Pa lăng thủy lực 200 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS200

Pa lăng thủy lực 200 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS200

Mã SP : VTH84491
Model : BS200
Brand ( Hiệu ) : Ingersollrand
Tải trọng nâng: 200T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 150 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS150

Pa lăng thủy lực 150 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS150

Mã SP : VTH84490
Model : BS150
Brand ( Hiệu ) : Ingersollrand
Tải trọng nâng: 150T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 100 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS100

Pa lăng thủy lực 100 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS100

Mã SP : VTH84488
Model : BS100
Brand ( Hiệu ) : Ingersollrand
Tải trọng nâng: 100T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 100 tấn, 3 m JDN 100 TI-H

Pa lăng thủy lực 100 tấn, 3 m JDN 100 TI-H

Mã SP : VTH84469
Model : 100 TI-H
Brand ( Hiệu ) : Ingersollrand
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 75 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS75

Pa lăng thủy lực 75 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS75

Mã SP : VTH84464
Model : BS75
Brand ( Hiệu ) : Ingersollrand
Tải trọng nâng: 75T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 75 tấn, 3 m JDN 75 TI-H

Pa lăng thủy lực 75 tấn, 3 m JDN 75 TI-H

Mã SP : VTH84459
Model : 75 TI-H
Brand ( Hiệu ) : J.D. NEUHAUS
Tải trọng nâng: 75T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 50 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS50Q

Pa lăng thủy lực 50 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS50Q

Mã SP : VTH84455
Model : BS50Q
Brand ( Hiệu ) : Ingersollrand
Tải trọng nâng: 50T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 50 tấn, 3 m JDN 50 TI-H

Pa lăng thủy lực 50 tấn, 3 m JDN 50 TI-H

Mã SP : VTH84452
Model : 50 TI-H
Brand ( Hiệu ) : J.D. NEUHAUS
Tải trọng nâng: 50T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 40 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS40

Pa lăng thủy lực 40 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS40

Mã SP : VTH84449
Model : BS40
Brand ( Hiệu ) : Ingersollrand
Tải trọng nâng: 40T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 37.5 tấn, 3 m JDN 37 TI-H

Pa lăng thủy lực 37.5 tấn, 3 m JDN 37 TI-H

Mã SP : VTH84443
Model : 37 TI-H
Brand ( Hiệu ) : J.D. NEUHAUS
Tải trọng nâng: 37.5T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 306 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS36

Pa lăng thủy lực 306 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS36

Mã SP : VTH84438
Model : BS36
Brand ( Hiệu ) : Ingersollrand
Tải trọng nâng: 36T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 30 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS30

Pa lăng thủy lực 30 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS30

Mã SP : VTH84434
Model : BS30
Brand ( Hiệu ) : Ingersollrand
Tải trọng nâng: 30T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 25 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS25

Pa lăng thủy lực 25 tấn, 9 m INGERSOLL RAND BS25

Mã SP : VTH84425
Model : BS25
Brand ( Hiệu ) : Ingersollrand
Tải trọng nâng: 25T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : USA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 25 tấn, 3 m JDN 25 TI-H

Pa lăng thủy lực 25 tấn, 3 m JDN 25 TI-H

Mã SP : VTH84422
Model : 25 TI-H
Brand ( Hiệu ) : J.D. NEUHAUS
Tải trọng nâng: 25T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 20 tấn, 3 m JDN 20 TI-H

Pa lăng thủy lực 20 tấn, 3 m JDN 20 TI-H

Mã SP : VTH84418
Model : 20 TI-H
Brand ( Hiệu ) : J.D. NEUHAUS
Tải trọng nâng: 20T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 16 tấn, 3 m JDN 16 TI-H

Pa lăng thủy lực 16 tấn, 3 m JDN 16 TI-H

Mã SP : VTH84413
Model : 16 TI-H
Brand ( Hiệu ) : J.D. NEUHAUS
Tải trọng nâng: 16T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 10 tấn, 3 m JDN 10 TI-H

Pa lăng thủy lực 10 tấn, 3 m JDN 10 TI-H

Mã SP : VTH84409
Model : 10 TI-H
Brand ( Hiệu ) : J.D. NEUHAUS
Tải trọng nâng: 10T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 6.3 tấn, 3 m JDN 6 TI-H

Pa lăng thủy lực 6.3 tấn, 3 m JDN 6 TI-H

Mã SP : VTH84401
Model : 6 TI-H
Brand ( Hiệu ) : J.D. NEUHAUS
Tải trọng nâng: 6.3T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pa lăng thủy lực 3.2 tấn, 3 m JDN 3 TI-H

Pa lăng thủy lực 3.2 tấn, 3 m JDN 3 TI-H

Mã SP : VTH84389
Model : 3 TI-H
Brand ( Hiệu ) : J.D. NEUHAUS
Tải trọng nâng: 3.2T
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Germany
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá