Màn hình HMI Siemens 6AV6644-0AA01-2AX0

80.000.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ES7 272-1AA10-0YA0

Liên hệ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Siemens 6AV6642-0BA01-1AX1

32.692.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình cảm ứng Monitouch V806CD

25.575.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Siemens SIMATIC 6AV6643-0DD01-1AX1

52.044.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Operator KEB 00F5060-3000

8.000.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

HMI Proface AST3201-A1-D24

8.000.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình Proface GP2301-LG41-24V

8.000.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Touch Screen TSD-ST157-M-TYD

64.000.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Operator KEB 00F5060-2000

7.200.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Fife Polaris DP-20 Web Guide Control

75.000.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

OP77B Siemens 6AV6641-0CA01-0AX1

15.000.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình Siemens MP270B

40.000.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình Siemens 6AV6545-0CC10-0AX0

36.000.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình Siemens 6AV6642-0AA11-0AX1

18.900.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Omron NT11-SF121B-EV1

8.074.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Omron NT21-ST121B-E

16.020.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Omron NV3W-MR20

4.898.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Omron NV4W-MR21

9.333.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Omron NP5-MQ001B

11.846.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Omron NP5-SQ000B

15.154.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Omron NS5-SQ10B-ECV2

19.982.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Omron NS5-SQ10B-V2

26.219.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Omron NS8-TV00B-ECV2

32.304.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Omron NB5Q-TW00B

9.679.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Omron NB7W-TW00B

3.950.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI ABB CP620

16.863.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI ABB CP630

25.909.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI ABB CP635

35.135.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI ABB CP604

13.983.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI ABB CP607

20.563.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI ABB CP610

37.013.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2132-3GB00-0AA1

30.798.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2124-0MC01-0AX0

41.217.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2124-0QC02-0AX0

56.487.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2124-0UC02-0AX0

68.591.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2124-0XC02-0AX0

80.498.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2124-1GC01-0AX0

20.438.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2124-1QC02-0AX0

63.548.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2181-4JB00-0AX0

38.331.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2181-4UB00-0AX0

72.626.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2181-4DB10-0AX0

17.148.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2181-4GB10-0AX0

26.028.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2181-4JB10-0AX0

40.348.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2181-4MB10-0AX0

50.435.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI Siemens 6AV2181-4QB10-0AX0

67.583.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI LS XP10BKA/DC

3.220.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI LS XP10BKB/DC

4.507.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI LS eXP20-TTA/DC

4.096.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI LS XP30-BTE/DC

6.340.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI LS XP30-BTA/DC

10.780.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI LS XP30-BTA/DC

10.780.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI LS XP30-BTA/DC

10.780.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI LS XP30-BTB/DC

12.840.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI LS XP30-TTA/DC

12.690.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI LS XP30-TTB/DC

13.950.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn hình HMI LS XP30-TTE/DC

6.980.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »