MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 10HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 10HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

Mã SP : VTH34421
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.5kw 7.5HP
Tỉ số truyền: 20
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 10HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 10HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

Mã SP : VTH34420
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.5kw 10HP
Tỉ số truyền: 60
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 10HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 10HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

Mã SP : VTH34418
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.5kw 10HP
Tỉ số truyền: 30
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 7.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 7.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

Mã SP : VTH34417
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.5kw 7.5HP
Tỉ số truyền: 60
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 7.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 7.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

Mã SP : VTH34416
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.5kw 7.5HP
Tỉ số truyền: 30
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 7.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

MOTOR GIẢM TỐC 5.5KW 7.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

Mã SP : VTH34415
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 5.5kw 7.5HP
Tỉ số truyền: 20
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 3kw 4HP TỈ SỐ TRUYỀN 10

MOTOR GIẢM TỐC 3kw 4HP TỈ SỐ TRUYỀN 10

Mã SP : VTH34414
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 3kw 4HP
Tỉ số truyền: 10
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 3kw 4HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

MOTOR GIẢM TỐC 3kw 4HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

Mã SP : VTH34413
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 3kw 4HP
Tỉ số truyền: 20
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 3kw 4HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

MOTOR GIẢM TỐC 3kw 4HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

Mã SP : VTH34412
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 3kw 4HP
Tỉ số truyền: 30
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 3kw 4HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

MOTOR GIẢM TỐC 3kw 4HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

Mã SP : VTH34411
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 3kw 4HP
Tỉ số truyền: 60
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 100

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 100

Mã SP : VTH34410
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kw 3HP
Tỉ số truyền: 100
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

Mã SP : VTH34403
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kw 3HP
Tỉ số truyền: 60
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 50

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 50

Mã SP : VTH34407
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kw 3HP
Tỉ số truyền: 50
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

Mã SP : VTH34405
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kw 3HP
Tỉ số truyền: 30
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

Mã SP : VTH34404
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kw 3HP
Tỉ số truyền: 20
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 15

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 15

Mã SP : VTH34403
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kw 3HP
Tỉ số truyền: 15
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 10

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 10

Mã SP : VTH34401
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kw 3HP
Tỉ số truyền: 10
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 5

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 5

Mã SP : VTH34399
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kw 3HP
Tỉ số truyền: 5
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 40

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 40

Mã SP : VTH34398
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kw 3HP
Tỉ số truyền: 40
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 100

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 100

Mã SP : VTH34395
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5kw 2HP
Tỉ số truyền: 100
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 80

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 80

Mã SP : VTH34393
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5kw 2HP
Tỉ số truyền: 80
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

Mã SP : VTH34391
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5kw 2HP
Tỉ số truyền: 60
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 50

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 50

Mã SP : VTH34390
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5kw 2HP
Tỉ số truyền: 50
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 40

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 40

Mã SP : VTH34388
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5kw 2HP
Tỉ số truyền: 40
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

Mã SP : VTH34387
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5kw 2HP
Tỉ số truyền: 30
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

Mã SP : VTH34386
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5kw 2HP
Tỉ số truyền: 20
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 25

MOTOR GIẢM TỐC 2.2KW 3HP TỈ SỐ TRUYỀN 25

Mã SP : VTH34385
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2.2kw 3HP
Tỉ số truyền: 25
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 15

MOTOR GIẢM TỐC 1.5KW 2HP TỈ SỐ TRUYỀN 15

Mã SP : VTH34384
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.5kw 2HP
Tỉ số truyền: 15
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 5

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 5

Mã SP : VTH34379
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.1kw 1.5HP
Tỉ số truyền: 5
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 10

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 10

Mã SP : VTH34379
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.1kw 1.5HP
Tỉ số truyền: 10
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

Mã SP : VTH34378
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.1kw 1.5HP
Tỉ số truyền: 20
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

Mã SP : VTH34377
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.1kw 1.5HP
Tỉ số truyền: 30
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 50

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 50

Mã SP : VTH34376
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.1kw 1.5HP
Tỉ số truyền: 50
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

MOTOR GIẢM TỐC 1.1KW 1.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

Mã SP : VTH34375
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1.1kw 1.5HP
Tỉ số truyền: 60
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 200

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 200

Mã SP : VTH34374
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 200
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 150

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 150

Mã SP : VTH34373
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 150
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 120

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 120

Mã SP : VTH34372
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 120
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 100

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 100

Mã SP : VTH34371
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 100
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 90

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 90

Mã SP : VTH34370
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 90
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 80

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 80

Mã SP : VTH34369
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 80
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 75

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 75

Mã SP : VTH34368
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 75
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 60

Mã SP : VTH34367
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 60
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 50

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 50

Mã SP : VTH34366
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 50
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 40

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 40

Mã SP : VTH34365
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 40
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN

Mã SP : VTH34364
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 30
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 25

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 25

Mã SP : VTH34363
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 25
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

Mã SP : VTH34362
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 20
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 15

MOTOR GIẢM TỐC 0.75KW 1HP TỈ SỐ TRUYỀN 15

Mã SP : VTH34361
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 15
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN

Mã SP : VTH34360
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 10
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN

Mã SP : VTH34359
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 5
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN

Mã SP : VTH34358
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75kw 1HP
Tỉ số truyền: 3
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 100

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 100

Mã SP : VTH34357
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37kw 0.5HP
Tỉ số truyền: 100
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 80

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 80

Mã SP : VTH34356
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37kw 0.5HP
Tỉ số truyền: 80
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN

MOTOR GIẢM TỐC DOLIN

Mã SP : VTH34355
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37kw 0.5HP
Tỉ số truyền: 60
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 50

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 50

Mã SP : VTH34354
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37kw 0.5HP
Tỉ số truyền: 50
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 40

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 40

Mã SP : VTH34353
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37kw 0.5HP
Tỉ số truyền: 40
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 30

Mã SP : VTH34352
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37kw 0.5HP
Tỉ số truyền: 30
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 25

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 25

Mã SP : VTH34351
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37kw 0.5HP
Tỉ số truyền: 25
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 20

Mã SP : VTH34350
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37kw 0.5HP
Tỉ số truyền: 20
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 15

MOTOR GIẢM TỐC 0.37KW 0.5HP TỈ SỐ TRUYỀN 15

Mã SP : VTH34349
Brand ( Hiệu ) : DOLIN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.37kw 0.5HP
Tỉ số truyền: 15
Kiểu dáng/Chủng loại: Chân đế
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »