Phốt lò xo UP0449E

Phốt lò xo UP0449E

Mã SP : VTH67687
Model : UP0449E
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 34.925x57.15x8.85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UP0234E

Phốt lò xo UP0234E

Mã SP : VTH67377
Model : UP0234E
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 44.45x63.5x8.89
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UP0445

Phốt lò xo UP0445

Mã SP : VTH67376
Part Number , S/N : 108395-001
Model : UP0450E
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 44.45x63.5x8.89
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo MF035

Phốt lò xo MF035

Mã SP : VTH67375
Model : MF035
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 33.34x72x39/9.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UP0450E

Phốt lò xo UP0450E

Mã SP : VTH67374
Model : UP0450E
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 33.34x72.39x9.50
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Phốt lò xo UP0449E

Phốt lò xo UP0449E

Mã SP : VTH67373
Model : UP0449E
Brand ( Hiệu ) : NOK
Kích thước (D x R x C) mm: 34.925x57.15x8.85
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá