Vỏ xe komachi 18X7-8 18*7-8

Vỏ xe komachi 18X7-8 18*7-8

Mã SP : IC01-003
Part Number , S/N : 18*7-8 , 18x7-8
Thông số kỹ thuật : 18*7-8 , 18x7-8
Model : 18*7-8 , 18x7-8
Brand ( Hiệu ) : komachi
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe GS 16×6-10 ,16*6-10

Vỏ xe GS 16×6-10 ,16*6-10

Mã SP : IS15-004
Part Number , S/N : 16×6-10 ,16*6-10
Thông số kỹ thuật : 16×6-10 ,16*6-10
Model : 16×6-10 ,16*6-10
Brand ( Hiệu ) : GS Thái Lan
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : GS Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe Bergonan 6.00-9 , 600-9

Vỏ xe Bergonan 6.00-9 , 600-9

Mã SP : VTH01326
Part Number , S/N : 600-9,6.00-9
Thông số kỹ thuật : 600-9,6.00-9
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : Bergonan
Trọng lượng , (Kg) : 25.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe Dunlop 6.00-9 , 600-9

Vỏ xe Dunlop 6.00-9 , 600-9

Mã SP : VTH01328
Part Number , S/N : 600-9,6.00-9
Thông số kỹ thuật : 600-9,6.00-9
Model : 6.00-9 , 600-9
Brand ( Hiệu ) : Dunlop
Trọng lượng , (Kg) : 25.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng kumakai 6.00-9 600-9 Hơi

Lốp xe nâng kumakai 6.00-9 600-9 Hơi

Mã SP : VTH01329
Part Number , S/N : 600-9,6.00-9
Thông số kỹ thuật : 600-9,6.00-9
Model : 6.00-9 600-9
Brand ( Hiệu ) : KUMAKAI
Trọng lượng , (Kg) : 25.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe heungah 5.00-8

Vỏ xe heungah 5.00-8

Mã SP : VX500-8-1
Part Number , S/N : 500-8 , 5.00-8
Thông số kỹ thuật : 500-8 , 5.00-8
Model : 500-8 , 5.00-8
Brand ( Hiệu ) : heungah
Trọng lượng , (Kg) : 15.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng đặc KUMAKAI 300-15

Lốp xe nâng đặc KUMAKAI 300-15

Mã SP : VTH50560
Part Number , S/N : 300-15
Thông số kỹ thuật : 300-15
Model : 300-15
Brand ( Hiệu ) : KUMAKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
10.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng kumakai 700-15,7.00-15 - Đặc

Lốp xe nâng kumakai 700-15,7.00-15 - Đặc

Mã SP : VTH43606
Part Number , S/N : 700-15,7.00-15
Thông số kỹ thuật : 700-15,7.00-15
Model : 700-15,7.00-15
Brand ( Hiệu ) : KUMAKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng kumakai 8.25-15 , 825-15 - Đặc

Lốp xe nâng kumakai 8.25-15 , 825-15 - Đặc

Mã SP : VTH43603
Part Number , S/N : 8.25-15 , 825-15
Thông số kỹ thuật : 8.25-15 , 825-15
Model : 8.25-15 , 825-15
Brand ( Hiệu ) : KUMAKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng kumakai 815-15 , 8.15-15 - Đặc

Lốp xe nâng kumakai 815-15 , 8.15-15 - Đặc

Mã SP : VTH43602
Part Number , S/N : 8.15-15 , 815-15
Thông số kỹ thuật : 8.15-15 , 815-15
Model : 815-15 , 8.15-15
Brand ( Hiệu ) : KUMAKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng kumakai 750-16,7.50-16 - Đặc

Lốp xe nâng kumakai 750-16,7.50-16 - Đặc

Mã SP : VTH43599
Part Number , S/N : 750-16,7.50-16
Thông số kỹ thuật : 750-16,7.50-16
Model : 750-16,7.50-16
Brand ( Hiệu ) : KUMAKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng kumakai 28*9-15 , 28x9-18 - Đặc

Lốp xe nâng kumakai 28*9-15 , 28x9-18 - Đặc

Mã SP : VTH43598
Part Number , S/N : 28*9-15 , 28x9-18
Thông số kỹ thuật : 28*9-15 , 28x9-18
Model : 28*9-15 , 28x9-18
Brand ( Hiệu ) : KUMAKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng kumakai 300-15,3.00-15 - Đặc

Lốp xe nâng kumakai 300-15,3.00-15 - Đặc

Mã SP : VTH43596
Part Number , S/N : 300-15,3.00-15
Thông số kỹ thuật : 300-15 ,3.00-15
Model : 300-15,3.00-15
Brand ( Hiệu ) : KUMAKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Thái lan
10.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng kumakai 250 -15 2.50 -15 - Đặc

Lốp xe nâng kumakai 250 -15 2.50 -15 - Đặc

Mã SP : VTH03079
Part Number , S/N : 250 -15 2.50 -15
Thông số kỹ thuật : 250 -15 2.50 -15
Model : 250 -15 2.50 -15
Brand ( Hiệu ) : KUMAKAI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá