Phốt lò xo TC 85X110X8 85*110*8

Phốt lò xo TC 85X110X8 85*110*8

Mã SP : VTH67685
Model : TC 85X110X8
Kích thước (D x R x C) mm: 85X110X8 85*110*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 75X120X7 75*120*7

Phốt lò xo TC 75X120X7 75*120*7

Mã SP : VTH67684
Model : TC 75X120X7
Kích thước (D x R x C) mm: TC 75X120X7 75*120*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 65X97X7.5 65*97*7.5

Phốt lò xo TC 65X97X7.5 65*97*7.5

Mã SP : VTH67683
Model : TC 60X82X12
Kích thước (D x R x C) mm: 65X97X7.5 65*97*7.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 55X78X12 55*78*12

Phốt lò xo TC 55X78X12 55*78*12

Mã SP : VTH67682
Model : TC 55X78X12
Kích thước (D x R x C) mm: 55X78X12 55*78*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 52X72X7 52*72*7

Phốt lò xo TC 52X72X7 52*72*7

Mã SP : VTH67679
Model : TC 52X72X7
Kích thước (D x R x C) mm: 52X72X7 52*72*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 50X72X7/5 50*72*7/5

Phốt lò xo TC 50X72X7/5 50*72*7/5

Mã SP : VTH67676
Model : TC 50X72X7/5
Kích thước (D x R x C) mm: 50X72X7/5 50*72*7/5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 45X80X7/5 45*80*7/5

Phốt lò xo TC 45X80X7/5 45*80*7/5

Mã SP : VTH67675
Model : TC 45X80X7/5
Kích thước (D x R x C) mm: 45X80X7/5 45*80*7/5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 44.45X63.5X7.95 44.45*63.5*7.95

Phốt lò xo TC 44.45X63.5X7.95 44.45*63.5*7.95

Mã SP : VTH67671
Model : TC 44.45X63.5X7.95
Kích thước (D x R x C) mm: 44.45X63.5X7.95 44.45*63.5*7.95
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 42X62X7 42*62*7

Phốt lò xo TC 42X62X7 42*62*7

Mã SP : VTH67668
Model : TC 42X62X7
Kích thước (D x R x C) mm: 42X62X7 42*62*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 40X62X12 40*62*12

Phốt lò xo TC 40X62X12 40*62*12

Mã SP : VTH67666
Model : TC 40X62X12
Kích thước (D x R x C) mm: 40X62X12 40*62*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 40X62X7/5 40*62*7/5

Phốt lò xo TC 40X62X7/5 40*62*7/5

Mã SP : VTH67664
Model : TC 40X62X7/5
Kích thước (D x R x C) mm: 40X62X7/5 40*62*7/5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 40X55X7/5 40*55*7/5

Phốt lò xo TC 40X55X7/5 40*55*7/5

Mã SP : VTH67661
Model : TC 40X55X7/5
Kích thước (D x R x C) mm: 40X55X7/5 40*55*7/5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 35X60X15 35*60*15

Phốt lò xo TC 35X60X15 35*60*15

Mã SP : VTH67658
Model : TC 35X60X15
Kích thước (D x R x C) mm: 35X60X15 35*60*15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 35X52X6/5 35*52*6/5

Phốt lò xo TC 35X52X6/5 35*52*6/5

Mã SP : VTH67655
Model : TC 35X52X6/5
Kích thước (D x R x C) mm: 35X52X6/5 35*52*6/5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 34.93X50.8X7.95 34.93*50.8*7.95

Phốt lò xo TC 34.93X50.8X7.95 34.93*50.8*7.95

Mã SP : VTH67652
Model : TC 34.93X50.8X7.95
Kích thước (D x R x C) mm: 34.93X50.8X7.95 34.93*50.8*7.95
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 80X100X7 80*100*7

Phốt lò xo TC 80X100X7 80*100*7

Mã SP : VTH67650
Model : TC 80X100X7
Kích thước (D x R x C) mm: 80X100X7 80*100*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 73X90X7 73*90*7

Phốt lò xo TC 73X90X7 73*90*7

Mã SP : VTH67647
Model : TC 73X90X7
Kích thước (D x R x C) mm: 73X90X7 73*90*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 62X85X7 62*85*7

Phốt lò xo TC 62X85X7 62*85*7

Mã SP : VTH67645
Model : TC 62X85X7
Kích thước (D x R x C) mm: 62X85X7 62*85*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 60X80X7/5,5 60*80*7/5,5

Phốt lò xo TC 60X80X7/5,5 60*80*7/5,5

Mã SP : VTH67642
Model : TC 60X80X7/5,5
Kích thước (D x R x C) mm: 60X80X7/5,5 60*80*7/5,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 55X72X7 55*72*7

Phốt lò xo TC 55X72X7 55*72*7

Mã SP : VTH67639
Model : TC 55X72X7
Kích thước (D x R x C) mm: 55X72X7 55*72*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 50X80X7/5 50*80*7/5

Phốt lò xo TC 50X80X7/5 50*80*7/5

Mã SP : VTH67636
Model : TC 50X80X7/5
Kích thước (D x R x C) mm: 50X80X7/5 50*80*7/5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 49.23X63.55X7.95 49.23*63.55*7.95

Phốt lò xo TC 49.23X63.55X7.95 49.23*63.55*7.95

Mã SP : VTH67633
Model : TC 45X68X12
Kích thước (D x R x C) mm: 49.23X63.55X7.95 49.23*63.55*7.95
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 44.45X63.5X8.89 44.45*63.5*8.89

Phốt lò xo TC 44.45X63.5X8.89 44.45*63.5*8.89

Mã SP : VTH67631
Model : TC 44.45X63.5X8.89
Kích thước (D x R x C) mm: 44.45X63.5X8.89 44.45*63.5*8.89
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 40X80X7.5 40*80*7.5

Phốt lò xo TC 40X80X7.5 40*80*7.5

Mã SP : VTH67630
Model : TC 40X80X7.5
Kích thước (D x R x C) mm: 40X80X7.5 40*80*7.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 40X62X11 40*62*11

Phốt lò xo TC 40X62X11 40*62*11

Mã SP : VTH67628
Model : TC 40X62X11
Kích thước (D x R x C) mm: 40X62X11 40*62*11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 38.1X57.15X7.95 38.1*57.15*7.95

Phốt lò xo TC 38.1X57.15X7.95 38.1*57.15*7.95

Mã SP : VTH67627
Model : TC 38.1X57.15X7.95
Kích thước (D x R x C) mm: 38.1X57.15X7.95 38.1*57.15*7.95
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 35X47X6 35*47*6

Phốt lò xo TC 35X47X6 35*47*6

Mã SP : VTH67626
Model : TC 35X47X6
Kích thước (D x R x C) mm: 35X47X6 35*47*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 34.925X57.15X8.89 34.925*57.15*8.89

Phốt lò xo TC 34.925X57.15X8.89 34.925*57.15*8.89

Mã SP : VTH67625
Model : TC 34.925X57.15X8.89
Kích thước (D x R x C) mm: 34.925X57.15X8.89 34.925*57.15*8.89
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 28.575x50.8x6 28.575*50.8*6

Phốt lò xo TC 28.575x50.8x6 28.575*50.8*6

Mã SP : VTH67624
Model : TC28.575x50.8x6
Kích thước (D x R x C) mm: 28.575x50.8x6 28.575*50.8*6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 25X35X6/5,5 25*35*6/5,5

Phốt lò xo TC 25X35X6/5,5 25*35*6/5,5

Mã SP : VTH67623
Model : TC60X106X7
Kích thước (D x R x C) mm: 25X35X6/5,5 25*35*6/5,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 70X90X7/5.5 70*90*7/5.5

Phốt lò xo TC 70X90X7/5.5 70*90*7/5.5

Mã SP : VTH67622
Model : TC70X90X7/5.5
Kích thước (D x R x C) mm: 70X90X7/5.5 70*90*7/5.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 60X106X7 60*106*7

Phốt lò xo TC 60X106X7 60*106*7

Mã SP : VTH67621
Model : TC60X106X7
Kích thước (D x R x C) mm: 60X106X7 60*106*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 55X90X7 55*90*7

Phốt lò xo TC 55X90X7 55*90*7

Mã SP : VTH67620
Model : TC55X90X7
Kích thước (D x R x C) mm: 55X90X7 55*90*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 55X70X7 55*70*7

Phốt lò xo TC 55X70X7 55*70*7

Mã SP : VTH67619
Model : TC55X70X7
Kích thước (D x R x C) mm: 55X70X7 55*70*7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 50x72x12 50*72*12

Phốt lò xo TC 50x72x12 50*72*12

Mã SP : VTH67618
Model : TC50x72x12
Kích thước (D x R x C) mm: 50x72x12 50*72*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 45X62X7/5 45*62*7/5

Phốt lò xo TC 45X62X7/5 45*62*7/5

Mã SP : VTH67617
Model : TC45X62X7/5
Kích thước (D x R x C) mm: 45X62X7/5 45*62*7/5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 42X65X12 42*65*12

Phốt lò xo TC 42X65X12 42*65*12

Mã SP : VTH67616
Model : TC42X65X12
Kích thước (D x R x C) mm: TC 42X65X12 42*65*12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 40X67X7/5 40*67*7/5

Phốt lò xo TC 40X67X7/5 40*67*7/5

Mã SP : VTH67615
Model : TC40X67X7/5
Kích thước (D x R x C) mm: 40X67X7/5 40*67*7/5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 40X62X6/5,5 40*62*6/5,5

Phốt lò xo TC 40X62X6/5,5 40*62*6/5,5

Mã SP : VTH67614
Model : TC40X62X6/5,5
Kích thước (D x R x C) mm: 40X62X6/5,5 40*62*6/5,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 40X55X6/5,5 40*55*6/5,5

Phốt lò xo TC 40X55X6/5,5 40*55*6/5,5

Mã SP : VTH67613
Model : TC40X55X6/5,5
Kích thước (D x R x C) mm: 40X55X6/5,5 40*55*6/5,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 36.5X57.15X9.5 36.5*57.15*9.5

Phốt lò xo TC 36.5X57.15X9.5 36.5*57.15*9.5

Mã SP : VTH67612
Model : TC36.5X57.15X9.5
Kích thước (D x R x C) mm: 36.5X57.15X9.5 36.5*57.15*9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 35X54X6/5,5 35*54*6/5,5

Phốt lò xo TC 35X54X6/5,5 35*54*6/5,5

Mã SP : VTH67611
Model : TC35X54X6/5,5
Kích thước (D x R x C) mm: 35X54X6/5,5 35*54*6/5,5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 34.9X62X8/7 34.9*62*8/7

Phốt lò xo TC 34.9X62X8/7 34.9*62*8/7

Mã SP : VTH67610
Model : TC34.9X62X8/7
Kích thước (D x R x C) mm: 34.9X62X8/7 34.9*62*8/7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 33.34X72.39X9.5 33.34*72.39*9.5

Phốt lò xo TC 33.34X72.39X9.5 33.34*72.39*9.5

Mã SP : VTH67609
Model : TC33.34X72.39X9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 28X40X6 28*40*6

Phốt lò xo TC 28X40X6 28*40*6

Mã SP : VTH67608
Model : TC28X40X6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS TC 8x22x8 8*22*8

Phốt DHS TC 8x22x8 8*22*8

Mã SP : VTH67527
Model : TC 8x22x8
Kích thước (D x R x C) mm: 8x22x8 8*22*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 8x16x5 8*16*5

Phốt TC 8x16x5 8*16*5

Mã SP : VTH67523
Model : TC 8x16x5
Kích thước (D x R x C) mm: 8x16x5 8*16*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS TC 8x16x4 8*16*4

Phốt DHS TC 8x16x4 8*16*4

Mã SP : VTH67521
Model : TC 8x16x4
Kích thước (D x R x C) mm: 8x16x4 8*16*4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt DHS TC 6x22x8 6*22*8

Phốt DHS TC 6x22x8 6*22*8

Mã SP : VTH67519
Model : TC 6x22x8
Kích thước (D x R x C) mm: 6x22x8 6*22*8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Kiểu dáng/Chủng loại: TPU
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 25x42x8

Phốt TC 25x42x8

Mã SP : VTH67361
Model : R0308
Brand ( Hiệu ) : KZ
Trọng lượng , (Kg) :
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt TC 6x12x5 6*12*5

Phốt TC 6x12x5 6*12*5

Mã SP : VTH66503
Part Number , S/N : 116308
Model : TC 6x12x5
Brand ( Hiệu ) : NBR
Kích thước (D x R x C) mm: 6x12x5 6*12*5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 20x30x9 20*30*9 30x20x9

Phốt lò xo TC 20x30x9 20*30*9 30x20x9

Mã SP : VTH51563
Model : TC20x30x9
Brand ( Hiệu ) :
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 20x30x7/9 20*30*7/9 30x20x7/9

Phốt lò xo TC 20x30x7/9 20*30*7/9 30x20x7/9

Mã SP : VTH51561
Model : TC20x30x7/9
Brand ( Hiệu ) :
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 18x30x6 18*30*6 30x18x6

Phốt lò xo TC 18x30x6 18*30*6 30x18x6

Mã SP : VTH51471
Model : TC18x30x6
Brand ( Hiệu ) :
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 12x22x6 12*22*6 22x12x6

Phốt lò xo TC 12x22x6 12*22*6 22x12x6

Mã SP : VTH51432
Model : TC12x22x6
Brand ( Hiệu ) :
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 12x25x7 12*25*7 25x12x7

Phốt lò xo TC 12x25x7 12*25*7 25x12x7

Mã SP : VTH50801
Model : TC12x25x7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 22x65x8 22*65*8 65x22x8

Phốt lò xo TC 22x65x8 22*65*8 65x22x8

Mã SP : VTH50546
Model : TC22x65x8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 22x50x10 22*50*10 50x22x10

Phốt lò xo TC 22x50x10 22*50*10 50x22x10

Mã SP : VTH50545
Model : TC22x50x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 22x45x10 22*45*10 45x22x10

Phốt lò xo TC 22x45x10 22*45*10 45x22x10

Mã SP : VTH50539
Model : TC22x45x10
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo TC 22x42x11 22*42*11 42x22x11

Phốt lò xo TC 22x42x11 22*42*11 42x22x11

Mã SP : VTH50535
Model : TC22x42x11
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »