Lọc thủy lực Donaldson P550427

Lọc thủy lực Donaldson P550427

Mã SP : VTH39346
Part Number , S/N : p550427
Thông số kỹ thuật : 252*110*98*118
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc dầu 93*174*86*77

Lọc dầu 93*174*86*77

Mã SP : VTH30612
Part Number , S/N : P556916
Thông số kỹ thuật : 93*174*86*77
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 47*22*76.9

Lọc Nhớt 47*22*76.9

Mã SP : VTH27986
Part Number , S/N : P170601
Thông số kỹ thuật : 47*22*76.9
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 136*175

Lọc Nhớt 136*175

Mã SP : VTH27977
Part Number , S/N : P765662
Thông số kỹ thuật : 136*175
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 93.7*136.5

Lọc Nhớt 93.7*136.5

Mã SP : VTH27975
Part Number , S/N : P559418
Thông số kỹ thuật : 93.7*136.5
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 107.4*147.1*99.1*90.4

Lọc Nhớt 107.4*147.1*99.1*90.4

Mã SP : VTH27972
Part Number , S/N : P559128
Thông số kỹ thuật : 107.4*147.1*99.1*90.4
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 118*297

Lọc Nhớt 118*297

Mã SP : VTH27971
Part Number , S/N : P559000
Thông số kỹ thuật : 118*297
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 94*136

Lọc Nhớt 94*136

Mã SP : VTH27968
Part Number , S/N : P558616
Thông số kỹ thuật : 94*136
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 93*174

Lọc Nhớt 93*174

Mã SP : VTH27967
Part Number , S/N : P558615
Thông số kỹ thuật : 93*174
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 97*140

Lọc Nhớt 97*140

Mã SP : VTH27965
Part Number , S/N : P557780
Thông số kỹ thuật : 97*140
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 109*147*100*90

Lọc Nhớt 109*147*100*90

Mã SP : VTH27964
Part Number , S/N : P556007
Thông số kỹ thuật : 109*147*100*90
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 119*298*110*98

Lọc Nhớt 119*298*110*98

Mã SP : VTH27961
Part Number , S/N : P554105
Thông số kỹ thuật : 119*298*110*98
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 135.4*308

Lọc Nhớt 135.4*308

Mã SP : VTH27960
Part Number , S/N : P554005
Thông số kỹ thuật : 135.4*308
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 108*262*99*90

Lọc Nhớt 108*262*99*90

Mã SP : VTH27958
Part Number , S/N : P554004
Thông số kỹ thuật : 108*262*99*90
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt Donaldson 93*200*71*61

Lọc Nhớt Donaldson 93*200*71*61

Mã SP : VTH27957
Part Number , S/N : P553771
Thông số kỹ thuật : 93*200*71*61
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 108*148*71*62

Lọc Nhớt 108*148*71*62

Mã SP : VTH27956
Part Number , S/N : P553411
Thông số kỹ thuật : 108*148*71*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 118*297*119*102

Lọc Nhớt 118*297*119*102

Mã SP : VTH27955
Part Number , S/N : P553000
Thông số kỹ thuật : 118*297*119*102
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 76*104

Lọc Nhớt 76*104

Mã SP : VTH27953
Part Number , S/N : P552849
Thông số kỹ thuật : 76*104
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 93*136*71*61

Lọc Nhớt 93*136*71*61

Mã SP : VTH27951
Part Number , S/N : P552819
Thông số kỹ thuật : 93*136*71*61
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 128*220*107*93

Lọc Nhớt 128*220*107*93

Mã SP : VTH27950
Part Number , S/N : P552562
Thông số kỹ thuật : 128*220*107*93
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 135*308*109*100

Lọc Nhớt 135*308*109*100

Mã SP : VTH27948
Part Number , S/N : P551808
Thông số kỹ thuật : 135*308*109*100
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 108*262*99*90

Lọc Nhớt 108*262*99*90

Mã SP : VTH27947
Part Number , S/N : P551807
Thông số kỹ thuật : 108*262*99*90
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 118*260*110*98

Lọc Nhớt 118*260*110*98

Mã SP : VTH27943
Part Number , S/N : P551670
Thông số kỹ thuật : 118*260*110*98
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 119*199*110*98

Lọc Nhớt 119*199*110*98

Mã SP : VTH27940
Part Number , S/N : P551381
Thông số kỹ thuật : 119*199*110*98
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt xe nâng P551348 Donaldson

Lọc nhớt xe nâng P551348 Donaldson

Mã SP : VTH27938
Part Number , S/N : P551348
Thông số kỹ thuật : 93x173x71x51
Model : P551348
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 94*100*72*63

Lọc Nhớt 94*100*72*63

Mã SP : VTH27937
Part Number , S/N : P550963
Thông số kỹ thuật : 94*100*72*63
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 93*200*72*62

Lọc Nhớt 93*200*72*62

Mã SP : VTH27926
Part Number , S/N : P550920
Thông số kỹ thuật : 93*200*72*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 176*93

Lọc Nhớt 176*93

Mã SP : VTH27925
Part Number , S/N : P550909
Thông số kỹ thuật : 176*93
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 93*155*92.85*87.93

Lọc Nhớt 93*155*92.85*87.93

Mã SP : VTH27924
Part Number , S/N : P550779
Thông số kỹ thuật : 93*155*92.85*87.93
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 118*260*110*98

Lọc Nhớt 118*260*110*98

Mã SP : VTH27922
Part Number , S/N : P550777
Thông số kỹ thuật : 118*260*110*98
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 121*56.25*248

Lọc Nhớt 121*56.25*248

Mã SP : VTH27920
Part Number , S/N : P550769
Thông số kỹ thuật : 121*56.25*248
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 95*107*71*62

Lọc Nhớt 95*107*71*62

Mã SP : VTH27919
Part Number , S/N : P550719
Thông số kỹ thuật : 95*107*71*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 113*227*102.8*93

Lọc Nhớt 113*227*102.8*93

Mã SP : VTH27917
Part Number , S/N : P550639
Thông số kỹ thuật : 113*227*102.8*93
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 118*205*110*98

Lọc Nhớt 118*205*110*98

Mã SP : VTH27916
Part Number , S/N : P550596
Thông số kỹ thuật : 118*205*110*98
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 93*175*72*62

Lọc Nhớt 93*175*72*62

Mã SP : VTH27915
Part Number , S/N : P550520
Thông số kỹ thuật : 93*175*72*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 299*45*118

Lọc Nhớt 299*45*118

Mã SP : VTH27913
Part Number , S/N : P550453
Thông số kỹ thuật : 299*45*118
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Trọng lượng , (Kg) : 0.39
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt Donaldson P550428

Lọc Nhớt Donaldson P550428

Mã SP : VTH27912
Part Number , S/N : P550428
Thông số kỹ thuật : 93*174*72*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 263*110*92*109

Lọc Nhớt 263*110*92*109

Mã SP : VTH27911
Part Number , S/N : P550425
Thông số kỹ thuật : 263*110*92*109
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Trọng lượng , (Kg) : 1.09
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 102*150*100*88

Lọc Nhớt 102*150*100*88

Mã SP : VTH27909
Part Number , S/N : P550422
Thông số kỹ thuật : 102*150*100*88
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 252*110*98*118

Lọc Nhớt 252*110*98*118

Mã SP : VTH27908
Part Number , S/N : P550421
Thông số kỹ thuật : 252*110*98*118
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 102*153*73*56

Lọc Nhớt 102*153*73*56

Mã SP : VTH27906
Part Number , S/N : P550406
Thông số kỹ thuật : 102*153*73*56
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 180*32*104

Lọc Nhớt 180*32*104

Mã SP : VTH27904
Part Number , S/N : P550379
Thông số kỹ thuật : 180*32*104
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Trọng lượng , (Kg) : 0.41
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 108*204*99*90

Lọc Nhớt 108*204*99*90

Mã SP : VTH27903
Part Number , S/N : P550371
Thông số kỹ thuật : 108*204*99*90
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 137*307

Lọc Nhớt 137*307

Mã SP : VTH27902
Part Number , S/N : P550367
Thông số kỹ thuật : 137*307
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 76*86*70*60

Lọc Nhớt 76*86*70*60

Mã SP : VTH27901
Part Number , S/N : P550335
Thông số kỹ thuật : 76*86*70*60
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 112*145*72*62

Lọc Nhớt 112*145*72*62

Mã SP : VTH27900
Part Number , S/N : P550226
Thông số kỹ thuật : 112*145*72*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 3.5 x 3 x 3 inches

Lọc Nhớt 3.5 x 3 x 3 inches

Mã SP : VTH27899
Part Number , S/N : P550162
Thông số kỹ thuật : 3.5 x 3 x 3 inches
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Trọng lượng , (Kg) : 0.64
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 108*167*99*90

Lọc Nhớt 108*167*99*90

Mã SP : VTH27898
Part Number , S/N : P550086
Thông số kỹ thuật : 108*167*99*90
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt P550065

Lọc Nhớt P550065

Mã SP : VTH27897
Part Number , S/N : P550065
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt P550010

Lọc Nhớt P550010

Mã SP : VTH27896
Part Number , S/N : P550010
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 108*115

Lọc Nhớt 108*115

Mã SP : VTH27895
Part Number , S/N : P502549
Thông số kỹ thuật : 108*115
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 127*58*187

Lọc Nhớt 127*58*187

Mã SP : VTH27893
Part Number , S/N : P502538
Thông số kỹ thuật : 127*58*187
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 115*247*111*98

Lọc Nhớt 115*247*111*98

Mã SP : VTH27892
Part Number , S/N : P502464
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Kích thước (D x R x C) mm: 115*247*111*98
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 130*16*162

Lọc Nhớt 130*16*162

Mã SP : VTH27889
Part Number , S/N : P502405
Thông số kỹ thuật : 130*16*162
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 120*210*116.5*100

Lọc Nhớt 120*210*116.5*100

Mã SP : VTH27888
Part Number , S/N : P502364
Thông số kỹ thuật : 120*210*116.5*100
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 90*100*86*76

Lọc Nhớt 90*100*86*76

Mã SP : VTH27887
Part Number , S/N : P502039
Thông số kỹ thuật : 90*100*86*76
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 68*65*65*56

Lọc Nhớt 68*65*65*56

Mã SP : VTH27886
Part Number , S/N : P502024
Thông số kỹ thuật : 68*65*65*56
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc Nhớt 107*150*72*60.2

Lọc Nhớt 107*150*72*60.2

Mã SP : VTH27885
Part Number , S/N : P502008
Thông số kỹ thuật : 107*150*72*60.2
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá