Motor tay lái NICHIYU FBR15-25 48V300W

Motor tay lái NICHIYU FBR15-25 48V300W

Mã SP : JVLL
Part Number , S/N : 70001-09100
Thông số kỹ thuật : 48V300W
Model : FBR15-25
Brand ( Hiệu ) : Nichiyu
Trọng lượng , (Kg) : 3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor tay lái TOYOTA/TCM/NICHIYU DC motor 48v 550w

Motor tay lái TOYOTA/TCM/NICHIYU DC motor 48v 550w

Mã SP : OTP3
Part Number , S/N : 0-52000-8044
Thông số kỹ thuật : 48v 550w
Trọng lượng , (Kg) : 3
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Motor AESV-4P- 75HP/55KW TECO

Motor AESV-4P- 75HP/55KW TECO

Mã SP : VTH03446
Brand ( Hiệu ) : TECO
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR CSMK-09BM1ASM3 900W

MOTOR CSMK-09BM1ASM3 900W

Mã SP : VTH45981
Thông số kỹ thuật : 1000RPM
Model : CSMK-09BM1ASM3
Brand ( Hiệu ) : ROCKWELL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 900W
Tỉ số truyền: 1000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR KANZ-A5BC1B1 0.05KW

MOTOR KANZ-A5BC1B1 0.05KW

Mã SP : VTH39086
Part Number , S/N : KANZ-A5BC1B1
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : KANZ-A5BC1B1
Brand ( Hiệu ) : KOMOTEK
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.05KW
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR SGMDH-45A2B-YR15 4500W

MOTOR SGMDH-45A2B-YR15 4500W

Mã SP : VTH39083
Part Number , S/N : SGMDH-45A2B-YR15
Thông số kỹ thuật : 1500RPM
Model : SGMDH-45A2B-YR15
Brand ( Hiệu ) : YASKAWA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 4500W
Tỉ số truyền: 1500RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR SGMDH-22A2A-YR14 2200W

MOTOR SGMDH-22A2A-YR14 2200W

Mã SP : VTH39075
Part Number , S/N : SGMDH-22A2A-YR14
Thông số kỹ thuật : 2000RPM
Model : SGMDH-22A2A-YR14
Brand ( Hiệu ) : YASKAWA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2200W
Tỉ số truyền: 2000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR 4503N2202E200 100W

MOTOR 4503N2202E200 100W

Mã SP : VTH39073
Part Number , S/N : 4503N2202E200
Model : 4503N2202E200
Brand ( Hiệu ) : TAMAGAWA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 100W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR MSMD082S3T 0.75KW

MOTOR MSMD082S3T 0.75KW

Mã SP : VTH39071
Part Number , S/N : MSMD082S3T
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : MSMD082S3T
Brand ( Hiệu ) : PANASONIC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75KW
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR MSMD082S1T 0.75KW

MOTOR MSMD082S1T 0.75KW

Mã SP : VTH39069
Part Number , S/N : MSMD082S1T
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : MSMD082S1T
Brand ( Hiệu ) : PANASONIC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.75KW
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR MSMZ022B1F 0.2KW

MOTOR MSMZ022B1F 0.2KW

Mã SP : VTH39067
Part Number , S/N : MSMZ022B1F
Model : MSMZ022B1F
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 200W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR MSMA102P1G 1000W

MOTOR MSMA102P1G 1000W

Mã SP : VTH39065
Part Number , S/N : MSMA102P1G
Model : MSMA102P1G
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1000W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HF-KP053 50W

MOTOR HF-KP053 50W

Mã SP : VTH39064
Part Number , S/N : HF-KP053
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : HF-KP053
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 50W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR SGMP-08A3TE21 750W

MOTOR SGMP-08A3TE21 750W

Mã SP : VTH39062
Part Number , S/N : SGMP-08A3TE21
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : SGMP-08A3TE21
Brand ( Hiệu ) : YASKAWA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 750W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HC-UF23B

MOTOR HC-UF23B

Mã SP : VTH39061
Part Number , S/N : HC-UF23B
Model : HC-UF23B
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 100W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR SGMAS-01ACA41 100W

MOTOR SGMAS-01ACA41 100W

Mã SP : VTH39060
Part Number , S/N : SGMAS-01ACA41
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : SGMAS-01ACA41
Brand ( Hiệu ) : YASKAWA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 100W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR SGMAS-01ACA11 100W

MOTOR SGMAS-01ACA11 100W

Mã SP : VTH39056
Part Number , S/N : SGMAS-01ACA11
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : SGMAS-01ACA11
Brand ( Hiệu ) : YASKAWA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 100W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HC-MFS23 200W

MOTOR HC-MFS23 200W

Mã SP : VTH39055
Part Number , S/N : HC-MFS23
Thông số kỹ thuật : 3000 RPM
Model : HC-MFS23
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 200W
Tỉ số truyền: 3000 RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR CSMT-02BB1ABT3 200W

MOTOR CSMT-02BB1ABT3 200W

Mã SP : VTH39052
Part Number , S/N : CSMT-02BB1ABT3
Model : CSMT-02BB1ABT3
Brand ( Hiệu ) : ROCKWELL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 100W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HF-SP202 2KW

MOTOR HF-SP202 2KW

Mã SP : VTH39050
Part Number , S/N : HF-SP202
Thông số kỹ thuật : 2000RPM
Model : HF-SP202
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2KW
Tỉ số truyền: 2000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HF-KP23B 200W

MOTOR HF-KP23B 200W

Mã SP : VTH39047
Part Number , S/N : HF-KP23B
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : HF-KP23B
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 200W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR MSMZ022B2S 200W

MOTOR MSMZ022B2S 200W

Mã SP : VTH39046
Part Number , S/N : MSMZ022B2S
Model : MSMZ022B2S
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 200W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR CSMT-01BQ1ABT3 400W

MOTOR CSMT-01BQ1ABT3 400W

Mã SP : VTH39043
Part Number , S/N : CSMT-01BQ1ABT3
Model : CSMT-01BQ1ABT3
Brand ( Hiệu ) : ROCKWELL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR CM1-C-17L30C

MOTOR CM1-C-17L30C

Mã SP : VTH39041
Part Number , S/N : CM1-C-17L30C
Model : CM1-C-17L30C
Brand ( Hiệu ) : COOL MUSCLE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HF-MP23B 200W

MOTOR HF-MP23B 200W

Mã SP : VTH39038
Part Number , S/N : HF-MP23B
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : HF-MP23B
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 200W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HC-PQ053 50W

MOTOR HC-PQ053 50W

Mã SP : VTH39037
Part Number , S/N : HC-PQ053
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : HC-PQ053
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 50W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR AC SERVO MOTOR CSMQ-01BH1ANM3 0.1KW

MOTOR AC SERVO MOTOR CSMQ-01BH1ANM3 0.1KW

Mã SP : VTH39036
Part Number , S/N : AC SERVO MOTOR CSMQ-01BH1ANM3
Thông số kỹ thuật : 3000rpm
Model : AC SERVO MOTOR CSMQ-01BH1ANM3
Brand ( Hiệu ) : SAMSUNG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.1KW
Tỉ số truyền: 3000rpm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR AC SERVO MOTOR MSMA022T2U2

MOTOR AC SERVO MOTOR MSMA022T2U2

Mã SP : VTH39035
Part Number , S/N : AC SERVO MOTOR MSMA022T2U2
Model : AC SERVO MOTOR MSMA022T2U2
Brand ( Hiệu ) : DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR AC SERVO MOTOR SGM-04A314B 400W

MOTOR AC SERVO MOTOR SGM-04A314B 400W

Mã SP : VTH39033
Part Number , S/N : AC SERVO MOTOR SGM-04A314B
Thông số kỹ thuật : 3000rpm
Model : AC SERVO MOTOR SGM-04A314B
Brand ( Hiệu ) : MECAPION
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 400W
Tỉ số truyền: 3000rpm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR MSMA022T1E2 200W

MOTOR MSMA022T1E2 200W

Mã SP : VTH39031
Part Number , S/N : MSMA022T1E2
Model : MSMA022T1E2
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 200W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HC-PQ13K-S101 100W

MOTOR HC-PQ13K-S101 100W

Mã SP : VTH39029
Part Number , S/N : HC-PQ13K-S101
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : HC-PQ13K-S101
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 100W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR AC SERVO MOTOR AMKB400B10LAK 400K

MOTOR AC SERVO MOTOR AMKB400B10LAK 400K

Mã SP : VTH39028
Part Number , S/N : AC SERVO MOTOR AMKB400B10LAK
Thông số kỹ thuật : 3000rpm
Model : AC SERVO MOTOR AMKB400B10LAK
Brand ( Hiệu ) : PANASONIC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 400W
Tỉ số truyền: 3000rpm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR MSMA041C1A 400W

MOTOR MSMA041C1A 400W

Mã SP : VTH39027
Part Number , S/N : MSMA041C1A
Model : MSMA041C1A
Brand ( Hiệu ) : PANASONIC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 400W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HC-PQ053G1D

MOTOR HC-PQ053G1D

Mã SP : VTH39026
Part Number , S/N : HC-PQ053G1D
Model : HC-PQ053G1D
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR AC SERVO MOTOR MSMA021A1E 0.2KW

MOTOR AC SERVO MOTOR MSMA021A1E 0.2KW

Mã SP : VTH39025
Part Number , S/N : AC SERVO MOTOR MSMA021A1E
Thông số kỹ thuật : 3000rpm
Model : AC SERVO MOTOR MSMA021A1E
Brand ( Hiệu ) : PANASONIC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.2KW
Tỉ số truyền: 3000rpm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GYC152DC1-SA-B 1500W

MOTOR GYC152DC1-SA-B 1500W

Mã SP : VTH39024
Part Number , S/N : GYC152DC1-SA-B
Model : GYC152DC1-SA-B
Brand ( Hiệu ) : FUJI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1500W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HC-KFS23 200W

MOTOR HC-KFS23 200W

Mã SP : VTH39023
Part Number , S/N : HC-KFS23
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : HC-KFS23
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 200W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR AC SERVO MOTOR HA-FE13BD

MOTOR AC SERVO MOTOR HA-FE13BD

Mã SP : VTH39022
Part Number , S/N : AC SERVO MOTOR HA-FE13BD
Model : AC SERVO MOTOR HA-FE13BD
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR GYC102DC1-SA-B 1000W

MOTOR GYC102DC1-SA-B 1000W

Mã SP : VTH39020
Part Number , S/N : GYC102DC1-SA-B
Model : GYC102DC1-SA-B
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 1000W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HC-KFS43B 400W

MOTOR HC-KFS43B 400W

Mã SP : VTH39019
Part Number , S/N : HC-KFS43B
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : HC-KFS43B
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 2.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 400W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR AC SERVO MOTOR R88M-U20030VA-BS1 200W

MOTOR AC SERVO MOTOR R88M-U20030VA-BS1 200W

Mã SP : VTH39018
Part Number , S/N : AC SERVO MOTOR R88M-U20030VA-BS1
Thông số kỹ thuật : 3000rpm
Model : AC SERVO MOTOR R88M-U20030VA-BS1
Brand ( Hiệu ) : OMRON
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 200W
Tỉ số truyền: 3000rpm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR FMA CN08-CA01SV 800W

MOTOR FMA CN08-CA01SV 800W

Mã SP : VTH39016
Part Number , S/N : FMA CN08-CA01SV
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : FMA CN08-CA01SV
Brand ( Hiệu ) : HIGEN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 800W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR DR5H00-010F-A1

MOTOR DR5H00-010F-A1

Mã SP : VTH39015
Part Number , S/N : DR5H00-010F-A1
Model : DR5H00-010F-A1
Brand ( Hiệu ) : YOKOGAWA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR NMR-NSFGA2B-701A NSR-RQSV2A-05

MOTOR NMR-NSFGA2B-701A NSR-RQSV2A-05

Mã SP : VTH39014
Part Number , S/N : NMR-NSFGA2B-701A NSR-RQSV2A-05
Model : NMR-NSFGA2B-701A NSR-RQSV2A-05
Brand ( Hiệu ) : NIKKI DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR AC SERVO MOTOR HC-KFS053 50W

MOTOR AC SERVO MOTOR HC-KFS053 50W

Mã SP : VTH39013
Part Number , S/N : AC SERVO MOTOR HC-KFS053
Thông số kỹ thuật : 3000rpm
Model : AC SERVO MOTOR HC-KFS053
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 50W
Tỉ số truyền: 3000rpm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HA-SC43

MOTOR HA-SC43

Mã SP : VTH39012
Part Number , S/N : HA-SC43
Model : HA-SC43
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 100W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR SGMDH-32A2A-YR14 3200W

MOTOR SGMDH-32A2A-YR14 3200W

Mã SP : VTH39010
Part Number , S/N : SGMDH-32A2A-YR14
Thông số kỹ thuật : 2000RPM
Model : SGMDH-32A2A-YR14
Brand ( Hiệu ) : YASKAWA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 3200W
Tỉ số truyền: 2000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HC-KFS23G1 200W

MOTOR HC-KFS23G1 200W

Mã SP : VTH39009
Part Number , S/N : HC-KFS23G1
Model : HC-KFS23G1
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 200W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR MSMD012S1T 0.1KW

MOTOR MSMD012S1T 0.1KW

Mã SP : VTH39008
Part Number , S/N : MSMD012S1T
Model : MSMD012S1T
Brand ( Hiệu ) : PANASONIC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 100W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR FMA-CN06-AB10

MOTOR FMA-CN06-AB10

Mã SP : VTH39007
Part Number , S/N : FMA-CN06-AB10
Model : FMA-CN06-AB10
Brand ( Hiệu ) : LG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR AC SERVO MOTOR CSMQ-01BA1ANM3 0.1KW

MOTOR AC SERVO MOTOR CSMQ-01BA1ANM3 0.1KW

Mã SP : VTH39005
Part Number , S/N : AC SERVO MOTOR CSMQ-01BA1ANM3
Thông số kỹ thuật : 3000rpm
Model : AC SERVO MOTOR CSMQ-01BA1ANM3
Brand ( Hiệu ) : SAMSUNG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 0.1KW
Tỉ số truyền: 3000rpm
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR USADED-22E22K 2200W

MOTOR USADED-22E22K 2200W

Mã SP : VTH39004
Part Number , S/N : USADED-22E22K
Thông số kỹ thuật : 2000RPM
Model : USADED-22E22K
Brand ( Hiệu ) : YASKAWA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2200W
Tỉ số truyền: 2000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR ROCKWELL AC SERVO MOTOR CSMT-04BQ1ANT3

MOTOR ROCKWELL AC SERVO MOTOR CSMT-04BQ1ANT3

Mã SP : VTH39003
Part Number , S/N : AC SERVO MOTOR CSMT-04BQ1ANT3
Model : AC SERVO MOTOR CSMT-04BQ1ANT3
Brand ( Hiệu ) : ROCKWELL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HG-SR202BJ 2KW

MOTOR HG-SR202BJ 2KW

Mã SP : VTH39001
Part Number , S/N : HG-SR202BJ
Thông số kỹ thuật : 2000RPM
Model : HG-SR202BJ
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 2KW
Tỉ số truyền: 2000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR MSMD012S1B 100W

MOTOR MSMD012S1B 100W

Mã SP : VTH38999
Part Number , S/N : MSMD012S1B
Model : MSMD012S1B
Brand ( Hiệu ) : PANASONIC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 100W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR NMR-NTFBA2A-122A-S119 NSR-RLHK3-10-ND

MOTOR NMR-NTFBA2A-122A-S119 NSR-RLHK3-10-ND

Mã SP : VTH38998
Part Number , S/N : NMR-NTFBA2A-122A-S119 NSR-RLHK3-10-ND
Model : NMR-NTFBA2A-122A-S119 NSR-RLHK3-10-ND
Brand ( Hiệu ) : NIKKI DENSO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR HC-SFS352B 3.5KW

MOTOR HC-SFS352B 3.5KW

Mã SP : VTH38997
Part Number , S/N : HC-SFS352B
Thông số kỹ thuật : 2000RPM
Model : HC-SFS352B
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 3.5KW
Tỉ số truyền: 2000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR MSMD042S1B 400W

MOTOR MSMD042S1B 400W

Mã SP : VTH38996
Part Number , S/N : MSMD042S1B
Model : MSMD042S1B
Brand ( Hiệu ) : PANASONIC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 400W
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR USAREM-01DSW13 100W

MOTOR USAREM-01DSW13 100W

Mã SP : VTH38995
Part Number , S/N : USAREM-01DSW13
Thông số kỹ thuật : 3000RPM
Model : USAREM-01DSW13
Brand ( Hiệu ) : YASKAWA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: 100W
Tỉ số truyền: 3000RPM
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

MOTOR AC SERVO MOTOR CSMR-01BR1ANT3

MOTOR AC SERVO MOTOR CSMR-01BR1ANT3

Mã SP : VTH38994
Part Number , S/N : AC SERVO MOTOR CSMR-01BR1ANT3
Model : AC SERVO MOTOR CSMR-01BR1ANT3
Brand ( Hiệu ) : ROCKWELL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »