Ống dây (tuy ô) thủy lực 2m, 3/8''-NTP Larzep AP2020G

Ống dây (tuy ô) thủy lực 2m, 3/8''-NTP Larzep AP2020G

Mã SP : VTH85012
Model : AP2020G
Brand ( Hiệu ) : Larzep
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP WREN JH20

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP WREN JH20

Mã SP : VTH85008
Model : JH20
Brand ( Hiệu ) : WREN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 15m, 3/8''-NTP Parker JH15

Ống dây (tuy ô) thủy lực 15m, 3/8''-NTP Parker JH15

Mã SP : VTH85004
Model : JH15
Brand ( Hiệu ) : Parker
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP Parker JH10

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP Parker JH10

Mã SP : VTH85000
Model : JH10
Brand ( Hiệu ) : Parker
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 6m, 3/8''-NTP Parker JH6

Ống dây (tuy ô) thủy lực 6m, 3/8''-NTP Parker JH6

Mã SP : VTH84994
Model : JH6
Brand ( Hiệu ) : Parker
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 20m, 3/8''-NTP Koman 20m

Ống dây (tuy ô) thủy lực 20m, 3/8''-NTP Koman 20m

Mã SP : VTH84989
Model : 20m
Brand ( Hiệu ) : koman
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP Koman 15m

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP Koman 15m

Mã SP : VTH84978
Model : 15m
Brand ( Hiệu ) : KOMAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP LARZEP AP2100

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP LARZEP AP2100

Mã SP : VTH84977
Model : AP2100
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 10m, 3/8''-NTP Koman 10m

Ống dây (tuy ô) thủy lực 10m, 3/8''-NTP Koman 10m

Mã SP : VTH84974
Model : 10m
Brand ( Hiệu ) : Koman
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 6m, 3/8''-NTP LARZEP AP2060

Ống dây (tuy ô) thủy lực 6m, 3/8''-NTP LARZEP AP2060

Mã SP : VTH84972
Model : AP2060
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 6m, 3/8''-NTP 700 - 720 bar Koman 6h

Ống dây (tuy ô) thủy lực 6m, 3/8''-NTP 700 - 720 bar Koman 6h

Mã SP : VTH84970
Model : 6m
Brand ( Hiệu ) : KOMAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP LARZEP AP2040G

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP LARZEP AP2040G

Mã SP : VTH84967
Model : 4m
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP Koman 4m

Ống dây (tuy ô) thủy lực 4m, 3/8''-NTP Koman 4m

Mã SP : VTH84958
Model : 4m
Brand ( Hiệu ) : KOMAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 2m, 3/8''-NTP Koman 2m

Ống dây (tuy ô) thủy lực 2m, 3/8''-NTP Koman 2m

Mã SP : VTH84952
Model : 2m
Brand ( Hiệu ) : Koman
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Hàn quốc
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ống dây (tuy ô) thủy lực 0.8m, 3/8''-NTP 700 bar LARZEP AP2008

Ống dây (tuy ô) thủy lực 0.8m, 3/8''-NTP 700 bar LARZEP AP2008

Mã SP : VTH84945
Model : AP2008
Brand ( Hiệu ) : LARZEP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: Ống dây thủy lực
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : TÂY BAN NHA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá