Motor xe xúc KOMATSU WA450-3 WA470-3

Motor xe xúc KOMATSU WA450-3 WA470-3

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Motor tay lái NICHIYU FBR15-25 48V300W

Motor tay lái NICHIYU FBR15-25 48V300W

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Motor AESV-4P- 75HP/55KW TECO

Motor AESV-4P- 75HP/55KW TECO

54.950.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Motor điện 220V - 380V - 5HP cốt âm

Motor điện 220V - 380V - 5HP cốt âm

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Motor điện 220V - 380V - 3HP cốt âm

Motor điện 220V - 380V - 3HP cốt âm

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Motor điện 220V - 380V - 2HP cốt âm

Motor điện 220V - 380V - 2HP cốt âm

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
Động cơ điện Y3-112M4 B3

Động cơ điện Y3-112M4 B3

Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá