Rơ le trung gian Omron MY2K-US AC12

Liên hệ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rơ le trung gian Omron MY2ZN-AC110/120

Liên hệ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Rơ le nhiệt ABB TA75DU-52M (36-52A)

824.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Contactor LS MC-12a 5.5kW 1NO Coil 220V

204.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Mitsubishi BHW-T4 1PN C10 4.5kA

113.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCB Mitsubishi BHW-T4 4P C20 4.5kA

220.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB Mitsubishi NF250-CV 2P 125A 36kA

1.030.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB Mitsubishi NF63-CV 3P 15A 5kA

415.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB Mitsubishi NF250-CV 3P 225A 25kA

1.268.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB Mitsubishi NF630-CW 3P 630A 36kA

5.373.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB Mitsubishi NF63-SV 3P 40A 7.5kA

465.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB Mitsubishi NF63-SV 4P 6A 7.5kA

623.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB Mitsubishi NF125-HEV 3P 32-63A 75kA

6.742.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB ABB A2C 25KA 160A 3P

2.825.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB ABB A1N 36KA 50A 4P

1.584.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB Fuji BW50AAG-2P 30A 2.5kA

385.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MCCB Fuji BW50AAG-3P 50A 1.5kA

521.000 đ /Bộ
Chi tiết Yêu cầu báo giá