Máy hàn Tig + que JET Inverter 200Ampe - 220V

Máy hàn Tig + que JET Inverter 200Ampe - 220V

Mã SP : VTH94084
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Trọng lượng , (Kg) : 10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 9.3KVA
Nguồn điện: 1 pha 220V ± 15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V JET250R

Máy hàn que Inverter 250 Ampe - 220V JET250R

Mã SP : VTH94067
Model : JET250R
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 9.3KVA
Nguồn điện: 1 pha 220V ± 15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que JET Inverter 200 Ampe - 200 - SR200R Hồng Ký

Máy hàn que JET Inverter 200 Ampe - 200 - SR200R Hồng Ký

Mã SP : VTH94048
Model : SR200R
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Trọng lượng , (Kg) : 10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 9.3KVA
Nguồn điện: 1 pha 220V ± 15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
2.279.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig + que Inverter 250 Ampe - 220V (AC/DC) HK TIG250ACDC -220V

Máy hàn Tig + que Inverter 250 Ampe - 220V (AC/DC) HK TIG250ACDC -220V

Mã SP : VTH94015
Model : HK TIG250ACDC -220V
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Trọng lượng , (Kg) : 10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
13.090.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn bấm 15KVA (Bấm được độ dày 0.5 - 4mm), HK-HB15KB

Máy hàn bấm 15KVA (Bấm được độ dày 0.5 - 4mm), HK-HB15KB

Mã SP : VTH92495
Model : HK-HB15KB
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 15 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
15.050.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 500 Ampe nhôm (220V / 380V), HK-H500N

Máy hàn 500 Ampe nhôm (220V / 380V), HK-H500N

Mã SP : VTH92494
Model : HK-H500N
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 40 KVA
Nguồn điện: 220v/380v
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.260.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 500 Ampe đồng (220V / 380V), HK-H500D

Máy hàn 500 Ampe đồng (220V / 380V), HK-H500D

Mã SP : VTH92493
Model : HK-H500N
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 40 KVA
Nguồn điện: 220v/380v
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
12.100.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 350 Ampe nhôm (220V / 380V) HK-H400N

Máy hàn 350 Ampe nhôm (220V / 380V) HK-H400N

Mã SP : VTH92492
Model : HK-H400N
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Nguồn điện: 220V/380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.040.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 400 Ampe đồng (220V / 380V), HK-H400D

Máy hàn 400 Ampe đồng (220V / 380V), HK-H400D

Mã SP : VTH92491
Model : HK-H400D
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 32 KVA
Nguồn điện: 220v/380v
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
11.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 350 Ampe đồng (220V / 380V) HK-H350D

Máy hàn 350 Ampe đồng (220V / 380V) HK-H350D

Mã SP : VTH92490
Model : HK-H350D
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 28 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.010.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 350 Ampe nhôm (220V / 380V) HK-H350N

Máy hàn 350 Ampe nhôm (220V / 380V) HK-H350N

Mã SP : VTH92489
Model : HK-H350N
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 28 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.710.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 300 Ampe đồng (220V / 380V), HK-H300D2P- 380V

Máy hàn 300 Ampe đồng (220V / 380V), HK-H300D2P- 380V

Mã SP : VTH92488
Model : HK-H300D2P- 380V
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Trọng lượng , (Kg) : 9.5
Kích thước (D x R x C) mm: HK-H300D2P- 380V
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 24 KVA
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
9.460.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 300 Ampe đồng (220V), HK-H300D

Máy hàn 300 Ampe đồng (220V), HK-H300D

Mã SP : VTH92487
Model : HK-H300D
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
8.690.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 300 Ampe nhôm (220V / 380V), HK-H300N2P- 380V

Máy hàn 300 Ampe nhôm (220V / 380V), HK-H300N2P- 380V

Mã SP : VTH92486
Model : HK-H300N2P- 380V
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.490.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 300 Ampe nhôm (220V) HK-H300N

Máy hàn 300 Ampe nhôm (220V) HK-H300N

Mã SP : VTH92485
Model : HK-H300N
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.940.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 250 Ampe đồng (220V / 380V) HK-H250D2P- 380V

Máy hàn 250 Ampe đồng (220V / 380V) HK-H250D2P- 380V

Mã SP : VTH92484
Model : HK-H250D2P- 380V
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.260.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 250 Ampe nhôm (220V / 380V) HK-H250N2P- 380V

Máy hàn 250 Ampe nhôm (220V / 380V) HK-H250N2P- 380V

Mã SP : VTH92483
Model : HK-H250N2P- 380V
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.260.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 250 Ampe đồng (220V) HK-H250D

Máy hàn 250 Ampe đồng (220V) HK-H250D

Mã SP : VTH92482
Model : HK-H250D
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.490.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 250 Ampe nhôm (220V) HK-H250N

Máy hàn 250 Ampe nhôm (220V) HK-H250N

Mã SP : VTH92481
Model : HK-H250N
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.510.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 200 Ampe đồng (220V), HK-H200D

Máy hàn 200 Ampe đồng (220V), HK-H200D

Mã SP : VTH92480
Model : HK-H200D
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.170.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn 180 Ampe đồng (220V) HK-H180D

Máy hàn 180 Ampe đồng (220V) HK-H180D

Mã SP : VTH92479
Model : HK-H180D
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.740.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn MIG Inverter 200 Ampe - 220V (Bộ cấp dây trong) HK200MIG-INV

Máy hàn MIG Inverter 200 Ampe - 220V (Bộ cấp dây trong) HK200MIG-INV

Mã SP : VTH92475
Model : HK200MIG-INV
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
10.989.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt Plasma Inverter 40 Ampe 220V - HK40 (Cắt dày 8mm)

Máy cắt Plasma Inverter 40 Ampe 220V - HK40 (Cắt dày 8mm)

Mã SP : VTH92470
Model : HK40PLASMA- 220V
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 220V (AC/DC) HK TIG315ACDC -380V

Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 220V (AC/DC) HK TIG315ACDC -380V

Mã SP : VTH92469
Model : HK TIG315ACDC -380V
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
20.240.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy cắt Plasma Inverter 100 - 3P380V Model: HK 100 (Cắt dày 20mm)

Máy cắt Plasma Inverter 100 - 3P380V Model: HK 100 (Cắt dày 20mm)

Mã SP : VTH92468
Model : HK100IGBTPLA SMA-380V
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
21.890.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V (AC/DC) HK TIG200ACDC -220V

Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V (AC/DC) HK TIG200ACDC -220V

Mã SP : VTH92467
Model : HK TIG200ACDC -220V
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Trọng lượng , (Kg) : 10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
13.090.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 380V HK TIG315I-380V

Máy hàn Tig + que Inverter 315 Ampe - 380V HK TIG315I-380V

Mã SP : VTH92466
Model : HK TIG315I-380V
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
13.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V HKTIG200E-PK

Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V HKTIG200E-PK

Mã SP : VTH92465
Model : HK TIG200I
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.070.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V HKTIG200-220V -PK

Máy hàn Tig + que Inverter 200 Ampe - 220V HKTIG200-220V -PK

Mã SP : VTH92464
Model : HKTIG200-220V -PK
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Trọng lượng , (Kg) : 10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.455.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig (200A - 220V) (Inverter) HK TIG200I

Máy hàn Tig (200A - 220V) (Inverter) HK TIG200I

Mã SP : VTH92463
Thông số kỹ thuật : 518x303x360 mm
Model : HK TIG200I
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Trọng lượng , (Kg) : 10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7KVA
Nguồn điện: 1 pha 220v ± 15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V HK250TIG-220V

Máy hàn Tig + que INVERTER 250 Ampe - 220V HK250TIG-220V

Mã SP : VTH92461
Thông số kỹ thuật : 518x303x360 mm
Model : HK250TIG-220V
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Trọng lượng , (Kg) : 10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7KVA
Nguồn điện: 1 pha 220v ± 15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.150.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que Inverter 250 Ampe 220V/380V - HK250TP

Máy hàn que Inverter 250 Ampe 220V/380V - HK250TP

Mã SP : VTH92460
Thông số kỹ thuật : 518x303x360 mm
Model : HK250TP
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Trọng lượng , (Kg) : 10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7KVA
Nguồn điện: 1 pha 220v ± 15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.150.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que Inverter 215 Ampe 220V - HK215A

Máy hàn que Inverter 215 Ampe 220V - HK215A

Mã SP : VTH92459
Model : HK215A
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
3.619.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que Inverter 200 Ampe 220V - HK200Z

Máy hàn que Inverter 200 Ampe 220V - HK200Z

Mã SP : VTH92458
Model : HK200Z
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Nguồn điện: 220V - 50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
2.530.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que Inverter 200 Ampe 220V - HK200H

Máy hàn que Inverter 200 Ampe 220V - HK200H

Mã SP : VTH92457
Model : HK200H
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Nguồn điện: 220V - 50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
2.530.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que Inverter 200 Ampe 220V - HK200K

Máy hàn que Inverter 200 Ampe 220V - HK200K

Mã SP : VTH92456
Model : HK200NK
Brand ( Hiệu ) : Hồng Ký
Trọng lượng , (Kg) : 5.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Công suất: 7KVA
Nguồn điện: 220V - 50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
2.460.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que điện tử Jasic ARC 250R112

Máy hàn que điện tử Jasic ARC 250R112

Mã SP : VTH68119
Thông số kỹ thuật : 480x205x355mm
Model : ARC 250R112
Brand ( Hiệu ) : Jasic
Trọng lượng , (Kg) : 17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7KVA
Nguồn điện: 220V - 50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.640.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn que điện tử inverter 1 pha 300A Jasic ZX7-300E

Máy hàn que điện tử inverter 1 pha 300A Jasic ZX7-300E

Mã SP : VTH68099
Thông số kỹ thuật : 585x315x435 mm
Model : ZX7-300E
Brand ( Hiệu ) : Jasic
Trọng lượng , (Kg) : 14.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 9.5KVA
Nguồn điện: 220V - 50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.340.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn laser Robot xe nâng Elip E-MZ-1000-Inverter-IGBT

Máy hàn laser Robot xe nâng Elip E-MZ-1000-Inverter-IGBT

Mã SP : VTH44377
Part Number , S/N : E-MZ-1000-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 700x80x830 mm
Model : E-MZ-1000-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 24KW
Nguồn điện: AC380V±10%,50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
1.980.000.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-1000

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-1000

Mã SP : VTH44376
Part Number , S/N : E-MZ-1000-Inverter-IGBT
Thông số kỹ thuật : 700x380x830 mm
Model : E-MZ-1000-Inverter-IGBT
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 55 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
93.155.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-1250

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-1250

Mã SP : VTH44375
Part Number , S/N : E-1250
Thông số kỹ thuật : 830x390x820 mm
Model : E-1250
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 107.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 68 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
110.770.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-630

Máy hàn Hồ quang chìm xe nâng Elip Inverter-IGBT E-630

Mã SP : VTH44374
Part Number , S/N : E-630
Thông số kỹ thuật : 700x350x638 mm
Model : E-630
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 52
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 35 KVA
Nguồn điện: 380V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
80.685.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-630A-AC

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-630A-AC

Mã SP : VTH44372
Part Number , S/N : E-630A-AC
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-630A-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
103.840.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500A-AC

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500A-AC

Mã SP : VTH44371
Part Number , S/N : E-500A-AC
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-500A-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
81.279.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-350A-AC

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-350A-AC

Mã SP : VTH44370
Part Number , S/N : E-350A-AC
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-350A-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
45.144.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250A-AC

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250A-AC

Mã SP : VTH44369
Part Number , S/N : E-250A-AC
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-250A-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
24.145.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-400A

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-400A

Mã SP : VTH44368
Part Number , S/N : E-400A
Thông số kỹ thuật : 960x420x900 mm
Model : E-400A
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 14.39 KVA
Nguồn điện: 3PH~380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
45.144.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500A

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-500A

Mã SP : VTH44367
Part Number , S/N : E-500A
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-500A
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
54.175.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250A

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-250A

Mã SP : VTH44366
Part Number , S/N : E-250A
Thông số kỹ thuật : 410x190x305 mm
Model : E-250A
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7.81 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
13.519.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-400A-AC

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-400A-AC

Mã SP : VTH44365
Part Number , S/N : E-400A-AC
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-400A-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
70.015.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-315A

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-315A

Mã SP : VTH44364
Part Number , S/N : E-315A
Thông số kỹ thuật : 540x240x480 mm
Model : E-315A
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 11.63 KVA
Nguồn điện: 3 Pha ~ 380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
17.380.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-200A

Máy hàn xe nâng Tig Elip Plutoni Inverter-IGBT E-200A

Mã SP : VTH44363
Part Number , S/N : E-200A
Thông số kỹ thuật : 370x160x290 mm
Model : E-200A
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
13.090.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-400-AL (3 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-400-AL (3 pha)

Mã SP : VTH44362
Part Number , S/N : TE-400-AL (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 960X420X900 mm
Model : TE-400-AL (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 14.39 KVA
Nguồn điện: 3PH ~ 400V ±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
45.144.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-315-AL (3 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-315-AL (3 pha)

Mã SP : VTH44361
Part Number , S/N : TE-315-AL (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 540x240x480 mm
Model : TE-315-AL (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 23
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 9.85 KVA
Nguồn điện: 3PH ~ 380V ±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
17.400.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250-AL (1 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250-AL (1 pha)

Mã SP : VTH44360
Part Number , S/N : TE-250-AL (1 pha)
Thông số kỹ thuật : 410X190X305 mm
Model : TE-250-AL (1 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.62 KVA
Nguồn điện: 1PH ~ 230V ±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
13.520.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Elip Platinum TE-500Al-AC

Máy hàn Elip Platinum TE-500Al-AC

Mã SP : VTH44359
Part Number , S/N : TE-500Al-AC
Model : TE-500Al-AC
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 70
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 13 KVA
Nguồn điện: 3PH 380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
37.160.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-315Al-AC(3 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-315Al-AC(3 pha)

Mã SP : VTH44358
Part Number , S/N : TE-315Al-AC (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 642*323*573 mm
Model : TE-315Al-AC (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 40
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 13 KVA
Nguồn điện: 3pha 380V±10%/50Hz
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
23.900.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250 (3 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250 (3 pha)

Mã SP : VTH44357
Part Number , S/N : TE-250 (3 pha)
Thông số kỹ thuật : 500*210*340 mm
Model : TE-250 (3 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 6.3 KVA
Nguồn điện: 3PH 380V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.090.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250 (1 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-250 (1 pha)

Mã SP : VTH44356
Part Number , S/N : TE-250 (1 pha)
Thông số kỹ thuật : 396*142*243 mm
Model : TE-250 (1 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 10.8 KVA
Nguồn điện: 1PH 220V±15%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
5.890.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-200 (1 pha)

Máy hàn Tig Elip Platinum TE-200 (1 pha)

Mã SP : VTH44355
Part Number , S/N : TE-200 (1 pha)
Thông số kỹ thuật : 370*160*290 mm
Model : TE-200 (1 pha)
Brand ( Hiệu ) : Elip
Trọng lượng , (Kg) : 6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4.4 KVA
Nguồn điện: 1PH, 220V
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
4.090.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »