Motor điện 45KW - 60HP 2800 vòng

Motor điện 45KW - 60HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34966
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 45KW - 60HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 37KW - 50HP 2800 vòng

Motor điện 37KW - 50HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34965
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 37KW - 50HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 30KW - 40HP 2800 vòng

Motor điện 30KW - 40HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34964
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 30KW - 40HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 22KW - 30HP 2800 vòng

Motor điện 22KW - 30HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34963
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 22KW - 30HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 18.5KW - 25HP 2800 vòng

Motor điện 18.5KW - 25HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34962
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 18.5KW - 25HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 1.5kW - 20HP 1400 vòng

Motor điện 1.5kW - 20HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34961
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 37kW - 50HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện Toshiba 11KW - 15HP 2800 vòng

Motor điện Toshiba 11KW - 15HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34960
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 11KW - 15HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 30kW - 40HP 1400 vòng

Motor điện 30kW - 40HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34959
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 30kW - 40HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 22kW - 30HP 1400 vòng

Motor điện 22kW - 30HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34958
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 22kW - 30HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 18.5kW - 25HP 1400 vòng

Motor điện 18.5kW - 25HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34957
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 18.5kW - 25HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 15KW - 20HP 2800 vòng

Motor điện 15KW - 20HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34956
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 15KW - 20HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 7.5KW - 10HP 1400 vòng

Motor điện 7.5KW - 10HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34955
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7.5KW - 10HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 5.5KW - 7.5HP 2800 vòng

Motor điện 5.5KW - 7.5HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34954
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.5KW - 7.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4kW - 5.5HP 1400 vòng

Motor điện 4kW - 5.5HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34953
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4kW - 5.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 7.5KW - 10HP 2 dây

Motor điện 7.5KW - 10HP 2 dây

Mã SP : VTH34952
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7.5KW - 10HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện Toshiba 4KW - 5.5HP 2800 vòng

Motor điện Toshiba 4KW - 5.5HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34951
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4KW - 5.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 3KW - 4HP 2800 vòng

Motor điện 3KW - 4HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34950
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 3KW - 4HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 5.5kW - 7.5HP 1400 vòng

Motor điện 5.5kW - 7.5HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34949
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.5kW - 7.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 2.2KW - 3HP 2800 vòng

Motor điện 2.2KW - 3HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34948
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2KW - 3HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 1.5KW - 2HP 2800 vòng

Motor điện 1.5KW - 2HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34947
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5KW - 2HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 3kW - 4HP 1400 vòng

Motor điện 3kW - 4HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34946
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 3kW - 4HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 1.1KW - 1.5HP 2800 vòng

Motor điện 1.1KW - 1.5HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34945
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.1KW - 1.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 2.2kW - 3HP 1400 vòng

Motor điện 2.2kW - 3HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34944
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kW - 3HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 0.75kw - 1HP 2800 vòng

Motor điện 0.75kw - 1HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34943
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw - 1HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 1.1kW - 1.5HP 1400 vòng

Motor điện 1.1kW - 1.5HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34942
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.1kW - 1.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 0.55KW - 0.75HP 2800 vòng

Motor điện 0.55KW - 0.75HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34941
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.55KW - 0.75HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 0.37kW - 0.5HP 2800 vòng

Motor điện 0.37kW - 0.5HP 2800 vòng

Mã SP : VTH34940
Thông số kỹ thuật : 2800 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37kW - 0.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 0.75kW - 1HP 1400 vòng

Motor điện 0.75kW - 1HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34939
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kW - 1HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 0.37kW - 0.5HP 1400 vòng

Motor điện 0.37kW - 0.5HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34938
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37kW - 0.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 90KW - 125HP 1400 Vòng

Motor điện 90KW - 125HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34937
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 90KW - 125HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 75KW - 100HP 1400 Vòng

Motor điện 75KW - 100HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34936
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 75KW - 100HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 55KW - 75HP 1400 Vòng

Motor điện 55KW - 75HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34935
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 55KW - 75HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 1.5kW - 20HP 1400 vòng

Motor điện 1.5kW - 20HP 1400 vòng

Mã SP : VTH34934
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : Toshiba
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5kW - 20HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 45KW - 60HP 1400 Vòng

Motor điện 45KW - 60HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34933
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 45KW - 60HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 22KW - 30HP 1400 Vòng

Motor điện 22KW - 30HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34932
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 22KW - 30HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 30KW - 40HP 1400 Vòng

Motor điện 30KW - 40HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34931
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 30KW - 40HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 18.5KW - 25HP 1400 Vòng

Motor điện 18.5KW - 25HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34930
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 18.5KW - 25HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 11KW - 15HP 1400 Vòng

Motor điện 11KW - 15HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34929
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 11KW - 15HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 7.5KW - 10HP 1400 Vòng

Motor điện 7.5KW - 10HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34928
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7.5KW - 10HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 15kW - 20HP

Motor điện 4 dây 15kW - 20HP

Mã SP : VTH34927
Brand ( Hiệu ) : Mitsubishi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 15kW - 20HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 11kW - 15HP

Motor điện 4 dây 11kW - 15HP

Mã SP : VTH34926
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 11kW - 15HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 7.5kW - 10HP

Motor điện 4 dây 7.5kW - 10HP

Mã SP : VTH34925
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 7.5kW - 10HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 5.5KW - 7.5HP 1400 Vòng

Motor điện 5.5KW - 7.5HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34924
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.5KW - 7.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 5.5kW - 7.5HP

Motor điện 4 dây 5.5kW - 7.5HP

Mã SP : VTH34923
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.5kW - 7.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 4kW - 5HP

Motor điện 4 dây 4kW - 5HP

Mã SP : VTH34922
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4kW - 5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 3KW - 4HP 1400 Vòng

Motor điện 3KW - 4HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34921
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 3KW - 4HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 2.2kW - 3HP

Motor điện 4 dây 2.2kW - 3HP

Mã SP : VTH34920
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kW - 3HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 1.5kW - 2HP

Motor điện 4 dây 1.5kW - 2HP

Mã SP : VTH34919
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5kW - 2HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 132kW - 180HP

Motor điện 4 dây 132kW - 180HP

Mã SP : VTH34918
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 132kW - 180HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 1.5KW - 2HP 1400 Vòng

Motor điện 1.5KW - 2HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34917
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5KW - 2HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 0.75kW - 1HP

Motor điện 4 dây 0.75kW - 1HP

Mã SP : VTH34916
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kW - 1HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 2.2KW - 3HP 1400 Vòng

Motor điện 2.2KW - 3HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34915
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2KW - 3HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 1.1KW - 1.5HP 1400 Vòng

Motor điện 1.1KW - 1.5HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34914
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.1KW - 1.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 0.37KW - 0.5HP 1400 Vòng

Motor điện 0.37KW - 0.5HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34913
Thông số kỹ thuật : 1340 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37KW - 0.5HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 110kW - 150HP

Motor điện 4 dây 110kW - 150HP

Mã SP : VTH34912
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 110kW - 150HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 90kW - 125HP

Motor điện 4 dây 90kW - 125HP

Mã SP : VTH34911
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 90kW - 125HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện Hitachi 4 dây 75kW - 100HP

Motor điện Hitachi 4 dây 75kW - 100HP

Mã SP : VTH34910
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 75kW - 100HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 55kW - 75HP

Motor điện 4 dây 55kW - 75HP

Mã SP : VTH34909
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 55kW - 75HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 0.55KW - 0.75HP 1400 Vòng

Motor điện 0.55KW - 0.75HP 1400 Vòng

Mã SP : VTH34908
Thông số kỹ thuật : 1400 vòng/phút
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.55KW - 0.75HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor điện 4 dây 45kW - 60HP

Motor điện 4 dây 45kW - 60HP

Mã SP : VTH34907
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 45kW - 60HP
Nguồn điện: 220V-380V
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »