Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP012 120x80x15

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP012 120x80x15

Mã SP : VTH106012
Model : SPP012
Kích thước (D x R x C) mm: 120x80x15 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP401 15x65.8x65.8

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP401 15x65.8x65.8

Mã SP : VTH106011
Trọng lượng , (Kg) : 40
Kích thước (D x R x C) mm: 15x65.8x65.8 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPM202 125x70x36

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPM202 125x70x36

Mã SP : VTH106010
Model : SPM202
Trọng lượng , (Kg) : 40
Kích thước (D x R x C) mm: 125x70x36 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPM204 125x125x36

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPM204 125x125x36

Mã SP : VTH106009
Model : SPM204
Trọng lượng , (Kg) : 40
Kích thước (D x R x C) mm: 125x125x36 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPM222 125x70x26

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPM222 125x70x26

Mã SP : VTH106008
Model : SPM222
Trọng lượng , (Kg) : 40
Kích thước (D x R x C) mm: 125x70x26 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPM112 136x130x36

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPM112 136x130x36

Mã SP : VTH106007
Model : SPM112
Trọng lượng , (Kg) : 40
Kích thước (D x R x C) mm: 136x130x36 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
18.300.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP104 30x130x128

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP104 30x130x128

Mã SP : VTH106006
Model : SPP104
Trọng lượng , (Kg) : 32.5
Kích thước (D x R x C) mm: 30x130x128 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
6.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP102H 45x131x67

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP102H 45x131x67

Mã SP : VTH106005
Model : SPP102H
Trọng lượng , (Kg) : 32.5
Kích thước (D x R x C) mm: 45x131x67 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
4.100.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP102 30x130x66

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP102 30x130x66

Mã SP : VTH106004
Model : SPP102
Trọng lượng , (Kg) : 32.5
Kích thước (D x R x C) mm: 15x130x128 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
3.750.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP103 15x130x128

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP103 15x130x128

Mã SP : VTH106003
Model : SPP103
Trọng lượng , (Kg) : 32.5
Kích thước (D x R x C) mm: 15x130x128 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
5.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP101 15x130x66

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP101 15x130x66

Mã SP : VTH106002
Model : SPP401
Trọng lượng , (Kg) : 17.4
Kích thước (D x R x C) mm: 15x130x66 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
3.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP401 15x65.8x65.8

Pallet chống tràn lót sàn Model: SPP401 15x65.8x65.8

Mã SP : VTH106001
Model : SPP401
Trọng lượng , (Kg) : 8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 15x65.8x65.8 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: 1320x1320x430

Pallet chống tràn lót sàn Model: 1320x1320x430

Mã SP : VTH03485
Trọng lượng , (Kg) : 40
Kích thước (D x R x C) mm: 1320 x 1320 x 430 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: 1300*1280*300

Pallet chống tràn lót sàn Model: 1300*1280*300

Mã SP : 1FLV
Model : SPP104
Brand ( Hiệu ) : Sysbel
Trọng lượng , (Kg) : 37
Kích thước (D x R x C) mm: 1300*1280*300 (L*W*H)
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
6.200.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1120 x1420 x150 1120x1420x150mm

Pallet nhựa 1120 x1420 x150 1120x1420x150mm

Mã SP : VTH49237
Thông số kỹ thuật : 1120 x1420 x150 1120x1420x150
Trọng lượng , (Kg) : 4.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1000x600x100 (mm)
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1000x1000x150 (mm)

Pallet nhựa 1000x1000x150 (mm)

Mã SP : VTH31610
Trọng lượng , (Kg) : 4.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1000x1000x150 (mm)
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1200x1200x150mm

Pallet nhựa 1200x1200x150mm

Mã SP : VTH31609
Trọng lượng , (Kg) : 13.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x1200x150mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1200x1200x150mm

Pallet nhựa 1200x1200x150mm

Mã SP : VTH31607
Trọng lượng , (Kg) : 13.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x1200x150mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1200x1200x150mm

Pallet nhựa 1200x1200x150mm

Mã SP : VTH31606
Trọng lượng , (Kg) : 13.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x1200x150mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1200x1200x150mm

Pallet nhựa 1200x1200x150mm

Mã SP : VTH31605
Trọng lượng , (Kg) : 13.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x1200x150mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1200x1200x150mm

Pallet nhựa 1200x1200x150mm

Mã SP : VTH31601
Trọng lượng , (Kg) : 13.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x1200x150mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1070x600x100 (mm)

Pallet nhựa 1070x600x100 (mm)

Mã SP : VTH31589
Trọng lượng , (Kg) : 5.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1070x600x100 (mm)
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1100x1100x125mm

Pallet nhựa 1100x1100x125mm

Mã SP : VTH31576
Trọng lượng , (Kg) : 8.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1100x1100x125mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x150mm

Pallet nhựa 1200x1000x150mm

Mã SP : VTH31572
Trọng lượng , (Kg) : 13.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x1000x150mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1000x700x10 (mm)

Pallet nhựa 1000x700x10 (mm)

Mã SP : VTH31411
Trọng lượng , (Kg) : 4.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1000x700x10 (mm)
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1100x1100x125mm

Pallet nhựa 1100x1100x125mm

Mã SP : VTH31407
Trọng lượng , (Kg) : 9.2
Kích thước (D x R x C) mm: 1100x1100x120mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1000x600x100 (mm)

Pallet nhựa 1000x600x100 (mm)

Mã SP : VTH31401
Trọng lượng , (Kg) : 4.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1000x600x100 (mm)
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1100x1100x125mm

Pallet nhựa 1100x1100x125mm

Mã SP : VTH31397
Trọng lượng , (Kg) : 9.2
Kích thước (D x R x C) mm: 1100x1100x120mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1100x1100x125mm

Pallet nhựa 1100x1100x125mm

Mã SP : LHRL
Trọng lượng , (Kg) : 9.2
Kích thước (D x R x C) mm: 1100x1100x120mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tấm lót sàn , tấm lót sân khấu 500x1000x50mm

Tấm lót sàn , tấm lót sân khấu 500x1000x50mm

Mã SP : VTH31596
Kích thước (D x R x C) mm: 500x1000x50mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x150 (mm)

Pallet nhựa 1200x1000x150 (mm)

Mã SP : VTH31584
Trọng lượng , (Kg) : 13.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x1000x150
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x150 (mm)

Pallet nhựa 1200x1000x150 (mm)

Mã SP : VTH31579
Trọng lượng , (Kg) : 21.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x1000x150
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x150 (mm)

Pallet nhựa 1200x1000x150 (mm)

Mã SP : VTH31404
Trọng lượng , (Kg) : 15.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x1000x150
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1200x1000x150 (mm)

Pallet nhựa 1200x1000x150 (mm)

Mã SP : VTH31372
Trọng lượng , (Kg) : 15.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x1000x150
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet nhựa 1150x850x125mm

Pallet nhựa 1150x850x125mm

Mã SP : OR4Q
Kích thước (D x R x C) mm: 1150x850x125mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: 1370x1370x300

Pallet chống tràn lót sàn Model: 1370x1370x300

Mã SP : WA6H
Kích thước (D x R x C) mm: 1370x1370x300 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet chống tràn lót sàn Model: 1300x66x300

Pallet chống tràn lót sàn Model: 1300x66x300

Mã SP : 36UR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tấm nhựa đẩy cho Pallet

Tấm nhựa đẩy cho Pallet

Mã SP : J4SX
Model : SPP001
Brand ( Hiệu ) : Sysbel
Trọng lượng , (Kg) : 22
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x800x300 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pallet thép chứa phuy chống tràn

Pallet thép chứa phuy chống tràn

Mã SP : MJTQ
Model : SPM222
Brand ( Hiệu ) : Sysbel
Trọng lượng , (Kg) : 69
Kích thước (D x R x C) mm: 1250*700*260 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Trung quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tấm nhựa đẩy cho sàn

Tấm nhựa đẩy cho sàn

Mã SP : 48P9
Model : SPP012
Brand ( Hiệu ) : Sysbel
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá