Mâm xe nâng 23*9-12 23x9-12 8 lỗ ¢125x155/165

Mâm xe nâng 23*9-12 23x9-12 8 lỗ ¢125x155/165

Mã SP : K4GK
Part Number , S/N : 313051
Thông số kỹ thuật : 165x125x155 8 lỗ
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 600-9,650-10,700-12 8 lổ

Mâm xe nâng 600-9,650-10,700-12 8 lổ

Mã SP : YN93
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 815-15,825-15,300-15

Mâm xe nâng 815-15,825-15,300-15

Mã SP : QREP
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 600-9 8 lỗ

Mâm xe nâng 600-9 8 lỗ

Mã SP : VTH94522
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

mâm xe nâng 9.75-15 975-15 6 lỗ 222/270

mâm xe nâng 9.75-15 975-15 6 lỗ 222/270

Mã SP : VTH93585
Trọng lượng , (Kg) : 23
Kích thước (D x R x C) mm: 6 lỗ 222/270
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

mâm xe nâng 27x10-12 5 lỗ 175/210

mâm xe nâng 27x10-12 5 lỗ 175/210

Mã SP : 0009932053
Part Number , S/N : 0009932053
Thông số kỹ thuật : 5 lỗ 175/210
Model : 18x7-8
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng

Mâm xe nâng

Mã SP : VTH94526
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng

Mâm xe nâng

Mã SP : VTH94525
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 23x9-10 5 lổ 110/160

Mâm xe nâng 23x9-10 5 lổ 110/160

Mã SP : VTH03399
Part Number , S/N : 0009932097
Thông số kỹ thuật : 5 lổ 110*160
Model : 351/392/393;325/336
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 5.00-8 500-8 5 lổ 80/115*65

Mâm xe nâng 5.00-8 500-8 5 lổ 80/115*65

Mã SP : VTH03398
Thông số kỹ thuật : 5 lổ 80*115*65
Model : FD15
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU,LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 3.00-15 300-15 TOYOTA

Mâm xe nâng 3.00-15 300-15 TOYOTA

Mã SP : VTH03394
Part Number , S/N : 44450-N3180-71
Model : 8FD35N~45N
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 20.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 6 lỗ * φ166/218

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 6 lỗ * φ166/218

Mã SP : VTH02862
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ166/218
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 825-12 8.25-15 8 lỗ * φ145/190

Mâm xe nâng 825-12 8.25-15 8 lỗ * φ145/190

Mã SP : VTH02861
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ * φ145/190
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 6 lỗ * φ150/200

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 6 lỗ * φ150/200

Mã SP : VTH02860
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ150/200
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 825-12 8.25-15 6 lỗ x φ170/220

Mâm xe nâng 825-12 8.25-15 6 lỗ x φ170/220

Mã SP : VTH02859
Part Number , S/N : 34b27-11131,34b27-11141,34b27-14130,900247400
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ170/220
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 7.00-12 700-12 6 lỗ * φ166/218

Mâm xe nâng 7.00-12 700-12 6 lỗ * φ166/218

Mã SP : VTH02858
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ166/218
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 7.00-12 700-12 8 lỗ * φ145/190

Mâm xe nâng 7.00-12 700-12 8 lỗ * φ145/190

Mã SP : VTH02857
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ * φ145/190
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 18x7-8 5 lỗ * φ125/165

Mâm xe nâng 18x7-8 5 lỗ * φ125/165

Mã SP : VTH02856
Thông số kỹ thuật : 5 lỗ * φ125/165
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 6.00-9 600-9 6 lỗ * φ130/160

Mâm xe nâng 6.00-9 600-9 6 lỗ * φ130/160

Mã SP : VTH02855
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ130/160
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 8.25-12 825-15 8 lỗ * ¢164

Mâm xe nâng 8.25-12 825-15 8 lỗ * ¢164

Mã SP : VTH02288
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ * 164
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm 815-15 , 28*9-15

Mâm 815-15 , 28*9-15

Mã SP : VTH02295
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * 200
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU/TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 8.15-15 815-15 , 28*9-15 5 lỗ * ¢175

Mâm xe nâng 8.15-15 815-15 , 28*9-15 5 lỗ * ¢175

Mã SP : VTH02294
Thông số kỹ thuật : 5 lỗ * 175
Brand ( Hiệu ) : TCM,NYK/NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 7.50-16 750-16 8 lỗ * 245

Mâm xe nâng 7.50-16 750-16 8 lỗ * 245

Mã SP : VTH02290
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ * 245
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 7.50-16 750-16 6 lỗ * 210

Mâm xe nâng 7.50-16 750-16 6 lỗ * 210

Mã SP : VTH02299
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * 210
Model : 50,60 (BÁNH ĐƠN)
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 7.50-16 750-16 6 lỗ * 200

Mâm xe nâng 7.50-16 750-16 6 lỗ * 200

Mã SP : VTH02298
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * 200
Model : FD50,60 (BÁNH ĐƠN)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 28x9-15 7 lổ

Mâm xe nâng 28x9-15 7 lổ

Mã SP : VTH02297
Part Number , S/N : 24454-40221
Thông số kỹ thuật : 7 lổ
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 8.15-15 815-15 (28*9-15) 8 lỗ * 165

Mâm xe nâng 8.15-15 815-15 (28*9-15) 8 lỗ * 165

Mã SP : VTH02287
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ * 165
Model : FD30 (BÁNH ĐƠN)
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 6.50-10 650-10 8 lổ * φ140/170

Mâm xe nâng 6.50-10 650-10 8 lổ * φ140/170

Mã SP : VTH02289
Thông số kỹ thuật : 8 lổ * φ140/170
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 6.00-9 600-9 8 lỗ * φ140/170

Mâm xe nâng 6.00-9 600-9 8 lỗ * φ140/170

Mã SP : VTH02292
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ * φ140/170
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 6.00-9 600-9 5 lỗ * φ125/165

Mâm xe nâng 6.00-9 600-9 5 lỗ * φ125/165

Mã SP : VTH02293
Thông số kỹ thuật : 5 lỗ * φ125/165
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 18x7-8 6 lỗ * 100/145

Mâm xe nâng 18x7-8 6 lỗ * 100/145

Mã SP : VTH02296
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * 100/145
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 6.00-9 600-9 6 lỗ

Mâm xe nâng 6.00-9 600-9 6 lỗ

Mã SP : I006-217
Part Number , S/N : 32504025/32341
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ
Model : Tailift FD20-25 (phía sau)
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 4.56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 6.00-15 600-15 6 lỗ * φ165/ 222

Mâm xe nâng 6.00-15 600-15 6 lỗ * φ165/ 222

Mã SP : I006-212
Part Number , S/N : 44120-30802-71(44120-30801-71)
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ165/ 222
Model : 3-7FD30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 18.35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 23x9-10 8 lỗ * φ110/155

Mâm xe nâng 23x9-10 8 lỗ * φ110/155

Mã SP : I006-202
Part Number , S/N : 43300-45H00
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ * φ110 * 155
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 14.00-24 1400-24

Mâm xe nâng 14.00-24 1400-24

Mã SP : I006-193
Model : 25T trước
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 94
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 15x41 / 2-8 6 lổ

Mâm xe nâng 15x41 / 2-8 6 lổ

Mã SP : I006-192
Part Number , S/N : 0009932089
Thông số kỹ thuật : 6 lổ
Model : Linde 335 bánh sau
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 18x7-8 8 lỗ * 105 * φ138

Mâm xe nâng 18x7-8 8 lỗ * 105 * φ138

Mã SP : I006-191
Part Number , S/N : 44120-36560-71
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ * 105 * φ138
Model : Toyota 8FBN30 bánh sau
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 825-15 8.25-15 7 lổ

Mâm xe nâng 825-15 8.25-15 7 lổ

Mã SP : I006-190
Part Number , S/N : 50CDA-416100-000
Thông số kỹ thuật : 7 lổ
Model : XF CPCD50-70
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 24.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 18x7-8 5 lỗ 5-φ110

Mâm xe nâng 18x7-8 5 lỗ 5-φ110

Mã SP : I006-187
Part Number , S/N : JS160-110003-W00
Thông số kỹ thuật : 5 lỗ 5-φ110
Model : CPDS10-18
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 7.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 6 lỗ * φ164 * 222,5

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 6 lỗ * φ164 * 222,5

Mã SP : I006-184
Part Number , S/N : 44350-N3190-71
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ164 * 222,5
Model : Toyota 8FD60N-80N (phía sau)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 25.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 8 lỗ * φ200/250

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 8 lỗ * φ200/250

Mã SP : I006-182
Part Number , S/N : 44340-N3180-71
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ * φ200 * 250
Model : 8FD45N-50N
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 26.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 8 lỗ * φ200/250

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 8 lỗ * φ200/250

Mã SP : I006-181
Part Number , S/N : 44330-N3180-71
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ * φ200 * 250
Model : 8FD45N-50N
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 22.25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 3.00-15 300-15 8 lỗ *φ 200/250

Mâm xe nâng 3.00-15 300-15 8 lỗ *φ 200/250

Mã SP : I006-180
Part Number , S/N : 44310-N3180-71
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ *φ 200 * 250
Model : 8FD45N-50N
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 32.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 28x9-15 28*9-15 6 lỗ * φ200/250

Mâm xe nâng 28x9-15 28*9-15 6 lỗ * φ200/250

Mã SP : I006-179
Part Number , S/N : 44310-N3170-71
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ200/250
Model : 8FD35N-40N
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 28x9-15 28*9-15 6 lỗ * φ200/250

Mâm xe nâng 28x9-15 28*9-15 6 lỗ * φ200/250

Mã SP : I006-167
Part Number , S/N : N163-111100-500
Model : CPCD30
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 26.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 21x8-9 6 lỗ * 103/142

Mâm xe nâng 21x8-9 6 lỗ * 103/142

Mã SP : I006-165
Part Number , S/N : 44130-12001-71(44130-12000-71)
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * 103 * 142
Model : 7FB10-186FB20-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 10.55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 8 lỗ x¢245

Mâm xe nâng 8.25-15 825-15 8 lỗ x¢245

Mã SP : I006-146
Part Number , S/N : 44101-31621-71(44101-31620-71)
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ x¢245
Model : 3-5FD50-70
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 23.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 5.00-8 500-8 6 lỗ x¢100/125

Mâm xe nâng 5.00-8 500-8 6 lỗ x¢100/125

Mã SP : I006-136
Part Number , S/N : 52516-80302,4310-38110
Thông số kỹ thuật : 6
Model : FD10-18,Mitsubishi FD10-18
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3.72
Kích thước (D x R x C) mm: 6 lỗ x¢100/25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 7.00-12 700-12 5 lỗ *φ175

Mâm xe nâng 7.00-12 700-12 5 lỗ *φ175

Mã SP : I006-128
Part Number , S/N : A01C4-40211
Thông số kỹ thuật : 5 lỗ *φ175
Model : H2000 CPCD45
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 11.63
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 6.50-10 650-10 6 lỗ * φ140/170

Mâm xe nâng 6.50-10 650-10 6 lỗ * φ140/170

Mã SP : I006-127
Part Number , S/N : 1930-94001
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ140/170
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 23x9-15/28*9-15 NICHIYU

Mâm xe nâng 23x9-15/28*9-15 NICHIYU

Mã SP : I006-126
Part Number , S/N : 14300-33941
Model : FB30
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 27.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 5.00-8 500-8 6 lỗ * φ105

Mâm xe nâng 5.00-8 500-8 6 lỗ * φ105

Mã SP : I006-125
Part Number , S/N : 44370-12002-71
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ105
Model : 7FB10~18
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 6.46
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 28x9-15 6 lỗ * φ170/220

Mâm xe nâng 28x9-15 6 lỗ * φ170/220

Mã SP : I006-124
Part Number , S/N : 91633-03700/91639-07600
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ170/220
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 26.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 23x9-10 5 lỗ * φ110/160

Mâm xe nâng 23x9-10 5 lỗ * φ110/160

Mã SP : I006-120
Part Number , S/N : 0009932079
Thông số kỹ thuật : 5 lỗ * φ110/160
Model : 351/392/393;325/336
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Trọng lượng , (Kg) : 11.68
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 23x9-10 8 lỗ * φ125/165

Mâm xe nâng 23x9-10 8 lỗ * φ125/165

Mã SP : I006-114
Part Number , S/N : 14300-33951
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ * φ125 * 165
Model : FB20-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 11.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng MAXIMAL FD10-18 6 lỗ

Mâm xe nâng MAXIMAL FD10-18 6 lỗ

Mã SP : I006-108
Part Number , S/N : M1533301000
Model : FD10-18(Front wheel)
Brand ( Hiệu ) : MAXIMAL
Trọng lượng , (Kg) : 9.96
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 16*6-8/4.33R-8 8 lỗ 8 lỗ x φ105/140

Mâm xe nâng 16*6-8/4.33R-8 8 lỗ 8 lỗ x φ105/140

Mã SP : I006-106
Part Number , S/N : 44120-33311-71
Thông số kỹ thuật : 8 lỗ x φ105 xφ140
Model : 8FBN20-25/7FB15-20/7-8FDK20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 11.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 23x9-10 6 lỗ * φ130

Mâm xe nâng 23x9-10 6 lỗ * φ130

Mã SP : I006-104
Part Number , S/N : JP300-111100-000
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * φ130
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 11.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 500-8 6 lỗ * ¢110/150

Mâm xe nâng 500-8 6 lỗ * ¢110/150

Mã SP : I006-101
Part Number , S/N : N030-221002-000
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * 110 * φ150
Model : CPD10-18
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 3.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Mâm xe nâng 18x7-8 6 lỗ * ¢106.5 /140

Mâm xe nâng 18x7-8 6 lỗ * ¢106.5 /140

Mã SP : I006-097
Part Number , S/N : 25PH-211002,25PH-211001
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ * 106.5 * φ140
Model : H CPD20-35J
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 4.9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »