Phốt hộp số xe nâng 65x95x12

Phốt hộp số xe nâng 65x95x12

Mã SP : VTH03365
Thông số kỹ thuật : 65x95x12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng Hangcha 60x90x10

Phốt hộp số xe nâng Hangcha 60x90x10

Mã SP : VTH03281
Thông số kỹ thuật : 60x90x10
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 48x68x10

Phốt hộp số xe nâng 48x68x10

Mã SP : VTH03243
Thông số kỹ thuật : 48x68x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 48x68x7

Phốt hộp số xe nâng 48x68x7

Mã SP : VTH02866
Thông số kỹ thuật : 48x68x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 38x50x8

Phốt hộp số xe nâng 38x50x8

Mã SP : VTH02865
Thông số kỹ thuật : 38X50X8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 80x100x8.5

Phốt hộp số xe nâng 80x100x8.5

Mã SP : VTH02864
Thông số kỹ thuật : 80x100x8.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 35x49x6

Phốt hộp số xe nâng 35x49x6

Mã SP : VTH02863
Thông số kỹ thuật : 35x49x6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
170.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng Hangcha AH 3154s 60x90x8

Phốt hộp số xe nâng Hangcha AH 3154s 60x90x8

Mã SP : VTH02210
Part Number , S/N : AH 3154s
Thông số kỹ thuật : 60x90x8
Model : AH 3154s
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng NISSAN 58x80x12

Phốt hộp số xe nâng NISSAN 58x80x12

Mã SP : VTH02202
Part Number , S/N : AH 3154s
Thông số kỹ thuật : 58x80x12
Model : AH 3154s
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
140.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ron phốt hộp số xe nâng KOMATSU 75x100x11.5,MR075108

Ron phốt hộp số xe nâng KOMATSU 75x100x11.5,MR075108

Mã SP : VTH1254
Part Number , S/N : 3EB-13-05060
Thông số kỹ thuật : 75*100*11.5,MR075108
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ron phốt hộp số xe nâng TCM 124U3-80401

Ron phốt hộp số xe nâng TCM 124U3-80401

Mã SP : VTH1252
Part Number , S/N : 124U3-80401
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ron phốt hộp số xe nâng KOMATSU 65x90x20

Ron phốt hộp số xe nâng KOMATSU 65x90x20

Mã SP : VTH1248
Part Number , S/N : 3EB-15-05050
Thông số kỹ thuật : 65*90*20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ron phốt hộp số xe nâng TOYOTA 48x65x10,52x70.5x8.5/13,16x26x7

Ron phốt hộp số xe nâng TOYOTA 48x65x10,52x70.5x8.5/13,16x26x7

Mã SP : VTH1246
Part Number , S/N : 0431-20830-71
Thông số kỹ thuật : 48*65*10,52*70.5*8.5/13,16*26*7
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ron phốt hộp số xe nâng TOYOTA 58x80x9,48x65x10,16x26x7

Ron phốt hộp số xe nâng TOYOTA 58x80x9,48x65x10,16x26x7

Mã SP : VTH1245
Part Number , S/N : 04321-20630-71
Thông số kỹ thuật : 58*80*9,48*65*10,16*26*7
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ron phốt hộp số xe nâng TOYOTA 58x80x9,48x65x10,16x26x7

Ron phốt hộp số xe nâng TOYOTA 58x80x9,48x65x10,16x26x7

Mã SP : VTH1243
Part Number , S/N : 04321-20650-71
Thông số kỹ thuật : 58*80*9,48*65*10,16*26*7
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ron phốt hộp số xe nâng TOYOTA 58x80x9,48x65x10,16x26x7

Ron phốt hộp số xe nâng TOYOTA 58x80x9,48x65x10,16x26x7

Mã SP : VTH1242
Part Number , S/N : 04321-20611-71
Thông số kỹ thuật : 58*80*9,48*65*10,16*26*7
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ron phốt hộp số xe nâng 45x68x12,45x68x6

Ron phốt hộp số xe nâng 45x68x12,45x68x6

Mã SP : VTH1241
Part Number , S/N : 3eb-15-05501
Thông số kỹ thuật : 45*68*12,45*68*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 130x160x15 15943-82112,HG4-6292-67

Phốt hộp số xe nâng 130x160x15 15943-82112,HG4-6292-67

Mã SP : TT02-002
Part Number , S/N : 15943-82112,HG4-6292-67
Thông số kỹ thuật : 130x160x15
Model : FD50-100Z7Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng TCM,HELI 15943-82112,HG4-6292-67

Phốt hộp số xe nâng TCM,HELI 15943-82112,HG4-6292-67

Mã SP : TT02-001
Part Number , S/N : 15943-82112,HG4-6292-67
Model : FD50-100Z7/Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng TAILIP M0713001

Phốt hộp số xe nâng TAILIP M0713001

Mã SP : TP01-017
Part Number , S/N : M0713001
Model : FDG15-35
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng HYTSTER 1337052

Phốt hộp số xe nâng HYTSTER 1337052

Mã SP : TP01-015
Part Number , S/N : 1337052
Model : H2.00-3.20XM(H177)
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 0.01
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 31344-L1210,05564-31800

Phốt hộp số xe nâng 31344-L1210,05564-31800

Mã SP : TP01-013
Part Number , S/N : 31344-L1210,05564-31800
Thông số kỹ thuật : 42x62x9
Model : CPCD20-30.TD27,G20-30(J02,1F2
Brand ( Hiệu ) : mitsubhi.nissan
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 15943-82112

Phốt hộp số xe nâng 15943-82112

Mã SP : TP01-011
Part Number , S/N : 15943-82112
Thông số kỹ thuật : 130x160x15
Model : FD50-100Z7/Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 15943-82111

Phốt hộp số xe nâng 15943-82111

Mã SP : TP01-010
Part Number , S/N : 15943-82111
Thông số kỹ thuật : 130x160x12
Model : Heli H2000, Baoli CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Trọng lượng , (Kg) : 0.16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng JAC/CPCD40-50

Phốt hộp số xe nâng JAC/CPCD40-50

Mã SP : TP01-008
Part Number , S/N : JAC/CPCD40-50
Model : JAC/CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : jac
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 70x90x10 32615-22010-71

Phốt hộp số xe nâng 70x90x10 32615-22010-71

Mã SP : TP01-007
Part Number , S/N : 32615-22010-71
Thông số kỹ thuật : 70*90*10
Model : 3-7FD/G35-50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 32524-23330-71

Phốt hộp số xe nâng 32524-23330-71

Mã SP : TP01-006
Part Number , S/N : 32524-23330-71
Thông số kỹ thuật : 52x70x8/12
Model : 7-8FDG10-30,FDGZN20-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 58x80x9 32613-10511-71,A213061

Phốt hộp số xe nâng 58x80x9 32613-10511-71,A213061

Mã SP : TP01-005
Part Number , S/N : 32613-10511-71,A213061
Thông số kỹ thuật : 58*80*9
Model : 3-7FD/G10-30 D20-30S-3
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 70x90x8 143E3-82151

Phốt hộp số xe nâng 70x90x8 143E3-82151

Mã SP : TP01-004
Part Number , S/N : 143E3-82151
Thông số kỹ thuật : 70*90*8
Model : FD/G35-50T9
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 124U3-82122,124U3-82121

Phốt hộp số xe nâng 124U3-82122,124U3-82121

Mã SP : TP01-003
Part Number , S/N : 124U3-82122,124U3-82121
Thông số kỹ thuật : 75x100x12
Model : TCM FD35-50T8,CPCD40-50,FD30-11
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 42x60x9 BK-8104209010,3EB-13-12470,3EB-13-22422

Phốt hộp số xe nâng 42x60x9 BK-8104209010,3EB-13-12470,3EB-13-22422

Mã SP : TP01-002
Part Number , S/N : BK-8104209010,3EB-13-12470,3EB-13-22422
Thông số kỹ thuật : 42*60*9
Model : FD/G20-30T3 FD/G30/12-16
Brand ( Hiệu ) : TCM,KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 15583-82172

Phốt hộp số xe nâng 15583-82172

Mã SP : TP01-001
Part Number , S/N : 15583-82172
Thông số kỹ thuật : 50x68x9
Model : TCM FD20-30Z5,N5,T6,T3C CPCD10-35
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 0.05
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 33144-23000-71

Phốt hộp số xe nâng 33144-23000-71

Mã SP : TK18-008
Part Number , S/N : 33144-23000-71
Thông số kỹ thuật : 40x70x8
Model : 5FDG10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng KOMATSU 07012-00045

Phốt hộp số xe nâng KOMATSU 07012-00045

Mã SP : TK18-007
Part Number , S/N : 07012-00045
Thông số kỹ thuật : 45x68x12
Model : FDG35-50A-7-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng TOYOTA 33449-23000-71

Phốt hộp số xe nâng TOYOTA 33449-23000-71

Mã SP : TK18-005
Part Number , S/N : 33449-23000-71
Model : 5FDG10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 38x66x8 33144-23320-71

Phốt hộp số xe nâng 38x66x8 33144-23320-71

Mã SP : TK18-004
Part Number , S/N : 33144-23320-71
Thông số kỹ thuật : 38x66x8
Model : 7FD/G10-35
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng HELI/TAILIFT 03211-02501,JDS30.073

Phốt hộp số xe nâng HELI/TAILIFT 03211-02501,JDS30.073

Mã SP : TK18-003
Part Number , S/N : 03211-02501,JDS30.073
Model : ATF/FD20-30 H2000/CPC20-35
Brand ( Hiệu ) : HELI/TAILIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng TOYOTA 33144-26600-71

Phốt hộp số xe nâng TOYOTA 33144-26600-71

Mã SP : TK18-002
Part Number , S/N : 33144-26600-71
Model : 8FD/G10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng TOYOTA 33413-23000-71

Phốt hộp số xe nâng TOYOTA 33413-23000-71

Mã SP : TK06-010
Part Number , S/N : 33413-23000-71
Model : 5F10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng TCM, Heli, Hangcha 40x62x10

Phốt hộp số xe nâng TCM, Heli, Hangcha 40x62x10

Mã SP : TK06-001
Part Number , S/N : 12163-82131
Thông số kỹ thuật : 40x62x10
Model : FD20-30Z5,T6,V,T3C,TEU
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
190.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng TCM, Heli, Hangcha 12163-82121,YDS30.023,C0C02-23401

Phốt hộp số xe nâng TCM, Heli, Hangcha 12163-82121,YDS30.023,C0C02-23401

Mã SP : TE19-001
Part Number , S/N : 12163-82121,YDS30.023,C0C02-23401
Model : FD20-30Z5,T6,T3,FG20-30N5,T6,T3
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng TCM 16772-52371

Phốt hộp số xe nâng TCM 16772-52371

Mã SP : TE09-020
Part Number , S/N : 16772-52371
Model : TCM FD240-250-3,-4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.09
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN A213091

Phốt hộp số xe nâng HYUNDAI ,DOOSAN A213091

Mã SP : TE09-015
Part Number , S/N : A213091
Model : DG15-45S5, DG20-30S3, G20-30E3
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng NISSAN 33140-7S110

Phốt hộp số xe nâng NISSAN 33140-7S110

Mã SP : TE09-013
Part Number , S/N : 33140-7S110
Model : 1F2A20-30
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng TOYOTA 33146-23320-71

Phốt hộp số xe nâng TOYOTA 33146-23320-71

Mã SP : TE09-011
Part Number , S/N : 33146-23320-71
Model : 7FD10-45 8FD10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 3EB-15-53290

Phốt hộp số xe nâng 3EB-15-53290

Mã SP : TE09-009
Part Number , S/N : 3EB-15-53290
Thông số kỹ thuật : 45x68x6
Model : FD20-30,-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 32485-30520-71

Phốt hộp số xe nâng 32485-30520-71

Mã SP : TE09-006
Part Number , S/N : 32485-30520-71
Thông số kỹ thuật : 65x92x12/19
Model : 7FDG35-50 ATM
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.07
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 32593-23630-71,33145-23320-71

Phốt hộp số xe nâng 32593-23630-71,33145-23320-71

Mã SP : TE09-005
Part Number , S/N : 32593-23630-71,33145-23320-71
Thông số kỹ thuật : 48x65x10
Model : 6-7FD10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng KOMATSU FD20-30,-16

Phốt hộp số xe nâng KOMATSU FD20-30,-16

Mã SP : TE09-004
Part Number , S/N : 07012-C0045
Thông số kỹ thuật : 45x68x12
Model : FD20-30,-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
185.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 32593-26610-71

Phốt hộp số xe nâng 32593-26610-71

Mã SP : TE09-003
Part Number , S/N : 32593-26610-71
Thông số kỹ thuật : 44x60x14
Model : 8F10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 12N53-82211

Phốt hộp số xe nâng 12N53-82211

Mã SP : TE09-002
Part Number , S/N : 12N53-82211
Thông số kỹ thuật : 48x68x12
Model : FD20-30T3
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 15793-82161

Phốt hộp số xe nâng 15793-82161

Mã SP : TE09-001
Part Number , S/N : 15793-82161
Thông số kỹ thuật : 52x75x12
Model : FD50-100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 07012-00040

Phốt hộp số xe nâng 07012-00040

Mã SP : TE08-009
Part Number , S/N : 07012-00040
Thông số kỹ thuật : 40x62x12
Model : FD/G20-30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.03
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng KOMATSU 40x62x6

Phốt hộp số xe nâng KOMATSU 40x62x6

Mã SP : TE08-007
Part Number , S/N : 3EB-21-53140
Thông số kỹ thuật : 40x62x6
Model : FD/G20-30-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 0.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
145.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 41128-23320-71

Phốt hộp số xe nâng 41128-23320-71

Mã SP : TE08-005
Part Number , S/N : 41128-23320-71
Thông số kỹ thuật : 3x69x8/17
Model : 7-8F/10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng 41128-23800-71

Phốt hộp số xe nâng 41128-23800-71

Mã SP : TE08-004
Part Number , S/N : 41128-23800-71
Thông số kỹ thuật : 40x70x8/17
Model : 5-7F/10-30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt hộp số xe nâng TOYOTA 14x57

Phốt hộp số xe nâng TOYOTA 14x57

Mã SP : VTH02367
Thông số kỹ thuật : 14x57
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá