Lốp xe nâng PIO 8.15-15 , 815-15

Lốp xe nâng PIO 8.15-15 , 815-15

Mã SP : IC01-012
Part Number , S/N : 815-15/28*9-15
Thông số kỹ thuật : 815-15/28*9-15
Model : 8.15-15 , 815-15
Brand ( Hiệu ) : PIO
Trọng lượng , (Kg) : 61.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe PIO 6.50-10 650-10 màu trắng

Vỏ xe PIO 6.50-10 650-10 màu trắng

Mã SP : IS01-003
Part Number , S/N : 6.50-10 , 650-10
Thông số kỹ thuật : 650-10,6.50-10
Model : 650-10,6.50-10
Brand ( Hiệu ) : PIO
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe PIO 18*7-8 , 18x7-8

Vỏ xe PIO 18*7-8 , 18x7-8

Mã SP : IS01-011
Part Number , S/N : 18*7-8 , 18x7-8
Thông số kỹ thuật : 18*7-8 , 18x7-8
Model : 18*7-8 , 18x7-8
Brand ( Hiệu ) : PIO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe PIO 15×4.1/2-8,15*4 1/2

Vỏ xe PIO 15×4.1/2-8,15*4 1/2

Mã SP : IS03-013
Part Number , S/N : 15×4.1/2-8,15*4 1/2
Thông số kỹ thuật : 15×4.1/2-8,15*4 1/2
Brand ( Hiệu ) : PIO
Trọng lượng , (Kg) : 8.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe PIO 23x9-10 23*9-10

Vỏ xe PIO 23x9-10 23*9-10

Mã SP : VX23*9-10-p
Part Number , S/N : 23*9-10 23x9-10
Thông số kỹ thuật : 23*9-10 23x9-10
Model : 23*9-10 23x9-10
Brand ( Hiệu ) : PIO
Trọng lượng , (Kg) : 48.9
Kích thước (D x R x C) mm: 209*563
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe PIO 250-15 , 2.50-15

Vỏ xe PIO 250-15 , 2.50-15

Mã SP : VX250-15-p
Part Number , S/N : 250-15 , 2.50-15
Thông số kỹ thuật : 250-15 , 2.50-15
Model : 250-15 , 2.50-15
Brand ( Hiệu ) : PIO
Trọng lượng , (Kg) : 68.7
Kích thước (D x R x C) mm: 230*717
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng PIO 300-15 3.00-15 ( đặc)

Vỏ xe nâng PIO 300-15 3.00-15 ( đặc)

Mã SP : VTH49663
Part Number , S/N : 300-15,3.00-15
Thông số kỹ thuật : 300-15 ,3.00-15
Model : 300-15,3.00-15
Brand ( Hiệu ) : PIO
Trọng lượng , (Kg) : 108.5
Kích thước (D x R x C) mm: 270*822
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng PIO 300-15 3.00-15 ( hơi )

Vỏ xe nâng PIO 300-15 3.00-15 ( hơi )

Mã SP : VTH02216
Part Number , S/N : 300-15,3.00-15
Thông số kỹ thuật : 300-15 ,3.00-15
Model : 300-15,3.00-15
Brand ( Hiệu ) : PIO
Trọng lượng , (Kg) : 108.5
Kích thước (D x R x C) mm: 270*822
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vỏ xe PIO 15×4.1/2-8 15*4 1/2-8

vỏ xe PIO 15×4.1/2-8 15*4 1/2-8

Mã SP : VTH02180
Part Number , S/N : 15×4.1/2-8 15*4 1/2-8
Thông số kỹ thuật : 15×4.1/2-8 15*4 1/2-8
Model : 15×4.1/2-8 15*4 1/2-8
Brand ( Hiệu ) : PIO
Trọng lượng , (Kg) : 9
Kích thước (D x R x C) mm: 108*375
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : solideal- srilanka
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe PIO 5.00-8,500-8

Vỏ xe PIO 5.00-8,500-8

Mã SP : VX500-8
Part Number , S/N : 500-8 , 5.00-8
Thông số kỹ thuật : 500-8 , 5.00-8
Model : 500-8 , 5.00-8
Brand ( Hiệu ) : PIO
Trọng lượng , (Kg) : 17.9
Kích thước (D x R x C) mm: 127*478
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe Pio 750-15

Vỏ xe Pio 750-15

Mã SP : VTH02183
Part Number , S/N : 750-16
Thông số kỹ thuật : 194*785
Model : 750-15
Brand ( Hiệu ) : Pio
Trọng lượng , (Kg) : 72.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe Pio 825-15

Vỏ xe Pio 825-15

Mã SP : VTH01359
Part Number , S/N : 825-15
Thông số kỹ thuật : 230*836
Model : 825-15
Brand ( Hiệu ) : Pio
Trọng lượng , (Kg) : 97.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe Pio 815-15/28*9-15

Vỏ xe Pio 815-15/28*9-15

Mã SP : VTH01351
Part Number , S/N : 815-15/28*9-15
Thông số kỹ thuật : 214*706
Model : 815-15/28*9-15
Brand ( Hiệu ) : Pio
Trọng lượng , (Kg) : 61.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe Pio 700-15

Vỏ xe Pio 700-15

Mã SP : VTH01334
Part Number , S/N : 700-15
Thông số kỹ thuật : 180.5*734
Model : 700-15
Brand ( Hiệu ) : Pio
Trọng lượng , (Kg) : 55
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá