Máy hàn Weldcom Dex CM 3000

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Hàn Mosfet - 250A, MMA-250A-X3(cam), VAC

3.839.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Hàn Mosfet - 200A, MMA-200A-X2(cam), VAC

2.140.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Hàn Mosfet - 200A, MMA-200A-8(cam)

2.140.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn IGBT MMA-200A-X1, VAC

1.650.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn điện + dây,MMA-250A-X3,VAC-cam

3.839.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn điện + dây,MMA-200A-X2,VAC-cam

2.139.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn MPEWM160

3.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn MPEWM200

3.800.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn ống nhựa MPPW750/1500

860.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn ống nhựa MPPW800

630.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 300 Ampe đồng (220V), HK-H300D

8.690.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 300 Ampe nhôm (220V) HK-H300N

5.940.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 250 Ampe đồng (220V) HK-H250D

6.490.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 250 Ampe nhôm (220V) HK-H250N

4.510.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 200 Ampe đồng (220V), HK-H200D

5.170.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 180 Ampe đồng (220V) HK-H180D

3.740.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que Inverter 200 Ampe 220V - HK200Z

2.530.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que Inverter 200 Ampe 220V - HK200K

2.460.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá