX NSHS 1003

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 76mm BETEX NSHS 1003

Mã SP : VTH83906
Model : NSHS 1003
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tải trọng nâng: 100T
Trọng lượng , (Kg) : 50.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 250mm Feiyao-Kiet RACH-10010

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 250mm Feiyao-Kiet RACH-10010

Mã SP : VTH83905
Model : RACH-10010
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 100T
Trọng lượng , (Kg) : 58.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 200mm Feiyao-Kiet RACH-1008

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 200mm Feiyao-Kiet RACH-1008

Mã SP : VTH83902
Model : RACH-1008
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 100T
Trọng lượng , (Kg) : 52.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 90 tấn, 76mm MEGA CSH-90

Kích thủy lực 1 chiều 90 tấn, 76mm MEGA CSH-90

Mã SP : VTH83900
Model : CSH-90
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Tải trọng nâng: 90T
Trọng lượng , (Kg) : 65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 150mm Feiyao-Kiet RACH-1006

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 150mm Feiyao-Kiet RACH-1006

Mã SP : VTH83898
Model : RACH-1006
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 100T
Trọng lượng , (Kg) : 46.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 90 tấn, 75mm OSAKA EC90S7.5

Kích thủy lực 1 chiều 90 tấn, 75mm OSAKA EC90S7.5

Mã SP : VTH83895
Model : EC90S7.5
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 90T
Trọng lượng , (Kg) : 55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 100mm Feiyao-Kiet RACH-1004

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 100mm Feiyao-Kiet RACH-1004

Mã SP : VTH83894
Model : RACH-1004
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 100T
Trọng lượng , (Kg) : 39.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 153mm KIET RCH-606

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 153mm KIET RCH-606

Mã SP : VTH83889
Model : RCH-606
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 60T
Trọng lượng , (Kg) : 35.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 50mm Feiyao-Kiet RACH-1002

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 50mm Feiyao-Kiet RACH-1002

Mã SP : VTH83888
Model : RACH-1002
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 100T
Trọng lượng , (Kg) : 33.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 152mm BETEX NSHS 606

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 152mm BETEX NSHS 606

Mã SP : VTH83884
Model : NSHS 606
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tải trọng nâng: 60
Trọng lượng , (Kg) : 34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hà Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 250mm Feiyao-Kiet RACH-6010

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 250mm Feiyao-Kiet RACH-6010

Mã SP : VTH83883
Model : RACH-6010
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 60T
Trọng lượng , (Kg) : 29.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 200mm Feiyao-Kiet RACH-608

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 200mm Feiyao-Kiet RACH-608

Mã SP : VTH83880
Model : RACH-608
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 60T
Trọng lượng , (Kg) : 26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 100mm TONNERS DCH-100100

Kích thủy lực 1 chiều 100 tấn, 100mm TONNERS DCH-100100

Mã SP : VTH83878
Model : DCH-100100
Brand ( Hiệu ) : TONNERS
Tải trọng nâng: 100T
Trọng lượng , (Kg) : 60
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Korea
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 152mm Simson HPS A 60152H

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 152mm Simson HPS A 60152H

Mã SP : VTH83875
Model : HPS A 60152H
Brand ( Hiệu ) : Simson
Tải trọng nâng: 60T
Trọng lượng , (Kg) : 24.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Thụy Điển
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 150mm Feiyao-Kiet RACH-606

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 150mm Feiyao-Kiet RACH-606

Mã SP : VTH83872
Model : RACH-606
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 60T
Trọng lượng , (Kg) : 22.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều-Hợp kim nhôm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : China
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 150mm MEGA CSH-60B

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 150mm MEGA CSH-60B

Mã SP : VTH83870
Model : CSH-60B
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Tải trọng nâng: 60T
Trọng lượng , (Kg) : 40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 150mm OSAKA EC60S15

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 150mm OSAKA EC60S15

Mã SP : VTH83868
Model : EC60S15
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 60T
Trọng lượng , (Kg) : 38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 76mm MEGA CSH-60

Kích thủy lực 1 chiều 60 tấn, 76mm MEGA CSH-60

Mã SP : VTH83863
Model : CSH-60
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Tải trọng nâng: 60T
Trọng lượng , (Kg) : 26.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực rỗng tâm 1 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »