Lọc hộp số xe nâng Nitco T-1637

Lọc hộp số xe nâng Nitco T-1637

Mã SP : VTH03340
Part Number , S/N : T-1637
Model : T-1637
Brand ( Hiệu ) : Nitco
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số MITSUBISHI 124U3-2521 35*59*80

Lọc hộp số MITSUBISHI 124U3-2521 35*59*80

Mã SP : VTH1472
Part Number , S/N : 124U3-2521
Model : 35*59*80
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số xe nâng Clack 2792962

Lọc hộp số xe nâng Clack 2792962

Mã SP : VTH01787
Part Number , S/N : 2792962
Model : 2792962
Brand ( Hiệu ) : CLACK
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng Komatsu FD/G10-18T17

Lọc hộp số về xe nâng Komatsu FD/G10-18T17

Mã SP : PT02-09
Part Number , S/N : 3b-15-31550
Model : FD/G10-18T17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM FD150S-3

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM FD150S-3

Mã SP : FT02-034
Part Number , S/N : 26557-82041
Model : FD150S-3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM FD115-300-4

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM FD115-300-4

Mã SP : FT02-030
Part Number , S/N : 26557-82051
Model : FD115-300-4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng HELI H20.00-32.00

Lọc hộp số ngoài xe nâng HELI H20.00-32.00

Mã SP : FT02-028
Part Number , S/N : 2048273
Model : H20.00-32.00
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng MITSUBISHI FD60-70(F20B)

Lọc hộp số ngoài xe nâng MITSUBISHI FD60-70(F20B)

Mã SP : FT02-026
Part Number , S/N : 65625-05300
Model : FD60-70(F20B)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.31
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng TAILIP G10-35

Lọc hộp số ngoài xe nâng TAILIP G10-35

Mã SP : FT02-025
Part Number , S/N : 32148/92560328
Model : G10-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng MITSUBISHI DALIAN 25T

Lọc hộp số ngoài xe nâng MITSUBISHI DALIAN 25T

Mã SP : FT02-024
Part Number , S/N : 92322-01600
Model : DALIAN 25T
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM FD/G35-50T9

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM FD/G35-50T9

Mã SP : FT02-023
Part Number , S/N : 243L7-82001
Thông số kỹ thuật : lỗ Φ13
Model : FD/G35-50T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng KOMATSU FD135-7

Lọc hộp số ngoài xe nâng KOMATSU FD135-7

Mã SP : FT02-022
Part Number , S/N : 3FE-04-31510
Model : FD135-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng KOMATSU FD50-70/-7

Lọc hộp số ngoài xe nâng KOMATSU FD50-70/-7

Mã SP : FT02-021
Part Number , S/N : 3EC-04-31610
Model : FD50-70/-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN YBS5.082

Lọc hộp số ngoài xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN YBS5.082

Mã SP : FT02-020
Part Number , S/N : YBS5.082
Thông số kỹ thuật : đk 93 sin 72*60 ren M20*1.5 chiều cao 90
Model : YBS5.082
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng HELI,HC CPCD10-35/1218/H25/30D

Lọc hộp số ngoài xe nâng HELI,HC CPCD10-35/1218/H25/30D

Mã SP : FT02-017
Part Number , S/N : 12163-82301-HL,YBS5.904、11AB-00870
Thông số kỹ thuật : đk92 ren M20×1.5 sin 72×62 chiều cao 93
Model : CPCD10-35/1218/H25/30D
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Trọng lượng , (Kg) : 0.44
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng HELI HL /JAC 2-3T

Lọc hộp số ngoài xe nâng HELI HL /JAC 2-3T

Mã SP : FT02-016
Part Number , S/N : 12163-82301-HL
Model : HL /JAC 2-3T
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng Hangcha YK0812(17)

Lọc hộp số ngoài xe nâng Hangcha YK0812(17)

Mã SP : FT02-015
Part Number , S/N : YK0812(17)
Model : YK0812(17)
Brand ( Hiệu ) : HANGCHA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng đk TCM,KOMATSU FD/G10-18T13,FD/G20-30T3,T4,T6,T7,T17

Lọc hộp số ngoài xe nâng đk TCM,KOMATSU FD/G10-18T13,FD/G20-30T3,T4,T6,T7,T17

Mã SP : FT02-014
Part Number , S/N : 115G3-82241,20803-81071
Thông số kỹ thuật : đk 78 ren3/4-16UNF-2B sin 69*60 chiều cao 83
Model : FD/G10-18T13,FD/G20-30T3,T4,T6,T7,T17
Brand ( Hiệu ) : TCM,KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM,HELI H2000 Series CPCD 50~100

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM,HELI H2000 Series CPCD 50~100

Mã SP : FT02-013
Part Number , S/N : 25967-82001,YK0812A5-0000-G00
Model : H2000 Series CPCD 50~100
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN D20-30S2/S3/S5,D20-30E

Lọc hộp số ngoài xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN D20-30S2/S3/S5,D20-30E

Mã SP : FT02-011
Part Number , S/N : D140182
Thông số kỹ thuật : đk 95 ren13/16-16 sin 73*62.5 chiều cao 106
Model : D20-30S2/S3/S5,D20-30E
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.65
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng KOMATSU FD/G30-16

Lọc hộp số ngoài xe nâng KOMATSU FD/G30-16

Mã SP : FT02-010
Part Number , S/N : 30B-13-11390
Thông số kỹ thuật : đk 78 ren 3/4-16UNF-2B sin 70*62 chiều cao 78
Model : FD/G30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng KOMATSU FD/G20-30-12,/-14,FD/G20-30J-12/-14

Lọc hộp số ngoài xe nâng KOMATSU FD/G20-30-12,/-14,FD/G20-30J-12/-14

Mã SP : FT02-009
Part Number , S/N : 3eb-15-31550
Thông số kỹ thuật : đk 82 ren 20*1.5 sin62*52 chiều cao100
Model : FD/G20-30-12,/-14,FD/G20-30J-12/-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng TOYOTA 3-7FD/G10-50, 8FD/G10-30

Lọc hộp số ngoài xe nâng TOYOTA 3-7FD/G10-50, 8FD/G10-30

Mã SP : FT02-007
Part Number , S/N : 32670-12620-71
Thông số kỹ thuật : đk 78 ren 3/4-16UNF-2B sin 70*62 chiều cao 79
Model : 3-7FD/G10-50, 8FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM FHD/G30-35,N8

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM FHD/G30-35,N8

Mã SP : FT02-004
Part Number , S/N : 22657-82081
Model : FHD/G30-35,N8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM FD35~50T8,T9,FD50~100Z7,Z8

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM FD35~50T8,T9,FD50~100Z7,Z8

Mã SP : FT02-003
Part Number , S/N : 25787-80301
Model : FD35~50T8,T9,FD50~100Z7,Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM,HELI FD20~30Z5,N5,T6

Lọc hộp số ngoài xe nâng TCM,HELI FD20~30Z5,N5,T6

Mã SP : FT02-001
Part Number , S/N : 12163-82301、12163-82302,F31A3-82301
Thông số kỹ thuật : đk 91.5 ren M20*1.5 sin 62*52 chiều cao 90
Model : FD20~30Z5,N5,T6
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.49
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng HELI,HC CPCD20-35,CPCD10-35

Lọc hộp số về xe nâng HELI,HC CPCD20-35,CPCD10-35

Mã SP : FT01-044
Part Number , S/N : YBS3.814
Model : CPCD20-35, R loạt CPCD10-35
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng TOYOTA 7FD(G)35-50,8FD(G)35-50,8FD60-80

Lọc hộp số về xe nâng TOYOTA 7FD(G)35-50,8FD(G)35-50,8FD60-80

Mã SP : FT01-042
Part Number , S/N : 32405-32890-71
Model : 7FD(G)35-50,8FD(G)35-50,8FD60-80
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng TCM FD150S-3

Lọc hộp số về xe nâng TCM FD150S-3

Mã SP : FT01-040
Part Number , S/N : 16422-52641
Model : FD150S-3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng HELI H2.00-3.20XM(H177)

Lọc hộp số về xe nâng HELI H2.00-3.20XM(H177)

Mã SP : FT01-037
Part Number , S/N : 334450
Model : H2.00-3.20XM(H177)
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng TAILIP 32150

Lọc hộp số về xe nâng TAILIP 32150

Mã SP : FT01-035
Part Number , S/N : 32150,32560601
Model : FDG15-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng LINDE 1283HT25-30Ds

Lọc hộp số về xe nâng LINDE 1283HT25-30Ds

Mã SP : FT01-034
Part Number , S/N : 0009852675/0009839029
Thông số kỹ thuật : 50x25.5x8x202
Model : 1283HT25-30Ds
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 0.13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng KOMATSU FD/G20~30-16

Lọc hộp số về xe nâng KOMATSU FD/G20~30-16

Mã SP : FT01-032
Part Number , S/N : 3EB-15-51600
Model : FD/G20~30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng HELI TEU/CPCD10-35

Lọc hộp số về xe nâng HELI TEU/CPCD10-35

Mã SP : FT01-027
Part Number , S/N : YQX30AS-0510
Model : TEU/CPCD10-35
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số trong xe nâng LONGJIANG CPCD20-30

Lọc hộp số trong xe nâng LONGJIANG CPCD20-30

Mã SP : FT01-026
Part Number , S/N : LONGJIANG CPCD20-30
Model : CPCD20-30
Brand ( Hiệu ) : LONGJIANG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số trong xe nâng TOYOTA 7-8FD/G10-30

Lọc hộp số trong xe nâng TOYOTA 7-8FD/G10-30

Mã SP : FT01-025
Part Number , S/N : 32804-23330-71
Model : 7-8FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số trong xe nâng NISSAN J01/J02

Lọc hộp số trong xe nâng NISSAN J01/J02

Mã SP : FT01-022
Part Number , S/N : 31728-40K00
Model : J01/J02
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số trong xe nâng DALIAN CPCD50

Lọc hộp số trong xe nâng DALIAN CPCD50

Mã SP : FT01-021
Part Number , S/N : CPCD50
Model : CPCD50
Brand ( Hiệu ) : DALIAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số trong xe nâng HELI HC CPCD35H-BG6

Lọc hộp số trong xe nâng HELI HC CPCD35H-BG6

Mã SP : FT01-020
Part Number , S/N : HC CPCD35H-BG6
Model : HC CPCD35H-BG6
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số trong xe nâng HANGCHA JAC/CPCD40-45

Lọc hộp số trong xe nâng HANGCHA JAC/CPCD40-45

Mã SP : FT01-019
Part Number , S/N : JAC/CPCD40-45
Model : JAC/CPCD40-45
Brand ( Hiệu ) : HANGCHA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số trong xe nâng KOMATSU FD30-16

Lọc hộp số trong xe nâng KOMATSU FD30-16

Mã SP : FT01-018
Part Number , S/N : 3EA-15-33220
Model : FD30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng HELI YOUJIA CPCD20-30,JAC/CPCD10-35

Lọc hộp số về xe nâng HELI YOUJIA CPCD20-30,JAC/CPCD10-35

Mã SP : FT01-017
Part Number , S/N : YDS30.814,YQX30AS-0510
Model : YOUJIA CPCD20-30,JAC/CPCD10-35
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng Hangcha HC R Series CPCD50-100

Lọc hộp số về xe nâng Hangcha HC R Series CPCD50-100

Mã SP : FT01-016
Part Number , S/N : YQX100-0200
Model : HC R Series CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng Hangcha HC R Series CPCD40-50

Lọc hộp số về xe nâng Hangcha HC R Series CPCD40-50

Mã SP : FT01-015
Part Number , S/N : YDS45.808
Model : HC R Series CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng MITSUBISHI F18B,F18C

Lọc hộp số về xe nâng MITSUBISHI F18B,F18C

Mã SP : FT01-014
Part Number , S/N : 91A24-08200
Model : F18B,F18C
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng TOYOTA 7FD/G10~30

Lọc hộp số về xe nâng TOYOTA 7FD/G10~30

Mã SP : FT01-013
Part Number , S/N : 32606-23330-71
Thông số kỹ thuật : 36x36x25
Model : 7FD/G10~30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng MITSUBISHI F18B F18C FD/G35K-50K

Lọc hộp số về xe nâng MITSUBISHI F18B F18C FD/G35K-50K

Mã SP : FT01-012
Part Number , S/N : 91224-07101
Thông số kỹ thuật : 16.3x40.3x58x84
Model : F18B F18C FD/G35K-50K
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng MITSUBISHI F18A,FD40-160

Lọc hộp số về xe nâng MITSUBISHI F18A,FD40-160

Mã SP : FT01-011
Part Number , S/N : 58822-17400,58822-10072
Model : F18A,FD40-160
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng KOMATSU FD20~30-12,-14,-16,FD50AT-7

Lọc hộp số về xe nâng KOMATSU FD20~30-12,-14,-16,FD50AT-7

Mã SP : FT01-010
Part Number , S/N : 3EA-15-11610
Thông số kỹ thuật : 26.5x43x165
Model : FD20~30-12,-14,-16,FD50AT-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.62
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng KOMATSU FD/G20-30/-11

Lọc hộp số về xe nâng KOMATSU FD/G20-30/-11

Mã SP : FT01-009
Part Number , S/N : FD/G20-30/-11
Model : FD/G20-30/-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng TOYOTA 8FD/G10-30

Lọc hộp số về xe nâng TOYOTA 8FD/G10-30

Mã SP : FT01-008
Part Number , S/N : 32614-26610-71
Model : 8FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng TOYOTA 7FD/G10-30

Lọc hộp số về xe nâng TOYOTA 7FD/G10-30

Mã SP : FT01-007
Part Number , S/N : 32606-23330-71
Model : 7FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng Toyota 32603-23030-71

Lọc hộp số về xe nâng Toyota 32603-23030-71

Mã SP : FT01-005
Part Number , S/N : 32603-23030-71
Model : 5-6FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng TCM 15943-82591

Lọc hộp số về xe nâng TCM 15943-82591

Mã SP : FT01-004
Part Number , S/N : 15943-82591
Thông số kỹ thuật : 32x56x75x128
Model : FD50~100Z7,Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng TCM FD10~30T3

Lọc hộp số về xe nâng TCM FD10~30T3

Mã SP : FT01-003
Part Number , S/N : 12N53-89811
Thông số kỹ thuật : 35*70*95
Model : FD10~30T3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
400.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng TCM 124U3-82521

Lọc hộp số về xe nâng TCM 124U3-82521

Mã SP : FT01-002
Part Number , S/N : 124U3-82521
Thông số kỹ thuật : 39x58x85.5
Model : FD/G20-30T6 FD/G35-50T8/T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc hộp số về xe nâng TCM,HELI 127M3-82151/YDS30.808/12163-82531

Lọc hộp số về xe nâng TCM,HELI 127M3-82151/YDS30.808/12163-82531

Mã SP : FT01-001
Part Number , S/N : 127M3-82151/YDS30.808/12163-82531
Thông số kỹ thuật : 18x35x88.5
Model : FD20~30Z5,VT/FG20~30N5,CPCD10~35
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá