Máy hàn que điện tử Jasic ARC 250R112

Máy hàn que điện tử Jasic ARC 250R112

Mã SP : VTH68119
Thông số kỹ thuật : 480x205x355mm
Model : ARC 250R112
Brand ( Hiệu ) : Jasic
Trọng lượng , (Kg) : 17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7KVA
Nguồn điện: 220V - 50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.640.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que điện tử inverter 1 pha 300A Jasic ZX7-300E

Máy hàn que điện tử inverter 1 pha 300A Jasic ZX7-300E

Mã SP : VTH68099
Thông số kỹ thuật : 585x315x435 mm
Model : ZX7-300E
Brand ( Hiệu ) : Jasic
Trọng lượng , (Kg) : 14.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 9.5KVA
Nguồn điện: 220V - 50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.340.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn laser Robot xe nâng Elip OTC-YAG-500w

Máy hàn laser Robot xe nâng Elip OTC-YAG-500w

Mã SP : VTH44377
Part Number , S/N : E-MZ-1000-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 700x80x830 mm
Model : E-MZ-1000-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 24KW
Nguồn điện: AC380V±10%,50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.980.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-1000

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-1000

Mã SP : VTH44376
Part Number , S/N : E-MZ-1000-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 700x380x830 mm
Model : E-MZ-1000-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 55 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
93.155.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-1250

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-1250

Mã SP : VTH44375
Part Number , S/N : E-1250
Thông số kỹ thuật : 830x390x820 mm
Model : E-1250
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 107.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 68 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
110.770.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-630

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-630

Mã SP : VTH44374
Part Number , S/N : E-630
Thông số kỹ thuật : 700x350x638 mm
Model : E-630
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 52
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 35 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
80.685.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nângTig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-630A-AC

Máy hàn xe nângTig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-630A-AC

Mã SP : VTH44372
Part Number , S/N : E-630A-AC
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-630A-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
103.840.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500A-AC

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500A-AC

Mã SP : VTH44371
Part Number , S/N : E-500A-AC
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-500A-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
81.279.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-350A-AC

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-350A-AC

Mã SP : VTH44370
Part Number , S/N : E-350A-AC
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-350A-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
45.144.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250A-AC

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250A-AC

Mã SP : VTH44369
Part Number , S/N : E-250A-AC
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-250A-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
24.145.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-400A

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-400A

Mã SP : VTH44368
Part Number , S/N : E-400A
Thông số kỹ thuật : 960x420x900 mm
Model : E-400A
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 14.39 KVA
Nguồn điện: 3PH~380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
45.144.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500A

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500A

Mã SP : VTH44367
Part Number , S/N : E-500A
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-500A
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
54.175.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250A

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250A

Mã SP : VTH44366
Part Number , S/N : E-250A
Thông số kỹ thuật : 410x190x305 mm
Model : E-250A
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7.81 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
13.519.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-400A-AC

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-400A-AC

Mã SP : VTH44365
Part Number , S/N : E-400A-AC
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-400A-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
70.015.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-315A

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-315A

Mã SP : VTH44364
Part Number , S/N : E-315A
Thông số kỹ thuật : 540x240x480 mm
Model : E-315A
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 11.63 KVA
Nguồn điện: 3 Pha ~ 380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
17.380.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-200A

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-200A

Mã SP : VTH44363
Part Number , S/N : E-200A
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-200A
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
13.090.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-400-AL (3 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-400-AL (3 pha)

Mã SP : VTH44362
Part Number , S/N : TE-400-AL (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 960X420X900 mm
Model : TE-400-AL (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 14.39 KVA
Nguồn điện: 3PH ~ 400V ±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
45.144.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-315-AL (3 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-315-AL (3 pha)

Mã SP : VTH44361
Part Number , S/N : TE-315-AL (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 540x240x480 mm
Model : TE-315-AL (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 9.85 KVA
Nguồn điện: 3PH ~ 380V ±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
17.400.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250-AL (1 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250-AL (1 pha)

Mã SP : VTH44360
Part Number , S/N : TE-250-AL (1 pha)
Thông số kỹ thuật : 410X190X305 mm
Model : TE-250-AL (1 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.62 KVA
Nguồn điện: 1PH ~ 230V ±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
13.520.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-500Al-AC

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-500Al-AC

Mã SP : VTH44359
Part Number , S/N : TE-500Al-AC
Model : TE-500Al-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 13 KVA
Nguồn điện: 3PH 380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
37.160.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-315Al-AC(3 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-315Al-AC(3 pha)

Mã SP : VTH44358
Part Number , S/N : TE-315Al-AC (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 642*323*573 mm
Model : TE-315Al-AC (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 13 KVA
Nguồn điện: 3pha 380V±10%/50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
23.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250 (3 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250 (3 pha)

Mã SP : VTH44357
Part Number , S/N : TE-250 (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 500*210*340 mm
Model : TE-250 (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 6.3 KVA
Nguồn điện: 3PH 380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.090.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250 (1 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250 (1 pha)

Mã SP : VTH44356
Part Number , S/N : TE-250 (1 pha)
Thông số kỹ thuật : 396*142*243 mm
Model : TE-250 (1 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 10.8 KVA
Nguồn điện: 1PH 220V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.890.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-200 (1 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-200 (1 pha)

Mã SP : VTH44355
Part Number , S/N : TE-200 (1 pha)
Thông số kỹ thuật : 370*160*290 mm
Model : TE-200 (1 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 1PH, 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.090.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Hàn Robot Elip E-20000

Máy Hàn Robot Elip E-20000

Mã SP : VTH44354
Part Number , S/N : E-20000
Model : E-20000
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 1300
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 31 kVA
Nguồn điện: AC380V±10%,50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.400.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Hàn Robot Elip E-5000

Máy Hàn Robot Elip E-5000

Mã SP : VTH44353
Part Number , S/N : E-5000
Model : E-5000
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 600
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 14 kVA
Nguồn điện: AC380V±10%,50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
805.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Hàn Robot Elip E-2000

Máy Hàn Robot Elip E-2000

Mã SP : VTH44352
Part Number , S/N : E-2000
Model : E-2000
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 290
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 6 kVA
Nguồn điện: AC380V±10%,50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
708.400.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Hàn Robot Elip E-1000

Máy Hàn Robot Elip E-1000

Mã SP : VTH44351
Part Number , S/N : E-1000
Model : E-1000
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4 kVA
Nguồn điện: AC380V±10%,50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
595.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy Hàn Robot Elip E-800

Máy Hàn Robot Elip E-800

Mã SP : VTH44335
Part Number , S/N : E-800
Model : E-800
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 180
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4 KVA
Nguồn điện: AC380V±10%,50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
499.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500AL-CP

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500AL-CP

Mã SP : VTH44334
Part Number , S/N : E-plutoni-HD-500-AL-Pluse-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 960x420x1400 mm
Model : E-plutoni-HD-500-AL-Pluse-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 15 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
101.585.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-350AL-CP

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-350AL-CP

Mã SP : VTH44333
Part Number , S/N : E-plutoni-HD-350-AL-Pluse-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 960x420x1400 mm
Model : E-plutoni-HD-350-AL-Pluse-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 15 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
94.820.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-350HD PLUSE

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-350HD PLUSE

Mã SP : VTH44332
Part Number , S/N : E-plutoni-HD-350-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 960x420x1400 mm
Model : E-plutoni-HD-350-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 15 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
46.079.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-350HD

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-350HD

Mã SP : VTH44331
Part Number , S/N : E-plutoni-HD-350-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 960x420x1400 mm
Model : E-plutoni-HD-350-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 15 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
41.525.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500HD

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500HD

Mã SP : VTH44330
Part Number , S/N : E-plutoni-HD-500-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 770x250x650 mm
Model : E-plutoni-HD-500-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 12 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
45.144.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-300AL

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-300AL

Mã SP : VTH44329
Part Number , S/N : E-plutoni-HD-300-AL-Pluse-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 960x420x1400 mm
Model : E-plutoni-HD-300-AL-Pluse-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 15 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
36.135.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Mig Elip Inverter-IGBT E-300P

Máy hàn xe nâng Mig Elip Inverter-IGBT E-300P

Mã SP : VTH44328
Part Number , S/N : Inverter-IGBT E-300P
Thông số kỹ thuật : 770x250x650 mm
Model : Inverter-IGBT E-300P
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 12 KVA
Nguồn điện: 3PH ~ 380V ±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
20.075.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250AL

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250AL

Mã SP : VTH44327
Part Number , S/N : E-plutoni-HD-250-AL-Pluse-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 960x420x1400 mm
Model : E-plutoni-HD-250-AL-Pluse-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 15 KVA
Nguồn điện: 3PH ~ 380V ±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
33.869.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-300P

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-300P

Mã SP : VTH44325
Part Number , S/N : E-300P
Thông số kỹ thuật : 770x250x650 mm
Model : E-300P
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 12 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
20.415.700 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250MT

Máy hàn xe nâng Mig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250MT

Mã SP : VTH44324
Part Number , S/N : E-plutoni-MT-250-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 770X250X650 mm
Model : E-plutoni-MT-250-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 10.35 KVA
Nguồn điện: 1PH ~ 220V ±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
18.470.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-300 (3 pha)

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-300 (3 pha)

Mã SP : VTH44323
Part Number , S/N : ME-300 (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 770X250X650 mm
Model : ME-300 (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 12.04KVA
Nguồn điện: 3PH ~ 400V ±15
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
19.300.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Mig Elip Plutoni ME-250 (1 pha)

Máy hàn Mig Elip Plutoni ME-250 (1 pha)

Mã SP : VTH44322
Part Number , S/N : ME-250 (1 pha)
Thông số kỹ thuật : 770X250X650 mm
Model : ME-250 (1 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 10.35KVA
Nguồn điện: 1PH ~ 230V ±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
18.470.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-500H (3 pha)

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-500H (3 pha)

Mã SP : VTH44321
Part Number , S/N : ME-500H (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 665×325×585 mm
Model : ME-500H (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 24.3 KVA
Nguồn điện: 3PH 380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
69.949.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-350Al (3 pha)

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-350Al (3 pha)

Mã SP : VTH44320
Part Number , S/N : ME-350Al (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 665×325×585 mm
Model : ME-350Al (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 36
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 13.8 KVA
Nguồn điện: 3PH 380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
65.010.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-350 (3 pha)

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-350 (3 pha)

Mã SP : VTH44319
Part Number , S/N : ME-350 (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 610×400×605 mm
Model : ME-350 (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 13.8 KVA
Nguồn điện: 3PH 380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
19.980.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-200Al Pro

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-200Al Pro

Mã SP : VTH44318
Part Number , S/N : ME-200Al Pro
Thông số kỹ thuật : 530*285*540 mm
Model : ME-200Al Pro
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 22.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 6.4 KVA
Nguồn điện: 1 pha ~ 220V± 15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.390.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-250 (3 pha)

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-250 (3 pha)

Mã SP : VTH44317
Part Number , S/N : ME-250 (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 610×400×605 mm
Model : ME-250 (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 30.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7 KVA
Nguồn điện: 3PH 380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
8.790.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-250 (1pha)

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-250 (1pha)

Mã SP : VTH44316
Part Number , S/N : ME-250
Thông số kỹ thuật : 610×400×605 mm
Model : ME-250
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7 KVA
Nguồn điện: 1PH 220V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.980.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-200Al (1pha)

Máy hàn Mig Elip Platinum ME-200Al (1pha)

Mã SP : VTH44315
Part Number , S/N : ME-200Al
Thông số kỹ thuật : 610×400×605 mm
Model : ME-200Al
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 6.2 KVA
Nguồn điện: 1PH 220V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
9.020.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-200A

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-200A

Mã SP : VTH44311
Part Number , S/N : E-MMA-200A-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 610×400×605 mm
Model : E-MMA-200A-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 6.2 KVA
Nguồn điện: 1PH 220V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
11.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que xe nhân Elip Plutoni Inverter-IGBT E-630A

Máy hàn que xe nhân Elip Plutoni Inverter-IGBT E-630A

Mã SP : VTH44310
Part Number , S/N : E-PLUTONI-MMA-630A-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 770x250x650 mm
Model : E-PLUTONI-MMA-630A-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 12 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
38.379.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que xe nâng Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500A

Máy hàn que xe nâng Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500A

Mã SP : VTH44309
Part Number , S/N : E-PLUTONI-MMA-500A-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 770x250x650 mm
Model : E-PLUTONI-MMA-500A-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 12 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
27.115.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que xe nâng Elip Plutoni Inverter-IGBT E-400A

Máy hàn que xe nâng Elip Plutoni Inverter-IGBT E-400A

Mã SP : VTH44308
Part Number , S/N : E-PLUTONI-MMA-400A-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 770x250x650 mm
Model : E-PLUTONI-MMA-400A-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 12 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
20.999.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que xe nâng Elip Plutoni Inverter-IGBT E-315A

Máy hàn que xe nâng Elip Plutoni Inverter-IGBT E-315A

Mã SP : VTH44307
Part Number , S/N : E-PLUTONI-MMA-315A-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 770x250x650 mm
Model : E-PLUTONI-MMA-315A-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 12 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
12.419.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que xe nâng Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250A

Máy hàn que xe nâng Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250A

Mã SP : VTH44306
Part Number , S/N : E-PLUTONI-MMA-250A-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 770x250x650 mm
Model : E-PLUTONI-MMA-250A-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 12 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.175.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que Elip Platinum QE-630 (1 pha)

Máy hàn que Elip Platinum QE-630 (1 pha)

Mã SP : VTH44305
Part Number , S/N : QE-630
Thông số kỹ thuật : 370*155*270 mm
Model : QE-630
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 5.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 8 KVA
Nguồn điện: AC220V±15%, 50/60Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.840.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-200A

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-200A

Mã SP : VTH44304
Part Number , S/N : E-MMA-200A-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 770x250x650 mm
Model : E-MMA-200A-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 32
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 12 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
9.020.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-200S

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-200S

Mã SP : VTH44303
Part Number , S/N : E-MMA-200S-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 460x190x340 mm
Model : E-MMA-200S-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 10.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 8 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.049.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-200N

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-200N

Mã SP : VTH44302
Part Number , S/N : E-MMA-200N-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 370x115x270 mm
Model : E-MMA-200N-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 6 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.949.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-160N

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-160N

Mã SP : VTH44301
Part Number , S/N : E-MMA-160N-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 370x115x270 mm
Model : E-MMA-160N-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 4.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 6 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.015.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-160S

Máy hàn que xe nâng Elip Inverter-IGBT E-160S

Mã SP : VTH44299
Part Number , S/N : E-MMA-160S-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-MMA-160S-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 5.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 6 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.015.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 »