Máy ép thủy lực 100 tấn, 300mm COMPAC EP100D

Máy ép thủy lực 100 tấn, 300mm COMPAC EP100D

Mã SP : VTH84909
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : EP100D
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 1035 x 305 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 100 tấn, 300mm COMPAC HP100

Máy ép thủy lực 100 tấn, 300mm COMPAC HP100

Mã SP : VTH84907
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : HP100
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 1035 x 305 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 100 tấn, 250mm MEGA K100E

Máy ép thủy lực 100 tấn, 250mm MEGA K100E

Mã SP : VTH84905
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 250 mm
Model : K100E
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 715 x 260 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 70 tấn, 300mm COMPAC HP70

Máy ép thủy lực 70 tấn, 300mm COMPAC HP70

Mã SP : VTH84904
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : HP70
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 1005 x 255 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 60 tấn, 300mm COMPAC EP60D

Máy ép thủy lực 60 tấn, 300mm COMPAC EP60D

Mã SP : VTH84901
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : EP60D
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 1000 x 255 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 60 tấn, 300mm COMPAC EP60

Máy ép thủy lực 60 tấn, 300mm COMPAC EP60

Mã SP : VTH84899
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : EP60
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 1000 x 255 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 60 tấn, 300mm COMPAC HP60

Máy ép thủy lực 60 tấn, 300mm COMPAC HP60

Mã SP : VTH84898
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : FP50
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 1005 x 255 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 50 tấn, 300mm COMPAC HP50

Máy ép thủy lực 50 tấn, 300mm COMPAC HP50

Mã SP : VTH84895
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : HP50
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 840 x 200 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 50 tấn, 300mm COMPAC FP50

Máy ép thủy lực 50 tấn, 300mm COMPAC FP50

Mã SP : VTH84887
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : FP50
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 840 x 200 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 50 tấn, 195mm MEGA PRD50

Máy ép thủy lực 50 tấn, 195mm MEGA PRD50

Mã SP : VTH84886
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 195 mm
Model : PRD50
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 720 x 150 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 50 tấn, 195mm MEGA PRC50

Máy ép thủy lực 50 tấn, 195mm MEGA PRC50

Mã SP : VTH84884
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 195 mm
Model : PRC50
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 530 x 132 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 40 tấn, 300mm COMPAC EP40D

Máy ép thủy lực 40 tấn, 300mm COMPAC EP40D

Mã SP : VTH84587
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : EP40D
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 840 x 200 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 40 tấn, 300mm COMPAC EP40

Máy ép thủy lực 40 tấn, 300mm COMPAC EP40

Mã SP : VTH84586
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : EP40
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 840 x 200 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 40 tấn, 300mm COMPAC HP40

Máy ép thủy lực 40 tấn, 300mm COMPAC HP40

Mã SP : VTH84584
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : HP40
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 840 x 200 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 40 tấn, 300mm COMPAC FP40

Máy ép thủy lực 40 tấn, 300mm COMPAC FP40

Mã SP : VTH84583
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : FP40
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 840 x 200 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 20 tấn, 195mm MEGA PRD20

Máy ép thủy lực 20 tấn, 195mm MEGA PRD20

Mã SP : VTH84582
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 195 mm
Model : PRD20
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 720 x 150 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 30 tấn, 225mm MEGA PRB30

Máy ép thủy lực 30 tấn, 225mm MEGA PRB30

Mã SP : VTH84581
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 225 mm
Model : PRB30
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 530 x 132 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 30 tấn, 195mm MEGA PRD30

Máy ép thủy lực 30 tấn, 195mm MEGA PRD30

Mã SP : VTH84579
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 195mm
Model : PRD30
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 720 x 150 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 30 tấn, 195mm MEGA PRC30

Máy ép thủy lực 30 tấn, 195mm MEGA PRC30

Mã SP : VTH84577
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 195 mm
Model : PRC30
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 530 x 132 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 25 tấn, 240mm COMPAC HP25

Máy ép thủy lực 25 tấn, 240mm COMPAC HP25

Mã SP : VTH84576
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 240 mm
Model : HP25
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 600x140 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 25 tấn, 240mm COMPAC FP25

Máy ép thủy lực 25 tấn, 240mm COMPAC FP25

Mã SP : VTH84574
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 240 mm
Model : FP25
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 600 x 140 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 20 tấn, 240mm COMPAC HP20

Máy ép thủy lực 20 tấn, 240mm COMPAC HP20

Mã SP : VTH84572
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 240 mm
Model : HP20
Brand ( Hiệu ) : COMPAC
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 600 x 140 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 20 tấn, 240mm COMPAC FP20

Máy ép thủy lực 20 tấn, 240mm COMPAC FP20

Mã SP : VTH84571
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 240 mm
Model : FP20
Brand ( Hiệu ) : Compac
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 600 x 140 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 20 tấn, 225mm MEGA PRB20

Máy ép thủy lực 20 tấn, 225mm MEGA PRB20

Mã SP : VTH84569
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 225 mm
Model : PRB20
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 530 x 132 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 20 tấn, 195mm MEGA PRC20

Máy ép thủy lực 20 tấn, 195mm MEGA PRC20

Mã SP : VTH84568
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 195 mm
Model : PRC20
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 530 x 132 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 10 tấn, 190mm SEALEY YK20FFP

Máy ép thủy lực 10 tấn, 190mm SEALEY YK20FFP

Mã SP : VTH84566
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 190 mm
Model : YK20FFP
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 20 tấn, 190mm SEALEY YK20FAH

Máy ép thủy lực 20 tấn, 190mm SEALEY YK20FAH

Mã SP : VTH84564
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 190 mm
Model : YK20FAH
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 20 tấn, 185mm SEALEY YK20F

Máy ép thủy lực 20 tấn, 185mm SEALEY YK20F

Mã SP : VTH84563
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 185 mm
Model : YK20F
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 550 x 205 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 20 tấn, 180mm SEALEY YK209F

Máy ép thủy lực 20 tấn, 180mm SEALEY YK209F

Mã SP : VTH84561
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 180 mm
Model : YK209F
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 16 tấn, 300mm COMPAC FP16

Máy ép thủy lực 16 tấn, 300mm COMPAC FP16

Mã SP : VTH84559
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 300 mm
Model : FP16
Brand ( Hiệu ) : Compac
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 550 x 140 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đan Mạch
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 15 tấn, 170mm MEGA PRS15

Máy ép thủy lực 15 tấn, 170mm MEGA PRS15

Mã SP : VTH84558
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 170 mm
Model : PRS15
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 350 x 132 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 15 tấn, 160mm SEALEY YK15FFP

Máy ép thủy lực 15 tấn, 160mm SEALEY YK15FFP

Mã SP : VTH84555
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 160 mm
Model : YK15FFP
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 15 tấn, 160mm SEALEY YK15BP

Máy ép thủy lực 15 tấn, 160mm SEALEY YK15BP

Mã SP : VTH84554
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 160 mm
Model : YK15BP
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Trọng lượng , (Kg) : 83
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 550 x 154 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 10 tấn, 180mm SEALEY YK10F

Máy ép thủy lực 10 tấn, 180mm SEALEY YK10F

Mã SP : VTH84550
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 180 mm
Model : YK10F
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Trọng lượng , (Kg) : 74
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 454 x 180 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 10 tấn, 180mm SEALEY YK10BLG

Máy ép thủy lực 10 tấn, 180mm SEALEY YK10BLG

Mã SP : VTH84549
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 180 mm
Model : YK10BLG
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 335 x 140 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 10 tấn, 161mm MEGA PRS10

Máy ép thủy lực 10 tấn, 161mm MEGA PRS10

Mã SP : VTH84545
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 161 mm
Model : PRS10
Brand ( Hiệu ) : MEGA
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 330 x 132 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Tây Ban Nha
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 10 tấn, 150mm SEALEY YC10B

Máy ép thủy lực 10 tấn, 150mm SEALEY YC10B

Mã SP : VTH84542
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 150 mm
Model : YC10B
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 400 x 235 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy ép thủy lực 4 tấn, 120mm SEALEY YK4B

Máy ép thủy lực 4 tấn, 120mm SEALEY YK4B

Mã SP : VTH84539
Thông số kỹ thuật : hành trình xylanh max: 120 mm
Model : YK4B
Brand ( Hiệu ) : SEALEY
Nâng thấp nhất:
Kích thước (D x R x C) mm: kích thước bàn: 335 x 135 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : UK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá