Phanh đĩa thủy lực DBG-205 DBG203

Phanh đĩa thủy lực DBG-205 DBG203

Mã SP : VTH84879
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 7 kg/cm2
Model : DBG-205
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 5
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 20 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh đĩa thắng DBH

Phanh đĩa thắng DBH

Mã SP : VTH84878
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 10 kg/cm2
Model : DBH-383
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 38 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn phanh khí nén DBG DBH 11 lỗ x 177mm

Màn phanh khí nén DBG DBH 11 lỗ x 177mm

Mã SP : VTH81769
Thông số kỹ thuật : 11 lỗ x177mm
Model : DBG-104 DBG-105
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn phanh khí nén DBG DBH 6 lỗx120mm

Màn phanh khí nén DBG DBH 6 lỗx120mm

Mã SP : VTH81768
Thông số kỹ thuật : 6 lỗ x120mm
Model : DBG-104 DBG-105
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn phanh khí nén DBG/DBH 6 lỗx118mm

Màn phanh khí nén DBG/DBH 6 lỗx118mm

Mã SP : VTH81767
Model : DBG-104 DBG-105
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén niika DBH105 , DBH-105

Phanh khí nén niika DBH105 , DBH-105

Mã SP : VTH81766
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 7 kg/cm2
Model : DBH-105
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 10 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén DY-LEAD DBH105 , DBH-105

Phanh khí nén DY-LEAD DBH105 , DBH-105

Mã SP : VTH81765
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 10kg/cm2
Model : DBH-203
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 6
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 20 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén niika DBH38 , DBH-38

Phanh khí nén niika DBH38 , DBH-38

Mã SP : VTH81763
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : kg/cm2
Model : DBH-38
Brand ( Hiệu ) : niika
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén niika DBH385 , DBH-385

Phanh khí nén niika DBH385 , DBH-385

Mã SP : VTH81762
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 40 kg/cm2
Model : DBH-385
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 10
Kích thước (D x R x C) mm: 230x305x177(mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén niika DBH384 , DBH-384

Phanh khí nén niika DBH384 , DBH-384

Mã SP : VTH81761
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 20 kg/cm2
Model : DBH-384
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 9.5
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 38 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén niika DBH383 , DBH-383

Phanh khí nén niika DBH383 , DBH-383

Mã SP : VTH81760
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 10 kg/cm2
Model : DBH-383
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 38 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén niika DBH103 , DBH-103

Phanh khí nén niika DBH103 , DBH-103

Mã SP : VTH81759
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 10 kg/cm2
Model : DBH-103
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 8
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 10 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: Tỷ lệ nén :1.83
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén niika DBH203 , DBH-203

Phanh khí nén niika DBH203 , DBH-203

Mã SP : VTH81758
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 10 kg/cm2
Model : DBH-203
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 8.7
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 20 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn phanh khí nén DBG-104 DGH-104 DBG104 DGH105 8 lỗx143mm

Màn phanh khí nén DBG-104 DGH-104 DBG104 DGH105 8 lỗx143mm

Mã SP : VTH81753
Model : DBG-104 DBG-105
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn phanh khí nén DBH-105 DBG-105 DBH105 DBG105 13 lỗ x 177mm

Màn phanh khí nén DBH-105 DBG-105 DBH105 DBG105 13 lỗ x 177mm

Mã SP : VTH81751
Thông số kỹ thuật : 13 lỗ x 177mm
Model : DBG-104 DBG-105
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh đĩa thủy lực DBG103 , DBG-103

Phanh đĩa thủy lực DBG103 , DBG-103

Mã SP : VTH81750
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 10 kg/cm2
Model : DBG-103
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Bộmàn phanh khí nén niika DBH105 , DBH-105

Bộmàn phanh khí nén niika DBH105 , DBH-105

Mã SP : VTH81749
Model : DBH-105
Brand ( Hiệu ) : niika
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Màn phanh khí nén niika DBH105 , DBH-105

Màn phanh khí nén niika DBH105 , DBH-105

Mã SP : VTH81748
Part Number , S/N : B-7468
Model : DBH-105
Brand ( Hiệu ) : niika
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh đĩa thủy lực DBG205 , DBG-205

Phanh đĩa thủy lực DBG205 , DBG-205

Mã SP : VTH81747
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 40 kg/cm2
Model : DBG-105
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh đĩa thủy lực DBG204 , DBG-204

Phanh đĩa thủy lực DBG204 , DBG-204

Mã SP : VTH81746
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 20 kg/cm2
Model : DBG-204
Brand ( Hiệu ) : niika
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén niika DBH204 , DBH-204

Phanh khí nén niika DBH204 , DBH-204

Mã SP : VTH81745
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 20 kg/cm2
Model : DBH-204
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 20 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh đĩa thủy lực DBG105 , DBG-105

Phanh đĩa thủy lực DBG105 , DBG-105

Mã SP : VTH81744
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 40 kg/cm2
Model : DBG-105
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 6
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 10 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: Tỷ lệ nén :1.83
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh đĩa thủy lực DBG104 , DBG-104

Phanh đĩa thủy lực DBG104 , DBG-104

Mã SP : VTH81743
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 20 kg/cm2
Model : DBG-104
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 5.5
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 10 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: Tỷ lệ nén :1.83
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén niika DBH205 , DBH-205

Phanh khí nén niika DBH205 , DBH-205

Mã SP : VTH81742
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 40 kg/cm2
Model : DBH-205
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 192x280x177(mm)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén DBH104 , DBH-104

Phanh khí nén DBH104 , DBH-104

Mã SP : VTH81741
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 20 kg/cm2
Model : DBG 104
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 5.5
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 10 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Công suất: Tỷ lệ nén :1.83
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phanh khí nén niika DBH105 , DBH-105

Phanh khí nén niika DBH105 , DBH-105

Mã SP : TRIC
Thông số kỹ thuật : Tải tối đa : 7 kg/cm2
Model : DBH-105
Brand ( Hiệu ) : niika
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: Độ dày của đĩa : 10 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Đài loan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá