Phốt TC9 155x167x8x11,5

Phốt TC9 155x167x8x11,5

Mã SP : VTH72072
Model : TC9 155x167x8x11,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 120x153x15x18

Phốt TC9 120x153x15x18

Mã SP : VTH72071
Model : TC9 120x153x15x18
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 110x140x9x13

Phốt TC9 110x140x9x13

Mã SP : VTH72070
Model : TC9 110x140x9x13
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 96x124x14x20,5

Phốt TC9 96x124x14x20,5

Mã SP : VTH72068
Model : TC9 96x124x14x20,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 80x100x10x14

Phốt TC9 80x100x10x14

Mã SP : VTH72067
Model : TC9 80x100x10x14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 50x72x8x11

Phốt TC9 50x72x8x11

Mã SP : VTH72066
Model : TC9 50x72x8x11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 50x68x11,5x16

Phốt TC9 50x68x11,5x16

Mã SP : VTH72064
Model : TC9 50x68x11,5x16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 49x85x8x9,5

Phốt TC9 49x85x8x9,5

Mã SP : VTH72062
Model : TC9 49x85x8x9,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 49x75x11x12

Phốt TC9 49x75x11x12

Mã SP : VTH72060
Model : TC9 49x75x11x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 48x84x9x13,6

Phốt TC9 48x84x9x13,6

Mã SP : VTH72058
Model : TC9 48x84x9x13,6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 45x65x11x17

Phốt TC9 45x65x11x17

Mã SP : VTH72057
Model : TC9 45x65x11x17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 44x63x8x14

Phốt TC9 44x63x8x14

Mã SP : VTH72055
Model : TC9 44x63x8x14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 40x56x9x12,5

Phốt TC9 40x56x9x12,5

Mã SP : VTH72054
Model : TC9 40x56x9x12,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 40x52x7x10,5

Phốt TC9 40x52x7x10,5

Mã SP : VTH72052
Model : TC9 40x52x7x10,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 38x62x9x11,5

Phốt TC9 38x62x9x11,5

Mã SP : VTH72050
Model : TC9 38x62x9x11,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 37x62x10x17

Phốt TC9 37x62x10x17

Mã SP : VTH72049
Model : TC9 37x62x10x17
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 34x52x9x14

Phốt TC9 34x52x9x14

Mã SP : VTH72046
Model : TC9 34x52x9x14
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 33x52x9x13,5

Phốt TC9 33x52x9x13,5

Mã SP : VTH72045
Model : TC9 33x52x9x13,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 33x52x7x12

Phốt TC9 33x52x7x12

Mã SP : VTH72044
Model : TC9 33x52x7x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 28x44x8x11

Phốt TC9 28x44x8x11

Mã SP : VTH72041
Model : TC9 28x44x8x11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC9 25x62x10x13

Phốt TC9 25x62x10x13

Mã SP : VTH66088
Model : TC9 25x62x10x13
Trọng lượng , (Kg) : 0.030
Kích thước (D x R x C) mm: 25x62x10x13 25*62*10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 17x32x8

Phốt TC 17x32x8

Mã SP : VTH41622
Thông số kỹ thuật : 17x32x8
Model : TC 17x32x8
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 9
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25X62X7

Phốt TC 25X62X7

Mã SP : VTH41621
Part Number , S/N : TC 25X62X7
Thông số kỹ thuật : 25X62X7
Model : TC 25X62X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.030
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 18x40x10 NBR

Phốt TC 18x40x10 NBR

Mã SP : VTH41620
Part Number , S/N : TC 18x40x10
Thông số kỹ thuật : 18x40x10
Model : TC 18x40x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.014
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 20x50x10 NBR

Phốt TC 20x50x10 NBR

Mã SP : VTH41618
Part Number , S/N : TC 20x50x10
Thông số kỹ thuật : 20x50x10
Model : TC 20x50x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.024
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 20X52X10 NBR

Phốt TC 20X52X10 NBR

Mã SP : VTH41616
Part Number , S/N : TC 20X52X10
Thông số kỹ thuật : 20X52X10
Model : TC 20X52X10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.027
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25X47X10 NBR

Phốt TC 25X47X10 NBR

Mã SP : VTH41615
Part Number , S/N : TC 25X47X10
Thông số kỹ thuật : 25X47X10
Model : TC 25X47X10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.020
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25X32X6 NBR

Phốt TC 25X32X6 NBR

Mã SP : VTH41614
Part Number , S/N : TC 25X32X6
Thông số kỹ thuật : 25X32X6
Model : TC 25X32X6
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26X37X7

Phốt TC 26X37X7

Mã SP : VTH41613
Part Number , S/N : TC 26X37X7
Thông số kỹ thuật : 26X37X7
Model : TC 26X37X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.007
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26x45x10

Phốt TC 26x45x10

Mã SP : VTH41612
Part Number , S/N : TC 26x45x10
Thông số kỹ thuật : 26x45x10
Model : TC 26x45x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.016
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 16x24x6 NBR

Phốt TC 16x24x6 NBR

Mã SP : VTH41610
Part Number , S/N : TC 16x24x6
Thông số kỹ thuật : 16x24x6
Model : TC 16x24x6
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 9x22x7 NBR

Phốt TC 9x22x7 NBR

Mã SP : VTH41609
Part Number , S/N : TC 9x22x7
Thông số kỹ thuật : 9x22x7
Model : TC 9x22x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26x47x10

Phốt TC 26x47x10

Mã SP : VTH41608
Part Number , S/N : TC 26x47x10
Thông số kỹ thuật : 26x47x10
Model : TC 26x47x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.022
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 24X47X7 NBR

Phốt TC 24X47X7 NBR

Mã SP : VTH41607
Part Number , S/N : TC 24X47X7
Thông số kỹ thuật : 24X47X7
Model : TC 24X47X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.016
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26X36X7 NBR

Phốt TC 26X36X7 NBR

Mã SP : VTH41605
Part Number , S/N : TC 26X36X7
Thông số kỹ thuật : 26X36X7
Model : TC 26X36X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.007
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26X40X7 NBR

Phốt TC 26X40X7 NBR

Mã SP : VTH41603
Part Number , S/N : TC 26X40X7
Thông số kỹ thuật : 26X40X7
Model : TC 26X40X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.009
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 24X32X7

Phốt TC 24X32X7

Mã SP : VTH41602
Part Number , S/N : TC 24X32X7
Thông số kỹ thuật : 24X32X7
Model : TC 24X32X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.005
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25x35x10 NBR

Phốt TC 25x35x10 NBR

Mã SP : VTH41601
Part Number , S/N : TC 25x35x10
Thông số kỹ thuật : 25x35x10
Model : TC 25x35x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.011
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25x52x12

Phốt TC 25x52x12

Mã SP : VTH41600
Part Number , S/N : TC 25x52x12
Thông số kỹ thuật : 25x52x12
Model : TC 25x52x12
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.029
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 26x35x7

Phốt TC 26x35x7

Mã SP : VTH41599
Part Number , S/N : TC 26x35x7
Thông số kỹ thuật : 26x35x7
Model : TC 26x35x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.007
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 19X30X7 NBR

Phốt TC 19X30X7 NBR

Mã SP : VTH41598
Part Number , S/N : TC 19X30X7
Thông số kỹ thuật : 19X30X7
Model : TC 19X30X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.006
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 40X60X10

Phốt TC 40X60X10

Mã SP : VTH41597
Part Number , S/N : TC 40X60X10
Thông số kỹ thuật : 40X60X10
Model : TC 40X60X10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.027
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 22x37x7

Phốt TC 22x37x7

Mã SP : VTH41595
Part Number , S/N : TC 22x37x7
Thông số kỹ thuật : 22x37x7
Model : TC 22x37x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.008
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 14x22x4 NBR

Phốt TC 14x22x4 NBR

Mã SP : VTH41594
Part Number , S/N : TC 14x22x4
Thông số kỹ thuật : TC 14x22x4
Model : TC 14x22x4
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.002
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 22x47x10 NBR

Phốt TC 22x47x10 NBR

Mã SP : VTH41593
Part Number , S/N : TC 22x47x10
Thông số kỹ thuật : 22x47x10
Model : TC 22x47x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.021
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 15X30X10

Phốt TC 15X30X10

Mã SP : VTH41592
Part Number , S/N : TC 15X30X10
Thông số kỹ thuật : 15X30X10
Model : TC 15X30X10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.009
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 19x35x7

Phốt TC 19x35x7

Mã SP : VTH41590
Part Number , S/N : TC 19x35x7
Thông số kỹ thuật : 19x35x7
Model : TC 19x35x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.009
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 24X35X7

Phốt TC 24X35X7

Mã SP : VTH41588
Part Number , S/N : TC 24X35X7
Thông số kỹ thuật : 24X35X7
Model : TC 24X35X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.007
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 15x26x6 NBR

Phốt TC 15x26x6 NBR

Mã SP : VTH41587
Part Number , S/N : TC 15x26x6
Thông số kỹ thuật : 15x26x6
Model : TC 15x26x6
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.005
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 10x22x6 10*22*6

Phốt TC 10x22x6 10*22*6

Mã SP : VTH41586
Part Number , S/N : TC 10x22x6
Thông số kỹ thuật : 10x22x6
Model : TC 10x22x6
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.007
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 24X43X6

Phốt TC 24X43X6

Mã SP : VTH41584
Part Number , S/N : TC 24X43X6
Thông số kỹ thuật : 24X43X6
Model : TC 24X43X6
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.003
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 14X35X7

Phốt TC 14X35X7

Mã SP : VTH41582
Part Number , S/N : TC 14X35X7
Thông số kỹ thuật : 14X35X7
Model : TC 14X35X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.009
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 20X37X7 NBR

Phốt TC 20X37X7 NBR

Mã SP : VTH41581
Part Number , S/N : TC 20X37X7
Thông số kỹ thuật : 20X37X7
Model : TC 20X37X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.009
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 20x26x4 NBR

Phốt TC 20x26x4 NBR

Mã SP : VTH41580
Part Number , S/N : TC 20x26x4
Thông số kỹ thuật : 20x26x4
Model : TC 20x26x4
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.002
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25x50x7 NBR

Phốt TC 25x50x7 NBR

Mã SP : VTH41578
Part Number , S/N : TC 25x50x7
Thông số kỹ thuật : 25x50x7
Model : TC 25x50x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.016
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 17X40X10 NBR

Phốt TC 17X40X10 NBR

Mã SP : VTH41576
Part Number , S/N : TC 17X40X10
Thông số kỹ thuật : 17X40X10
Model : TC 17X40X10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.014
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 16x35x10 NBR

Phốt TC 16x35x10 NBR

Mã SP : VTH41574
Part Number , S/N : TC 16x35x10
Thông số kỹ thuật : 16x35x10
Model : TC 16x35x10
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.011
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 15x26x7

Phốt TC 15x26x7

Mã SP : VTH41573
Part Number , S/N : TC 15x26x7
Thông số kỹ thuật : 15x26x7
Model : TC 15x26x7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.005
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25X45X7

Phốt TC 25X45X7

Mã SP : VTH41571
Part Number , S/N : TC 25X45X7
Thông số kỹ thuật : 25X45X7
Model : TC 25X45X7
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.013
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 14x21x4

Phốt TC 14x21x4

Mã SP : VTH41569
Part Number , S/N : TC 14x21x4
Thông số kỹ thuật : 14x21x4
Model : TC 14x21x4
Brand ( Hiệu ) : Alfa
Trọng lượng , (Kg) : 0.002
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 »