Phốt ON 155x170.1x6.3 155*170.1*6.3

Phốt ON 155x170.1x6.3 155*170.1*6.3

Mã SP : VTH69096
Model : ON 155x170.1x6.3
Kích thước (D x R x C) mm: 155x170.1x6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 155x165.7x4.2 155*165.7*4.2

Phốt ON 155x165.7x4.2 155*165.7*4.2

Mã SP : VTH69094
Model : ON 155x165.7x4.2
Kích thước (D x R x C) mm: 155x165.7x4.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 850x888x13.8 850*888*13.8

Phốt ON 850x888x13.8 850*888*13.8

Mã SP : VTH69093
Model : ON 850x888x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 850x888x13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 150x170.5x8.1 150*170.5*8.1

Phốt ON 150x170.5x8.1 150*170.5*8.1

Mã SP : VTH69092
Model : ON 150x170.5x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 150x170.5x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 850x877.3x9.5 850*877.3*9.5

Phốt ON 850x877.3x9.5 850*877.3*9.5

Mã SP : VTH69091
Model : ON 850x877.3x9.5
Kích thước (D x R x C) mm: 850x877.3x9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 150x165.1x6.3 150*165.1*6.3

Phốt ON 150x165.1x6.3 150*165.1*6.3

Mã SP : VTH69090
Model : ON 150x165.1x6.3
Kích thước (D x R x C) mm: 150x165.1x6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 850x874x8.1 850*874*8.1

Phốt ON 850x874x8.1 850*874*8.1

Mã SP : VTH69089
Model : ON 850x874x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 850x874x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 150x160.7x4.2 150*160.7*4.2

Phốt ON 150x160.7x4.2 150*160.7*4.2

Mã SP : VTH69088
Model : ON 150x160.7x4.2
Kích thước (D x R x C) mm: 150x160.7x4.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 2000x2038x13.8 2000*2038*13.8

Phốt ON 2000x2038x13.8 2000*2038*13.8

Mã SP : VTH69087
Model : ON 2000x2038x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 2000x2038x13.8 2000*2038*13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 800x838x13.8 800*838*13.8

Phốt ON 800x838x13.8 800*838*13.8

Mã SP : VTH69086
Model : ON 800x838x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 800x838x13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 145x165.5x8.1 145*165.5*8.1

Phốt ON 145x165.5x8.1 145*165.5*8.1

Mã SP : VTH69085
Model : ON 145x165.5x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 145x165.5x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 1800x1838x13.8 1800*1838*13.8

Phốt ON 1800x1838x13.8 1800*1838*13.8

Mã SP : VTH69084
Model : ON 1800x1838x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 3x7.9x2.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 800x827.3x9.5 800*827.3*9.5

Phốt ON 800x827.3x9.5 800*827.3*9.5

Mã SP : VTH69083
Model : ON 800x827.3x9.5
Kích thước (D x R x C) mm: 800x827.3x9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 145x160.1x6.3 145*160.1*6.3

Phốt ON 145x160.1x6.3 145*160.1*6.3

Mã SP : VTH69082
Model : ON 145x160.1x6.3
Kích thước (D x R x C) mm: 145x160.1x6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 800x824x8.1 800*824*8.1

Phốt ON 800x824x8.1 800*824*8.1

Mã SP : VTH69081
Model : ON 800x824x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 800x824x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 1600x1638x13.8 1600*1638*13.8

Phốt ON 1600x1638x13.8 1600*1638*13.8

Mã SP : VTH69080
Model : ON 1600x1638x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1600x1638x13.8 1600*1638*13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 145x155.7x4.2 145*155.7*4.2

Phốt ON 145x155.7x4.2 145*155.7*4.2

Mã SP : VTH69079
Model : ON 145x155.7x4.2
Kích thước (D x R x C) mm: 145x155.7x4.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 790x828x13.8 790*828*13.8

Phốt ON 790x828x13.8 790*828*13.8

Mã SP : VTH69078
Model : ON 790x828x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 790x828x13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 140x160.5x8.1 140*160.5*8.1

Phốt ON 140x160.5x8.1 140*160.5*8.1

Mã SP : VTH69077
Model : ON 140x160.5x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 140x160.5x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 1500x1538x13.8 1500*1538*13.8

Phốt ON 1500x1538x13.8 1500*1538*13.8

Mã SP : VTH69076
Model : ON 1500x1538x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1500x1538x13.8 1500*1538*13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 140x155.1x6.3 140*155.1*6.3

Phốt ON 140x155.1x6.3 140*155.1*6.3

Mã SP : VTH69075
Model : ON 140x155.1x6.3
Kích thước (D x R x C) mm: 140x155.1x6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 790x817.3x9.5 790*817.3*9.5

Phốt ON 790x817.3x9.5 790*817.3*9.5

Mã SP : VTH69074
Model : ON 790x817.3x9.5
Kích thước (D x R x C) mm: 790x817.3x9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 1500x1527.3x9.5 1500*1527.3*9.5

Phốt ON 1500x1527.3x9.5 1500*1527.3*9.5

Mã SP : VTH69073
Model : ON 1500x1527.3x9.5
Kích thước (D x R x C) mm: 1500x1527.3x9.5 1500*1527.3*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 790x814x8.1 790*814*8.1

Phốt ON 790x814x8.1 790*814*8.1

Mã SP : VTH69072
Model : ON 790x814x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 790x814x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 140x150.7x4.2 140*150.7*4.2

Phốt ON 140x150.7x4.2 140*150.7*4.2

Mã SP : VTH69071
Model : ON 140x150.7x4.2
Kích thước (D x R x C) mm: 140x150.7x4.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 780x818x13.8 780*818*13.8

Phốt ON 780x818x13.8 780*818*13.8

Mã SP : VTH69070
Model : ON 780x818x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 780x818x13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 1400x1438x13.8 1400*1438*13.8

Phốt ON 1400x1438x13.8 1400*1438*13.8

Mã SP : VTH69069
Model : ON 1400x1438x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1400x1438x13.8 1400*1438*13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 138x158.5x8.1 138*158.5*8.1

Phốt ON 138x158.5x8.1 138*158.5*8.1

Mã SP : VTH69068
Model : ON 138x158.5x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 138x158.5x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 138x153.1x6.3 138*153.1*6.3

Phốt ON 138x153.1x6.3 138*153.1*6.3

Mã SP : VTH69067
Model : ON 138x153.1x6.3
Kích thước (D x R x C) mm: 138x153.1x6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 780x807.3x9.5 780*807.3*9.5

Phốt ON 780x807.3x9.5 780*807.3*9.5

Mã SP : VTH69066
Model : ON 780x807.3x9.5
Kích thước (D x R x C) mm: 780x807.3x9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 1300x1338x13.8 1300*1338*13.8

Phốt ON 1300x1338x13.8 1300*1338*13.8

Mã SP : VTH69065
Model : ON 1300x1338x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1300x1338x13.8 1300*1338*13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 138x48.7x4.2 138*48.7*4.2

Phốt ON 138x48.7x4.2 138*48.7*4.2

Mã SP : VTH69064
Model : ON 138x48.7x4.2
Kích thước (D x R x C) mm: 138x48.7x4.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 780x804x8.1 780*804*8.1

Phốt ON 780x804x8.1 780*804*8.1

Mã SP : VTH69063
Model : ON 780x804x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 780x804x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 135x155.5x8.1 135*155.5*8.1

Phốt ON 135x155.5x8.1 135*155.5*8.1

Mã SP : VTH69062
Model : ON 135x155.5x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 135x155.5x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 135x150.1x6.3 135*150.1*6.3

Phốt ON 135x150.1x6.3 135*150.1*6.3

Mã SP : VTH69061
Model : ON 135x150.1x6.3
Kích thước (D x R x C) mm: 135x150.1x6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 1200x1238x13.8 1200*1238*13.8

Phốt ON 1200x1238x13.8 1200*1238*13.8

Mã SP : VTH69060
Model : ON 1200x1238x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1200x1238x13.8 1200*1238*13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 770x808x13.8 770*808*13.8

Phốt ON 770x808x13.8 770*808*13.8

Mã SP : VTH69059
Model : ON 770x808x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 770x808x13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 135x145.7x4.2 135*145.7*4.2

Phốt ON 135x145.7x4.2 135*145.7*4.2

Mã SP : VTH69058
Model : ON 135x145.7x4.2
Kích thước (D x R x C) mm: 135x145.7x4.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 770x797.3x9.5 770*797.3*9.5

Phốt ON 770x797.3x9.5 770*797.3*9.5

Mã SP : VTH69057
Model : ON 770x797.3x9.5
Kích thước (D x R x C) mm: 770x797.3x9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 1100x1136x13.8 1100*1136*13.8

Phốt ON 1100x1136x13.8 1100*1136*13.8

Mã SP : VTH69056
Model : ON 1100x1136x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1100x1136x13.8 1100*1136*13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 130x150.5x8.1 130*150.5*8.1

Phốt ON 130x150.5x8.1 130*150.5*8.1

Mã SP : VTH69055
Model : ON 130x150.5x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 130x150.5x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 770x794x8.1 770*794*8.1

Phốt ON 770x794x8.1 770*794*8.1

Mã SP : VTH69054
Model : ON 770x794x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 770x794x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 130x145.1x6.3 130*145.1*6.3

Phốt ON 130x145.1x6.3 130*145.1*6.3

Mã SP : VTH69053
Model : ON 130x145.1x6.3
Kích thước (D x R x C) mm: 130x145.1x6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 760x798x13.8 760*798*13.8

Phốt ON 760x798x13.8 760*798*13.8

Mã SP : VTH69052
Model : ON 760x798x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 760x798x13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 130x140.7x4.2 130*140.7*4.2

Phốt ON 130x140.7x4.2 130*140.7*4.2

Mã SP : VTH69051
Model : ON 130x140.7x4.2
Kích thước (D x R x C) mm: 130x140.7x4.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 760x787.3x9.5 760*787.3*9.5

Phốt ON 760x787.3x9.5 760*787.3*9.5

Mã SP : VTH69050
Model : ON 760x787.3x9.5
Kích thước (D x R x C) mm: 760x787.3x9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 1050x1088x13.8 1050*1088*13.8

Phốt ON 1050x1088x13.8 1050*1088*13.8

Mã SP : VTH69049
Model : ON 1050x1088x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1050x1088x13.8 1050*1088*13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 127x147.5x8.1 127*147.5*8.1

Phốt ON 127x147.5x8.1 127*147.5*8.1

Mã SP : VTH69048
Model : ON 127x147.5x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 127x147.5x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 760x784x8.1 760*784*8.1

Phốt ON 760x784x8.1 760*784*8.1

Mã SP : VTH69047
Model : ON 760x784x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 760x784x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 127x142.1x6.3 127*142.1*6.3

Phốt ON 127x142.1x6.3 127*142.1*6.3

Mã SP : VTH69046
Model : ON 127x142.1x6.3
Kích thước (D x R x C) mm: 127x142.1x6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 750x788x13.8 750*788*13.8

Phốt ON 750x788x13.8 750*788*13.8

Mã SP : VTH69045
Model : ON 750x788x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 750x788x13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 1000x1038x13.8 1000*1038*13.8

Phốt ON 1000x1038x13.8 1000*1038*13.8

Mã SP : VTH69044
Model : ON 1000x1038x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 1000x1038x13.8 1000*1038*13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 127x137.7x4.2 127*137.7*4.2

Phốt ON 127x137.7x4.2 127*137.7*4.2

Mã SP : VTH69043
Model : ON 127x137.7x4.2
Kích thước (D x R x C) mm: 127x137.7x4.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 750x777.3x9.5 750*777.3*9.5

Phốt ON 750x777.3x9.5 750*777.3*9.5

Mã SP : VTH69042
Model : ON 750x777.3x9.5
Kích thước (D x R x C) mm: 750x777.3x9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 990x1017.3x9.5 990*1017.3*9.5

Phốt ON 990x1017.3x9.5 990*1017.3*9.5

Mã SP : VTH69041
Model : ON 990x1017.3x9.5
Kích thước (D x R x C) mm: 990x1017.3x9.5 990*1017.3*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 125x145.5x8.1 125*145.5*8.1

Phốt ON 125x145.5x8.1 125*145.5*8.1

Mã SP : VTH69040
Model : ON 125x145.5x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 125x145.5x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 750x774x8.1 750*774*8.1

Phốt ON 750x774x8.1 750*774*8.1

Mã SP : VTH69039
Model : ON 750x774x8.1
Kích thước (D x R x C) mm: 750x774x8.1
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 980x1007.3x9.5 980*1007.3*9.5

Phốt ON 980x1007.3x9.5 980*1007.3*9.5

Mã SP : VTH69038
Model : ON 980x1007.3x9.5
Kích thước (D x R x C) mm: 980x1007.3x9.5 980*1007.3*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 125x140.1x6.3 125*140.1*6.3

Phốt ON 125x140.1x6.3 125*140.1*6.3

Mã SP : VTH69037
Model : ON 125x140.1x6.3
Kích thước (D x R x C) mm: 125x140.1x6.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt ON 740x778x13.8 740*778*13.8

Phốt ON 740x778x13.8 740*778*13.8

Mã SP : VTH69036
Model : ON 740x778x13.8
Kích thước (D x R x C) mm: 740x778x13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »