Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX SUPER TURBO GIANT DL-700

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX SUPER TURBO GIANT DL-700

Mã SP : VTH84937
Model : DL-700
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX GIANT

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX GIANT

Mã SP : VTH84932
Model : GIANT
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX DL-700

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX DL-700

Mã SP : VTH84929
Model : DL-700
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX SUPER

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX SUPER

Mã SP : VTH84928
Model : SUPER
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi 240 độ, 720mm BETEX 38 ZFD

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi 240 độ, 720mm BETEX 38 ZFD

Mã SP : VTH84926
Model : 38 ZFD
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX 38 ESD

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX 38 ESD

Mã SP : VTH84924
Model : 38 ESD
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi 240 độ, 520mm BETEX 24 RSDi TURBO

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi 240 độ, 520mm BETEX 24 RSDi TURBO

Mã SP : VTH84923
Model : 24 RSDi TURBO
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi 240 độ C, 380 mm BETEX 22 ESDi

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi 240 độ C, 380 mm BETEX 22 ESDi

Mã SP : VTH84921
Model : 22 ESDi
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi 120 độ, Ø203 mm BETEX HEATER CHC

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi 120 độ, Ø203 mm BETEX HEATER CHC

Mã SP : VTH84919
Model : HEATER CHC
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi 120 độ, Ø200 mm BETEX HEATER CHU

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi 120 độ, Ø200 mm BETEX HEATER CHU

Mã SP : VTH84916
Model : Betex CHU
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX iDuctor 1

Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi BETEX iDuctor 1

Mã SP : VTH84911
Model : iDuctor 1
Brand ( Hiệu ) : BETEX
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Máy gia nhiệt cảm ứng bạc đạn,vòng bi
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : HÀ LAN
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá