Kích thủy lực 2 chiều 1600 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-16006

Kích thủy lực 2 chiều 1600 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-16006

Mã SP : VTH84837
Model : OCLRG-16006
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 1600
Trọng lượng , (Kg) : 2179
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn, 1000mm OSAKA ET1000H100

Kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn, 1000mm OSAKA ET1000H100

Mã SP : VTH84835
Model : ET1000H100
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 1000T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-100012

Kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-100012

Mã SP : VTH84832
Model : OCLRG-100012
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 1000T
Trọng lượng , (Kg) : 1439
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn, 150mm KIET CLRG-10006

Kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn, 150mm KIET CLRG-10006

Mã SP : VTH84828
Model : CLRG-10006
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 1000T
Trọng lượng , (Kg) : 1213
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-10006

Kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-10006

Mã SP : VTH84826
Model : OCLRG-10006
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 1000T
Trọng lượng , (Kg) : 2906
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn, 50mm OSAKA OCLRG-10002

Kích thủy lực 2 chiều 1000 tấn, 50mm OSAKA OCLRG-10002

Mã SP : VTH84822
Model : OCLRG-10002
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 1000T
Trọng lượng , (Kg) : 1062
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 1000mm KIET GCD-800-1000

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 1000mm KIET GCD-800-1000

Mã SP : VTH84820
Model : GCD-800-1000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 800T
Trọng lượng , (Kg) : 2906
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 500mm KIET GCD-800-500

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 500mm KIET GCD-800-500

Mã SP : VTH84818
Model : GCD-800-500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 800T
Trọng lượng , (Kg) : 2090
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-80012

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-80012

Mã SP : VTH84817
Model : OCLRG-80012
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 800T
Trọng lượng , (Kg) : 1068
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 300mm KIET CLRG-80012

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 300mm KIET CLRG-80012

Mã SP : VTH84815
Model : CLRG-80012
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 800T
Trọng lượng , (Kg) : 1068
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 150mm KIET CLRG-8006

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 150mm KIET CLRG-8006

Mã SP : VTH84813
Model : CLRG-8006
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 800T
Trọng lượng , (Kg) : 868
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 500mm OSAKA OCLRG-8002

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 500mm OSAKA OCLRG-8002

Mã SP : VTH84812
Model : OCLRG-8002
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 800T
Trọng lượng , (Kg) : 741
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 50mmKIET CLRG-8002

Kích thủy lực 2 chiều 800 tấn, 50mmKIET CLRG-8002

Mã SP : VTH84810
Model : KIET CLRG-8002
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 800T
Trọng lượng , (Kg) : 741
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 2000mm KIET GCD-600-2000

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 2000mm KIET GCD-600-2000

Mã SP : VTH84809
Model : GCD-600-2000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 600T
Trọng lượng , (Kg) : 3552
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 1500mm KIET GCD-600-1500

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 1500mm KIET GCD-600-1500

Mã SP : VTH84807
Model : GCD-600-1500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 600T
Trọng lượng , (Kg) : 2887
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 1000mm KIET GCD-600-1000

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 1000mm KIET GCD-600-1000

Mã SP : VTH84806
Model : GCD-600-1000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 600T
Trọng lượng , (Kg) : 2212
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 700mm KIET GCD-600-700

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 700mm KIET GCD-600-700

Mã SP : VTH84804
Model : GCD-600-700
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 600t
Trọng lượng , (Kg) : 1873
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 500mm KIET GCD-600-500

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 500mm KIET GCD-600-500

Mã SP : VTH84801
Model : GCD-600-500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 600T
Trọng lượng , (Kg) : 1547
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-60012

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-60012

Mã SP : VTH84800
Model : OCLRG-60012
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 600T
Trọng lượng , (Kg) : 701
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 300mm KIET CLRG-60012

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 300mm KIET CLRG-60012

Mã SP : VTH84798
Model : CLRG-60012
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 600T
Trọng lượng , (Kg) : 701
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-6006

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-6006

Mã SP : VTH84796
Model : OCLRG-6006
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 600T
Trọng lượng , (Kg) : 565
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 50mm OSAKA OCLRG-6002

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 50mm OSAKA OCLRG-6002

Mã SP : VTH84794
Model : OCLRG-6002
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 600
Trọng lượng , (Kg) : 474
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 50mm KIET CLRG-6002

Kích thủy lực 2 chiều 600 tấn, 50mm KIET CLRG-6002

Mã SP : VTH84792
Model : CLRG-6002
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 600T
Trọng lượng , (Kg) : 474
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 200 tấn, 2500mm KIET GCD-500-2500

Kích thủy lực 2 chiều 200 tấn, 2500mm KIET GCD-500-2500

Mã SP : VTH84790
Model : GCD-500-2500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 2803
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 2000mm KIET GCD-500-2000

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 2000mm KIET GCD-500-2000

Mã SP : VTH84788
Model : GCD-500-2000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 1888
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 1500mm KIET GCD-500-1500

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 1500mm KIET GCD-500-1500

Mã SP : VTH84786
Model : GCD-500-1500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 1656
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 1200mm KIET GCD-500-1200

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 1200mm KIET GCD-500-1200

Mã SP : VTH84784
Model : GCD-500-1200
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 1656
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 1000mm KIET GCD-500-1000

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 1000mm KIET GCD-500-1000

Mã SP : VTH84782
Model : GCD-500-1000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 1206
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 1000mm OSAKA ET500H100

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 1000mm OSAKA ET500H100

Mã SP : VTH84781
Model : ET500H100
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 500T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 700mm KIET GCD-500-700

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 700mm KIET GCD-500-700

Mã SP : VTH84780
Model : GCD-500-700
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 1206
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 500mm OSAKA ET500H50

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 500mm OSAKA ET500H50

Mã SP : VTH84779
Model : ET500H50
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 500T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 500mm KIET GCD-500-500

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 500mm KIET GCD-500-500

Mã SP : VTH84775
Model : GCD-500-500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 1034
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-50012

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-50012

Mã SP : VTH84773
Model : OCLRG-50012
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 300
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 300mm OSAKA ET500H30

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 300mm OSAKA ET500H30

Mã SP : VTH84771
Model : ET500H30
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 500
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 300mm KIET CLRG-50012

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 300mm KIET CLRG-50012

Mã SP : VTH84770
Model : CLRG-50012
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 599
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-5006

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-5006

Mã SP : VTH84768
Model : OCLRG-5006
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 480
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 150mm KIET CLRG-5006

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 150mm KIET CLRG-5006

Mã SP : VTH84766
Model : CLRG-5006
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 480
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 50mm KIET CLRG-5002

Kích thủy lực 2 chiều 500 tấn, 50mm KIET CLRG-5002

Mã SP : VTH84764
Model : CLRG-5002
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 500T
Trọng lượng , (Kg) : 207
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 1200mm GCD-400-1200

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 1200mm GCD-400-1200

Mã SP : VTH84762
Model : GCD-400-1200
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 400T
Trọng lượng , (Kg) : 1374
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 1000mm KIET GCD-400-1000

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 1000mm KIET GCD-400-1000

Mã SP : VTH84760
Model : GCD-400-1000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 400T
Trọng lượng , (Kg) : 1220
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 700mm KIET GCD-400-700

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 700mm KIET GCD-400-700

Mã SP : VTH84757
Model : GCD-400-700
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 400T
Trọng lượng , (Kg) : 1000
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 250 tấn, 300mm KIET GCD-400-500

Kích thủy lực 2 chiều 250 tấn, 300mm KIET GCD-400-500

Mã SP : VTH84755
Model : GCD-400-500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 400T
Trọng lượng , (Kg) : 780
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-40012

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-40012

Mã SP : VTH84753
Model : OCLRG-40012
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 400T
Trọng lượng , (Kg) : 421
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 300mm KIET CLRG-4006

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 300mm KIET CLRG-4006

Mã SP : VTH84751
Model : CLRG-4006
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 400T
Trọng lượng , (Kg) : 330
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-4006

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-4006

Mã SP : VTH84749
Model : OCLRG-4006
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 400T
Trọng lượng , (Kg) : 330
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-4002

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-4002

Mã SP : VTH84748
Model : OCLRG-4002
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Trọng lượng , (Kg) : 270
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 50mm KIET CLRG-4002

Kích thủy lực 2 chiều 400 tấn, 50mm KIET CLRG-4002

Mã SP : VTH84746
Model : CLRG-4002
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 400T
Trọng lượng , (Kg) : 270
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 2500mm KIET GCD-300-2500

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 2500mm KIET GCD-300-2500

Mã SP : VTH84743
Model : GCD-300-2500
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 2323
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 2500mm Larzep GCD-300-2000

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 2500mm Larzep GCD-300-2000

Mã SP : VTH84740
Model : GCD-300-2000
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 1550
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 1500mm KIET GCD-300-1500

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 1500mm KIET GCD-300-1500

Mã SP : VTH84737
Model : GCD-300-1500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 1580
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 250 tấn, 300mm KIET GCD-300-1200

Kích thủy lực 2 chiều 250 tấn, 300mm KIET GCD-300-1200

Mã SP : VTH84734
Model : GCD-300-1200
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 1016
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 1000mm OSAKA ET300H100

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 1000mm OSAKA ET300H100

Mã SP : VTH84732
Model : ET300H100
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 207
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 1000mm KIET GCD-300-1000

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 1000mm KIET GCD-300-1000

Mã SP : VTH84730
Model : GCD-300-1000
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet/
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 908
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 700mm KIET GCD-300-700

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 700mm KIET GCD-300-700

Mã SP : VTH84729
Model : GCD-300-700
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 744
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 500mm OSAKA ET300H50

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 500mm OSAKA ET300H50

Mã SP : VTH84728
Model : ET300H50
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 207
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 500mm KIET GCD-300-500

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 500mm KIET GCD-300-500

Mã SP : VTH84727
Model : GCD-300-500
Brand ( Hiệu ) : Feiyao-Kiet
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 632
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 300mm OSAKA ET300H30

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 300mm OSAKA ET300H30

Mã SP : VTH84726
Model : ET300H30
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 207
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-30012

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 300mm OSAKA OCLRG-30012

Mã SP : VTH84724
Model : OCLRG-30012
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 303
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 300mm KIET CLRG-30012

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 300mm KIET CLRG-30012

Mã SP : VTH84721
Model : CLRG-30012
Brand ( Hiệu ) : KIET - FEIYAO
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 303
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : CHINA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-3006

Kích thủy lực 2 chiều 300 tấn, 150mm OSAKA OCLRG-3006

Mã SP : VTH84719
Model : OCLRG-3006
Brand ( Hiệu ) : OSAKA
Tải trọng nâng: 300T
Trọng lượng , (Kg) : 232
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Kích thủy lực 2 chiều
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : JAPAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »