Lọc nhớt Donaldson P552850

Lọc nhớt Donaldson P552850

Mã SP : VTH92501
Part Number , S/N : P552850
Model : P552850
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc thủy lực Donaldson P550427

Lọc thủy lực Donaldson P550427

Mã SP : VTH39346
Part Number , S/N : p550427
Thông số kỹ thuật : 252*110*98*118
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc dầu Donaldson P556916

Lọc dầu Donaldson P556916

Mã SP : VTH30612
Part Number , S/N : P556916
Thông số kỹ thuật : 93*174*86*77
Model : P556916
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P170601

Lọc nhớt Donaldson P170601

Mã SP : VTH27986
Part Number , S/N : P170601
Thông số kỹ thuật : 47*22*76.9
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P765662

Lọc nhớt Donaldson P765662

Mã SP : VTH27977
Part Number , S/N : P765662
Thông số kỹ thuật : 136*175
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P559418

Lọc nhớt Donaldson P559418

Mã SP : VTH27975
Part Number , S/N : P559418
Thông số kỹ thuật : 93.7*136.5
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P559128

Lọc nhớt Donaldson P559128

Mã SP : VTH27972
Part Number , S/N : P559128
Thông số kỹ thuật : 107.4*147.1*99.1*90.4
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P559000

Lọc nhớt Donaldson P559000

Mã SP : VTH27971
Part Number , S/N : P559000
Thông số kỹ thuật : 118*297
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
630.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P558616

Lọc nhớt Donaldson P558616

Mã SP : VTH27968
Part Number , S/N : P558616
Thông số kỹ thuật : 94*136
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P558615

Lọc nhớt Donaldson P558615

Mã SP : VTH27967
Part Number , S/N : P558615
Thông số kỹ thuật : 93*174
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P557780

Lọc nhớt Donaldson P557780

Mã SP : VTH27965
Part Number , S/N : P557780
Thông số kỹ thuật : 97*140
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P556007

Lọc nhớt Donaldson P556007

Mã SP : VTH27964
Part Number , S/N : P556007
Thông số kỹ thuật : 109*147*100*90
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P554105

Lọc nhớt Donaldson P554105

Mã SP : VTH27961
Part Number , S/N : P554105
Thông số kỹ thuật : 119*298*110*98
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P554005

Lọc nhớt Donaldson P554005

Mã SP : VTH27960
Part Number , S/N : P554005
Thông số kỹ thuật : 135.4*308
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P554004

Lọc nhớt Donaldson P554004

Mã SP : VTH27958
Part Number , S/N : P554004
Thông số kỹ thuật : 108*262*99*90
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P553771

Lọc nhớt Donaldson P553771

Mã SP : VTH27957
Part Number , S/N : P553771
Thông số kỹ thuật : 93*200*71*61
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P553411

Lọc nhớt Donaldson P553411

Mã SP : VTH27956
Part Number , S/N : P553411
Thông số kỹ thuật : 108*148*71*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P553000

Lọc nhớt Donaldson P553000

Mã SP : VTH27955
Part Number , S/N : P553000
Thông số kỹ thuật : 118*297*119*102
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P552849

Lọc nhớt Donaldson P552849

Mã SP : VTH27953
Part Number , S/N : P552849
Thông số kỹ thuật : 76*104
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P552819

Lọc nhớt Donaldson P552819

Mã SP : VTH27951
Part Number , S/N : P552819
Thông số kỹ thuật : 93*136*71*61
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P552562

Lọc nhớt Donaldson P552562

Mã SP : VTH27950
Part Number , S/N : P552562
Thông số kỹ thuật : 128*220*107*93
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P551808

Lọc nhớt Donaldson P551808

Mã SP : VTH27948
Part Number , S/N : P551808
Thông số kỹ thuật : 135*308*109*100
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P551807

Lọc nhớt Donaldson P551807

Mã SP : VTH27947
Part Number , S/N : P551807
Thông số kỹ thuật : 108*262*99*90
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P551670

Lọc nhớt Donaldson P551670

Mã SP : VTH27943
Part Number , S/N : P551670
Thông số kỹ thuật : 118*260*110*98
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P551381

Lọc nhớt Donaldson P551381

Mã SP : VTH27940
Part Number , S/N : P551381
Thông số kỹ thuật : 119*199*110*98
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt P551348 Donaldson

Lọc nhớt P551348 Donaldson

Mã SP : VTH27938
Part Number , S/N : P551348
Thông số kỹ thuật : 93x173x71x51
Model : P551348
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550963

Lọc nhớt Donaldson P550963

Mã SP : VTH27937
Part Number , S/N : P550963
Model : P550963
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Kích thước (D x R x C) mm: 94*100*72*63
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
135.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550920

Lọc nhớt Donaldson P550920

Mã SP : VTH27926
Part Number , S/N : P550920
Thông số kỹ thuật : 93*200*72*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550909

Lọc nhớt Donaldson P550909

Mã SP : VTH27925
Part Number , S/N : P550909
Thông số kỹ thuật : 176*93
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550779

Lọc nhớt Donaldson P550779

Mã SP : VTH27924
Part Number , S/N : P550779
Thông số kỹ thuật : 93*155*92.85*87.93
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550777

Lọc nhớt Donaldson P550777

Mã SP : VTH27922
Part Number , S/N : P550777
Thông số kỹ thuật : 118*260*110*98
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550769

Lọc nhớt Donaldson P550769

Mã SP : VTH27920
Part Number , S/N : P550769
Thông số kỹ thuật : 121*56.25*248
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550719

Lọc nhớt Donaldson P550719

Mã SP : VTH27919
Part Number , S/N : P550719
Thông số kỹ thuật : 95*107*71*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550639

Lọc nhớt Donaldson P550639

Mã SP : VTH27917
Part Number , S/N : P550639
Thông số kỹ thuật : 113*227*102.8*93
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550596

Lọc nhớt Donaldson P550596

Mã SP : VTH27916
Part Number , S/N : P550596
Thông số kỹ thuật : 118*205*110*98
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550520

Lọc nhớt Donaldson P550520

Mã SP : VTH27915
Part Number , S/N : P550520
Thông số kỹ thuật : 93*175*72*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc gió Donaldson P550453

Lọc gió Donaldson P550453

Mã SP : VTH27913
Part Number , S/N : P550453
Thông số kỹ thuật : 299*45*118
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Trọng lượng , (Kg) : 0.39
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550428

Lọc nhớt Donaldson P550428

Mã SP : VTH27912
Part Number , S/N : P550428
Thông số kỹ thuật : 93*174*72*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550425

Lọc nhớt Donaldson P550425

Mã SP : VTH27911
Part Number , S/N : P550425
Thông số kỹ thuật : 263*110*92*109
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Trọng lượng , (Kg) : 1.09
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550422

Lọc nhớt Donaldson P550422

Mã SP : VTH27909
Part Number , S/N : P550422
Thông số kỹ thuật : 102*150*100*88
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550421

Lọc nhớt Donaldson P550421

Mã SP : VTH27908
Part Number , S/N : P550421
Thông số kỹ thuật : 252*110*98*118
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550406

Lọc nhớt Donaldson P550406

Mã SP : VTH27906
Part Number , S/N : P550406
Thông số kỹ thuật : 102*153*73*56
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550379

Lọc nhớt Donaldson P550379

Mã SP : VTH27904
Part Number , S/N : P550379
Thông số kỹ thuật : 180*32*104
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Trọng lượng , (Kg) : 0.41
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550371

Lọc nhớt Donaldson P550371

Mã SP : VTH27903
Part Number , S/N : P550371
Thông số kỹ thuật : 108*204*99*90
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550367

Lọc nhớt Donaldson P550367

Mã SP : VTH27902
Part Number , S/N : P550367
Thông số kỹ thuật : 137*307
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550335

Lọc nhớt Donaldson P550335

Mã SP : VTH27901
Part Number , S/N : P550335
Thông số kỹ thuật : 76*86*70*60
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550226

Lọc nhớt Donaldson P550226

Mã SP : VTH27900
Part Number , S/N : P550226
Thông số kỹ thuật : 112*145*72*62
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550162

Lọc nhớt Donaldson P550162

Mã SP : VTH27899
Part Number , S/N : P550162
Thông số kỹ thuật : 3.5 x 3 x 3 inches
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Trọng lượng , (Kg) : 0.64
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550086

Lọc nhớt Donaldson P550086

Mã SP : VTH27898
Part Number , S/N : P550086
Thông số kỹ thuật : 108*167*99*90
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550065

Lọc nhớt Donaldson P550065

Mã SP : VTH27897
Part Number , S/N : P550065
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P550010

Lọc nhớt Donaldson P550010

Mã SP : VTH27896
Part Number , S/N : P550010
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P502549

Lọc nhớt Donaldson P502549

Mã SP : VTH27895
Part Number , S/N : P502549
Thông số kỹ thuật : 108*115
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P502538

Lọc nhớt Donaldson P502538

Mã SP : VTH27893
Part Number , S/N : P502538
Thông số kỹ thuật : 127*58*187
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P502464

Lọc nhớt Donaldson P502464

Mã SP : VTH27892
Part Number , S/N : P502464
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Kích thước (D x R x C) mm: 115*247*111*98
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P502405

Lọc nhớt Donaldson P502405

Mã SP : VTH27889
Part Number , S/N : P502405
Thông số kỹ thuật : 130*16*162
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P502364

Lọc nhớt Donaldson P502364

Mã SP : VTH27888
Part Number , S/N : P502364
Thông số kỹ thuật : 120*210*116.5*100
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P502039

Lọc nhớt Donaldson P502039

Mã SP : VTH27887
Part Number , S/N : P502039
Thông số kỹ thuật : 90*100*86*76
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P502024

Lọc nhớt Donaldson P502024

Mã SP : VTH27886
Part Number , S/N : P502024
Thông số kỹ thuật : 68*65*65*56
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lọc nhớt Donaldson P502008

Lọc nhớt Donaldson P502008

Mã SP : VTH27885
Part Number , S/N : P502008
Thông số kỹ thuật : 107*150*72*60.2
Brand ( Hiệu ) : Donaldson
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá