Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng

Phốt xe nâng

kiểu phốt xe nâng

Kết quả hình ảnh cho TC Oil Seals

Phốt TC xe nâng

Hệ thống phốt xe nâng

Phốt xe nâng

Phốt TC xe nâng

TC Con Dấu Dầu Mô Hình Nos

 

58*76*12 60*85*12 63*80*10 70*90*10 75*90*12 83*110*13 100*115*13 120*140*10 140*200*12 165*180*15 200*230*15
58*78*12 60*85*13 63*80*12 70*90*12 75*95*12 84*100*10 100*120*10 120*140*14 145*165*14 165*185*14 200*240*18
58*80*12 60*90*10 63*88*12 70*90*13 75*95*13 85*100*10 100*125*10 120*140*15 145*175*14 165*190*13 200*240*20
58*82*10 60*90*12 63*90*12 70*92*10 75*100*7 85*120*10 100*130*13 120*150*13 145*175*15 165*200*15 200*250*18
58*85*8 60*90*13 63*100*13 70*95*12 75*100*12 85*120*12 100*130*15 120*170*13 150*165*12 170*190*14 200*250*20
58*85*10 60*100*10 64*84*11 70*95*13 75*100*13 85*120*13 100*135*12 120*180*14 150*180*13 175*200*15 210*240*15
58*85*12 60*100*12 64*85*10 70*96*13 75*110*13 85*125*12 100*135*15 120*180*15 150*180*14 170*200*16 210*245*18
58*90*10 60*100*13 64*90*13 70*100*12 75*115*9.5 85*125*13 100*140*12 125*160*15 150*190*12 170*220*15 210*255*16
58*90*13 62*70*12 65*75*10 70*100*13 75*118*12 85*140*12 100*140*12 127*150*14 150*190*15 175*200*15 210*270*16
60*70*10 62*75*7 65*75*12 70*100*14 75*120*10 85*140*13 100*140*13 130*140*12 150*210*15 175*210*15 220*250*18
60*70*12 62*75*12 65*79*7 70*120*13 75*120*13 87*115*13 100*150*10 130*150*15 150*225*12 175*220*15 220*250*20
60*72*10 62*77*9 65*80*8 70*125*12 75*125*12 90*100*7 100*155*14 130*160*14 155*175*13 175*220*18 220*260*16
60*72*12 62*80*12 65*80*10 70*135*7 77*100*11 90*100*12 100*155*16 130*160*15 155*180*10 180*200*15 230*236*15
60*74*8 62*80*12 65*80*12 72*88*8 78*92*10 90*120*12 110*130*10 130*170*15 155*180*13 180*200*18 240*280*20
60*74*10 62*83*10 65*83*12 72*92*12 78*100*13 90*120*15 110*135*12 130*180*14 155*185*15 180*210*15 250*285*18
60*75*8 62*85*10 65*88*10 72*94*10 78*115*13 90*140*10 110*135*14 135*155*14 155*185*16 180*215*14 260*300*18
60*75*9 62*85*12 65*88*12 72*95*13 78*125*10 92*100*10 110*140*12 135*160*15 160*180*10 180*215*15 265*310*10
60*75*10 62*85*13 65*90*12 72*96*9 80*95*12 95*120*8 110*140*14 135*165*12 160*180*12 185*220*15 270*310*16
60*75*12 62*93*12 65*90*13 72*96*10 80*100*10 95*120*10 110*145*13 140*160*13 160*185*10 190*215*18 270*320*18
60*80*8 62*93*16 68*95*13 72*100*13 80*108*10 95*120*12 110*150*13 140*160*14 160*190*14 190*220*18 280*320*18
60*80*9 62*100*10 68*110*13 72*105*13 80*110*13 95*130*12 110*150*14 140*160*15 160*190*15 190*230*15 280*320*20
60*80*10 62*100*12 69*89*13 73*97*12 80*115*12 95*130*13 110*170*13 140*165*15 160*190*16 190*240*18 300*330*18
60*80*12 62*110*10 70*80*7 74*95*8 80*130*15 95*145*10 115*130*12 140*170*14 160*200*15 195*230*15 310*354*20
60*82*12 62*110*13 70*82*10 74*100*13 82*100*10 98*130*12 115*140*15 140*170*15 160*200*16 195*235*16 320*350*20
60*85*10 63*80*9 70*82*12 75*90*10 82*105*10 100*110*12 115*150*12 140*170*16 160*225*14 2

Phốt

Sản phẩm cùng loại

Phốt 90x3 90*3

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt 78x3 D78*3

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ty ben NOK D25/34x6mm

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ty ben NOK D52/80x7mm

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ty ben NOK D25/48x6mm

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ty ben NOK D50/67x10mm

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ty ben NOK D25/35x12mm

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ty ben NOK D32/42x12mm

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bạc chà inox MT1056A-45

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bạc chà inox MT1010-45

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt bạc chà đôi MT 4274B-85

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt MT 1112-60

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A242 101.19x3.53 101.19*3.53

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A241 98.02x3.53 98.02*3.53

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A240 94.84x3.53 94.84*3.53

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt O-ring A239 91.67x3.53 91.67*3.53

Phốt J 380 ( màu đen )

Giá: Liên hệ
Mã SP : VTH109497
Model : 30x44x11
Kích thước (D x R x C) mm: 30x44x11 30*44*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá