May ơ HELI HANGCHA

May ơ HELI HANGCHA

Mã SP : VTH31957
Brand ( Hiệu ) : HELI,HANGCHA
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 214A4-32041,A21B4-32241,30CX420001

May ơ xe nâng 214A4-32041,A21B4-32241,30CX420001

Mã SP : VTH27026
Part Number , S/N : 214A4-32041,A21B4-32241,30CX420001
Model : FD20~30Z5/T6/T3/V,Heli CPCD20~30,BAOLI CPCD20~30
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng TCM FB10~30/-7,FB20~30-6,FB20~30-V

May ơ xe nâng TCM FB10~30/-7,FB20~30-6,FB20~30-V

Mã SP : VTH26968
Part Number , S/N : 27414-32031
Model : FB10~30/-7,FB20~30-6,FB20~30-V
Brand ( Hiệu ) : TCM
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 20224-40014

May ơ xe nâng 20224-40014

Mã SP : VTH26954
Part Number , S/N : 20224-40014
Model : FD20~28Z17,FD30Z7
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 32389/32504019

May ơ xe nâng 32389/32504019

Mã SP : VTH26953
Part Number , S/N : 32389/32504019
Model : G series FD15~30,7L/ASW/HFD/FD20~30
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng NP25G-210003-000

May ơ xe nâng NP25G-210003-000

Mã SP : VTH26952
Part Number , S/N : NP25G-210003-000
Model : HC J series CPD20~35
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng E01D4-12171

May ơ xe nâng E01D4-12171

Mã SP : VTH26951
Part Number , S/N : E01D4-12171
Model : Heli H2000 CPCD40~50
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 25DE-41-5

May ơ xe nâng 25DE-41-5

Mã SP : VTH26950
Part Number , S/N : 25DE-41-5
Model : HC H series CPCD20~35
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 14300-00770

May ơ xe nâng 14300-00770

Mã SP : VTH26949
Part Number , S/N : 14300-00770
Model : FB30~65/-70/-72/-75
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 4321-30390

May ơ xe nâng 4321-30390

Mã SP : VTH26948
Part Number , S/N : 4321-30390
Model : FB20~28-65/-70/-72/-75
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 4300-33000

May ơ xe nâng 4300-33000

Mã SP : VTH26947
Part Number , S/N : 4300-33000
Model : FB10~18-65/-70/-72/-75
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 230G4-32101

May ơ xe nâng 230G4-32101

Mã SP : VTH26946
Part Number , S/N : 230G4-32101
Model : FD80~100Z7/Z8
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 24234-32221

May ơ xe nâng 24234-32221

Mã SP : VTH26945
Part Number , S/N : 24234-32221
Model : FD10~18T12/C12/T19/C19/T9H/C9H,FB10~18/-6/-V,Heli H2000 CPCD10-18,BAOLI CPCD10-18
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 27414-32031

May ơ xe nâng 27414-32031

Mã SP : VTH26874
Part Number , S/N : 27414-32031
Model : FB10~30/-7,FB20~30-6,FB20~30-V
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng JP150-110007-000

May ơ xe nâng JP150-110007-000

Mã SP : VTH22147
Part Number , S/N : JP150-110007-000
Model : HC J Series CPD10~18
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng N120-110005-000

May ơ xe nâng N120-110005-000

Mã SP : VTH22146
Part Number , S/N : N120-110005-000
Model : HC R Series CPCD20~25,CPC20~25
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng JP300-110003-000

May ơ xe nâng JP300-110003-000

Mã SP : VTH22145
Part Number , S/N : JP300-110003-000
Model : HC J Series CPD20~25
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng R450-110003-000

May ơ xe nâng R450-110003-000

Mã SP : VTH22144
Part Number , S/N : R450-110003-000
Model : HC R Series CPCD40~50,CPC40~50
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng A22A3-02011,C0Q01-20601

May ơ xe nâng A22A3-02011,C0Q01-20601

Mã SP : VTH22143
Part Number , S/N : A22A3-02011,C0Q01-20601
Model : Heli H2000,new,old a,G Series,JAC CPCD20~25,CPC20~25;TEU FD20~25,FG20~25
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 230G3-02021,A53H3-02061X

May ơ xe nâng 230G3-02021,A53H3-02061X

Mã SP : VTH22142
Part Number , S/N : 230G3-02021,A53H3-02061X
Model : TCM FD80~100Z8/-2/-3/-9;Heli CPCD80-100
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 214A3-02021

May ơ xe nâng 214A3-02021

Mã SP : VTH22140
Part Number , S/N : 214A3-02021
Model : TCM FD20~25T6/C6/T17/C17/Z3/Z4/Z5/W6/Z14//Z15/Z16,FG20~25T6/C6/T17/C17/N3/N4/N5/W6/N14//N15/N16
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 053011B,50CYA15-00011

May ơ xe nâng 053011B,50CYA15-00011

Mã SP : VTH21977
Part Number , S/N : 053011B,50CYA15-00011
Model : Heli,Baoli,CPCD50~70,CPC50~70E
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 27413-02011,HC27413-02011

May ơ xe nâng 27413-02011,HC27413-02011

Mã SP : VTH21891
Part Number , S/N : 27413-02011,HC27413-02011
Model : TCM FB10~25-6/-7,FB15~25-16,FB20~25-17
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 214A3-02021

May ơ xe nâng 214A3-02021

Mã SP : VTH21801
Part Number , S/N : 214A3-02021
Model : TCM FD20~25T6/C6/T17/C17/Z3/Z4/Z5/W6/Z14//Z15/Z16,FG20~25T6/C6/T17/C17/N3/N4/N5/W6/N14//N15/N16
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 230C3-02021,HC230C3-02021

May ơ xe nâng 230C3-02021,HC230C3-02021

Mã SP : VTH21784
Part Number , S/N : 230C3-02021,HC230C3-02021
Model : TCM FD50~70Z8/-2/-9
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 3EB-21-42170

May ơ xe nâng 3EB-21-42170

Mã SP : VTH21783
Part Number , S/N : 3EB-21-42170
Model : FD30-15/-16/-17,FG30-15/-16/-17
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng N163-110007-000,N163-110005-000

May ơ xe nâng N163-110007-000,N163-110005-000

Mã SP : VTH21782
Part Number , S/N : N163-110007-000,N163-110005-000
Model : HC R Series CPCD30~35,CPC30~35
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 24453-02031,30CX210002,24453-02031G

May ơ xe nâng 24453-02031,30CX210002,24453-02031G

Mã SP : VTH21781
Part Number , S/N : 24453-02031,30CX210002,24453-02031G
Model : TCM FD30Z5/Z7/Z8/Z9/T6/C6/T7/C7/W6/W7,FG30N5/N7/N8/N9/T6/C6/T7/C7/W6/W7,FB30-6/-7/-7V
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 24453-02031,30CX210002,24453-02031G

May ơ xe nâng 24453-02031,30CX210002,24453-02031G

Mã SP : VTH21780
Part Number , S/N : 24453-02031,30CX210002,24453-02031G
Model : TCM FD30Z5/Z7/Z8/Z9/T6/C6/T7/C7/W6/W7,FG30N5/N7/N8/N9/T6/C6/T7/C7/W6/W7,FB30-6/-7/-7V
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 230C3-02021,HC230C3-02021

May ơ xe nâng 230C3-02021,HC230C3-02021

Mã SP : VTH20078
Part Number , S/N : 230C3-02021,HC230C3-02021
Model : TCM FD50~70Z8/-2/-9
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 9110526-00

May ơ xe nâng 9110526-00

Mã SP : VTH20049
Part Number , S/N : 9110526-00
Model : 2T
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng N030-110007-001

May ơ xe nâng N030-110007-001

Mã SP : VTH20042
Part Number , S/N : N030-110007-001
Model : HC R Series CPCD10~18,CPC10~18
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 3EB-24-41230

May ơ xe nâng 3EB-24-41230

Mã SP : VTH19848
Part Number , S/N : 3EB-24-41230
Model : FD30-16/-15
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 43811-20540-71

May ơ xe nâng 43811-20540-71

Mã SP : VTH19767
Part Number , S/N : 43811-20540-71
Model : 3-8FD20~30,5-6FB30,FDZN20~30,8FDN20~30
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 14300-00770

May ơ xe nâng 14300-00770

Mã SP : VTH19691
Part Number , S/N : 14300-00770
Model : FB30~65/-70/-72/-75
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 4321-30390

May ơ xe nâng 4321-30390

Mã SP : VTH19690
Part Number , S/N : 4321-30390
Model : FB20~28-65/-70/-72/-75
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng TCM FB10~30/-7,FB20~30-6,FB20~30-V

May ơ xe nâng TCM FB10~30/-7,FB20~30-6,FB20~30-V

Mã SP : VTH19631
Part Number , S/N : 27414-32031
Model : FB10~30/-7,FB20~30-6,FB20~30-V
Brand ( Hiệu ) : TCM
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng C0W05-02301

May ơ xe nâng C0W05-02301

Mã SP : VTH19629
Part Number , S/N : C0W05-02301
Model : JAC CPCD50~70
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng CQW01-22701

May ơ xe nâng CQW01-22701

Mã SP : VTH19628
Part Number , S/N : CQW01-22701
Model : JAC CPCD20~30
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 24234-32221

May ơ xe nâng 24234-32221

Mã SP : VTH19619
Part Number , S/N : 24234-32221
Model : TCM FD10~18T12/C12/T19/C19/T9H/C9H,FB10~18/-6/-V;Heli H2000 CPCD10-18;BAOLI CPCD10-18
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 4300-33000

May ơ xe nâng 4300-33000

Mã SP : VTH19600
Part Number , S/N : 4300-33000
Model : FB10~18-65/-70/-72/-75
Bảo hành: Bảo hành 12 tháng
Bánh xe trước : Mới 100%
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 8T TCM 20224-40014

May ơ xe nâng 8T TCM 20224-40014

Mã SP : SR15-068
Part Number , S/N : 20224-40014
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : FD20-28Z17;FD30Z7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 3.35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 6T Hangcha 50CDA-410011

May ơ xe nâng 6T Hangcha 50CDA-410011

Mã SP : SR15-064
Part Number , S/N : 50CDA-410011
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : CPCD50-70
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 6T Hangcha NP25G-210003-000

May ơ xe nâng 6T Hangcha NP25G-210003-000

Mã SP : SR15-061
Part Number , S/N : NP25G-210003-000
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : CPD20-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 2.98
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 6T Hangcha XF250-220016-000

May ơ xe nâng 6T Hangcha XF250-220016-000

Mã SP : SR15-051
Part Number , S/N : XF250-220016-000
Thông số kỹ thuật : 6T
Model : CPCD30-35
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 5T LINDE 3074540200

May ơ xe nâng 5T LINDE 3074540200

Mã SP : SR15-045
Part Number , S/N : 3074540200
Thông số kỹ thuật : 5T
Model : Linde 335 336 387
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 5T Hangcha 40D-410003

May ơ xe nâng 5T Hangcha 40D-410003

Mã SP : SR15-042
Part Number , S/N : 40D-410003
Thông số kỹ thuật : 5T
Model : CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 9.51
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 8T HELI A73J4-32151

May ơ xe nâng 8T HELI A73J4-32151

Mã SP : SR15-031
Part Number , S/N : A73J4-32151
Thông số kỹ thuật : 8T
Model : HL H2000 CPD20-25
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng 5T LINDE

May ơ xe nâng 5T LINDE

Mã SP : VTH01974
Part Number , S/N : 3014540215
Thông số kỹ thuật : 5T
Model : Linde 322/350
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng KOMATSU FD25-14

May ơ xe nâng KOMATSU FD25-14

Mã SP : VTH923
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng TCM FD40Z7, FD50C8/9/T8/9

May ơ xe nâng TCM FD40Z7, FD50C8/9/T8/9

Mã SP : VTH2216
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng YALE RE/TE/RH/TH, HYSTER DX

May ơ xe nâng YALE RE/TE/RH/TH, HYSTER DX

Mã SP : VTH2215
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng KOMATSU FD25-14

May ơ xe nâng KOMATSU FD25-14

Mã SP : VTH2214
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng

May ơ xe nâng

Mã SP : VTH2213
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng MITSUBISHI F18B/F14C

May ơ xe nâng MITSUBISHI F18B/F14C

Mã SP : VTH2212
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng TCM FD25Z2

May ơ xe nâng TCM FD25Z2

Mã SP : VTH2211
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng KOMATSU FD25-10/11/12

May ơ xe nâng KOMATSU FD25-10/11/12

Mã SP : VTH2210
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng

May ơ xe nâng

Mã SP : VTH2202
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng KOMATSU FD25-12,14

May ơ xe nâng KOMATSU FD25-12,14

Mã SP : VTH2201
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

May ơ xe nâng

May ơ xe nâng

Mã SP : VTH2200
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »