Piston MITSUBISHI Heavy

Piston MITSUBISHI Heavy

Mã SP : 8SQO
Part Number , S/N : 36617-35200
Model : S6B2F
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI Heavy
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston KOMATSU

Piston KOMATSU

Mã SP : Q1NB
Part Number , S/N : 6222-31-2110
Model : 6D108
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston YANMAR

Piston YANMAR

Mã SP : PUUP
Thông số kỹ thuật : 727610-22726
Model : 6CH-DT
Brand ( Hiệu ) : YANMAR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pistong xe nâng +0.50

Pistong xe nâng +0.50

Mã SP : EL03-141
Part Number , S/N : +0.50
Thông số kỹ thuật : +0.50
Model : 4D94E +0.50
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 1.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pistong xe nâng KOMATSU 4D98E(+0.50)

Pistong xe nâng KOMATSU 4D98E(+0.50)

Mã SP : EL03-184
Part Number , S/N : 4D98E(+0.50)
Model : 4D98E(+0.50)
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston xe nâng KOMATSU 4D94E(+0.50)

Piston xe nâng KOMATSU 4D94E(+0.50)

Mã SP : EL03-155
Part Number , S/N : 4D94E(+0.50)
Model : 4D94E(+0.50)
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston xe nâng 13081-22060-71,13011-76011-71

Piston xe nâng 13081-22060-71,13011-76011-71

Mã SP : EL03-022.
Part Number , S/N : 13081-22060-71,13011-76011-71
Thông số kỹ thuật : đk 88 xdài 102.1 chiều rộng bạc 2.5/2.5/2.5/4
Model : 2-5FD/2J
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.91
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

pistong xe nâng 6FD/2Z(+0.5)

pistong xe nâng 6FD/2Z(+0.5)

Mã SP : EL03-172
Part Number , S/N : 6FD/2Z(+0.5)
Thông số kỹ thuật : +0.5
Model : 6FD/2Z(+0.5)
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 1.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston xe nâng 32A17-06101,32A17-00100

Piston xe nâng 32A17-06101,32A17-00100

Mã SP : EL03-235
Part Number , S/N : 32A17-06101,32A17-00100
Thông số kỹ thuật : đk 94 xdài 90.4 chiều rộng bạc 2.3/1.8/4.3
Model : S4S(FD20-30 FC)S6S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.08
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pistong xe nâng YM129901-22950

Pistong xe nâng YM129901-22950

Mã SP : EL03-099
Part Number , S/N : YM129901-22950
Thông số kỹ thuật : 1.6x94x99.4x30x73x55
Model : S4L
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 0.52
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston xe nâng MITSUBHI S4E3,S4F,S3F

Piston xe nâng MITSUBHI S4E3,S4F,S3F

Mã SP : EL03-206
Part Number , S/N : S4E3,S4F,S3F
Model : S4E3,S4F,S3F
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 1.24
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston xe nâng 4D95-2

Piston xe nâng 4D95-2

Mã SP : EL03-035
Part Number , S/N : 4D95-2
Thông số kỹ thuật : cao 94
Model : 4D95-2
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston xe nâng 12010-74P00,12010-10T12/N-12010-43G12

Piston xe nâng 12010-74P00,12010-10T12/N-12010-43G12

Mã SP : EL03-012.
Part Number , S/N : 12010-74P00,12010-10T12/N-12010-43G12
Thông số kỹ thuật : 96x87x2.5/2/4
Model : TD27-I,TD42-I
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 1.02
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston xe nâng LINDE DEUTZ D2011L04 BF4M2011

Piston xe nâng LINDE DEUTZ D2011L04 BF4M2011

Mã SP : EL03-162
Part Number , S/N : DEUTZ D2011L04 BF4M2011
Model : DEUTZ D2011L04 BF4M2011
Brand ( Hiệu ) : LINDE
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pistong xe nâng V2203

Pistong xe nâng V2203

Mã SP : EL03-259
Part Number , S/N : V2203
Thông số kỹ thuật : đk 87 xdài 79 chiều rộng bạc 2.5/2/5
Model : V2203
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston xe nâng HANGCHA 2409000400108

Piston xe nâng HANGCHA 2409000400108

Mã SP : EL03-270
Part Number , S/N : 2409000400108
Model : QC490GP
Brand ( Hiệu ) : HANGCHA
Trọng lượng , (Kg) : 0.73
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pistong xe nâng TOYOTA 13081-76003-71

Pistong xe nâng TOYOTA 13081-76003-71

Mã SP : EL03-021
Part Number , S/N : 13081-76003-71
Model : 2J/3-4FD
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pison KUMATSU

Pison KUMATSU

Mã SP : TDAN
Part Number , S/N : E5 6261-31-2130
Model : S6D140
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

PISTON KOMATSU

PISTON KOMATSU

Mã SP : ICVN
Part Number , S/N : 6142-32-2120
Thông số kỹ thuật : 55.4*99.0*32x74
Model : 4D94
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Pison KOMATSU

Pison KOMATSU

Mã SP : ZZ1X
Part Number , S/N : 129901-22080
Thông số kỹ thuật : 94mm*98.8mm*54.8mm*30mm*72mm
Model : 4D94E
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : ZNQP
Part Number , S/N : 12011-T9313
Model : FD33 (98mm)
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : H4RH
Part Number , S/N : 12011-T9313
Model : FD33 (103.2mm)
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston NISSAN

Piston NISSAN

Mã SP : J2II
Part Number , S/N : 12010-87G11
Thông số kỹ thuật : 92.9mm* 89.8mm 8 53.1mm * 30mm*80mm
Model : BD25 (OIL GALLERY)
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston NISSAN

Piston NISSAN

Mã SP : 3H36
Part Number , S/N : 12010-87G11
Thông số kỹ thuật : 92.9mm* 89.8mm *53.1mm * 30mm*80mm
Model : BD25
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : LEQF
Part Number , S/N : 12011-54T00
Model : BD30
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : 8FTN
Part Number , S/N : 12010-69T05
Model : BD30T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : RMPF
Part Number , S/N : A2010-06J10
Model : CD20T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : ZUNO
Part Number , S/N : 12011-Z5509
Model : FD6T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston NISSAN

Piston NISSAN

Mã SP : F03W
Part Number , S/N : 12010-T9300
Thông số kỹ thuật : 59.5*98.5*34x85
Model : FD33T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : VYOP
Part Number , S/N : 12010-01T04
Model : FD35
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : 6NEH
Part Number , S/N : 12011-01T03
Model : FD35T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : KG4E
Part Number , S/N : 12010-0T312
Model : FD46
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston NISSAN

Piston NISSAN

Mã SP : 1QNW
Part Number , S/N : 12010-96507
Thông số kỹ thuật : 108mm*103.4mm * 65.4mm * 36mm*92mm
Model : FE6T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston KOMATSU

Piston KOMATSU

Mã SP : WQRV
Model : 4D94T
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : XDAY
Part Number , S/N : 12011-Z5702
Model : FE6T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : OZZ3
Part Number , S/N : 12010-Z5507
Model : FE6TA
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston KOMATSU

Piston KOMATSU

Mã SP : 4GUX
Part Number , S/N : 6201-32-2121
Model : 4D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston NISSAN

Piston NISSAN

Mã SP : FTAG
Part Number , S/N : 12011-Z5968
Model : FE6T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston 110mm*111.3mm * 68.3mm *36mm*92mm

Piston 110mm*111.3mm * 68.3mm *36mm*92mm

Mã SP : 3B9M
Part Number , S/N : 12011-95074
Thông số kỹ thuật : 110mm*111.3mm * 68.3mm *36mm*92mm
Model : NE6T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston KOMATSU

Piston KOMATSU

Mã SP : PIDG
Part Number , S/N : 6204-32-2161
Model : 4D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : T25V
Part Number , S/N : 12011-95516
Model : NF6TA
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston KOMATSU

Piston KOMATSU

Mã SP : YE6Y
Part Number , S/N : 6204-31-2121
Model : 4D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : Y8FF
Part Number , S/N : 12011-96007
Model : PD6
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston 108*46*135*125*82mm

Piston 108*46*135*125*82mm

Mã SP : 9BVB
Part Number , S/N : 12011-96009
Thông số kỹ thuật : 108*46*135*125*82mm
Model : PD6T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston KOMATSU

Piston KOMATSU

Mã SP : 55IZ
Part Number , S/N : YM123901-22080
Model : 4D106
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston 120*67mm

Piston 120*67mm

Mã SP : YD05
Part Number , S/N : 12011-96516
Thông số kỹ thuật : 120*67mm
Model : PE6
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston 120 mm* 135 mm *44*101 mm * 3.5*2.5*5.5mm

Piston 120 mm* 135 mm *44*101 mm * 3.5*2.5*5.5mm

Mã SP : 6BOE
Part Number , S/N : 6110-33-2132
Thông số kỹ thuật : 120 mm* 135 mm *44*101 mm * 3.5*2.5*5.5mm
Model : 4D120
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : KG8Q
Part Number , S/N : 12011-96564
Model : PE6T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : XHXD
Part Number , S/N : 12011-96000
Model : PE6TB
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston KOMATSU

Piston KOMATSU

Mã SP : 0DKE
Part Number , S/N : 6114-31-2111
Model : 4D130
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston 133mm

Piston 133mm

Mã SP : I230
Part Number , S/N : 12011-96964
Thông số kỹ thuật : 133mm
Model : PF6
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston 95 *94.2 *51.2 *30*74*56

Piston 95 *94.2 *51.2 *30*74*56

Mã SP : J5SW
Part Number , S/N : 6 6207-31-2180
Thông số kỹ thuật : 95 *94.2 *51.2 *30*74*56
Model : S6D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : ACTF
Part Number , S/N : 12013-96669
Model : PF6T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston 95mm

Piston 95mm

Mã SP : 37FM
Part Number , S/N : 5 6207-31-2141
Thông số kỹ thuật : 95mm
Model : S6D95L
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : RL6F
Part Number , S/N : 12013-96509
Model : PF6T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : CJFP
Part Number , S/N : 12011-96576
Model : PF6T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston 105*107.7*69mm

Piston 105*107.7*69mm

Mã SP : FL52
Part Number , S/N : 6136-31-2110
Thông số kỹ thuật : 105*107.7*69mm
Model : 6D105
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : PM5A
Part Number , S/N : 12011-91690
Model : PF6TA
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston 105mm*108mm *69.2mm

Piston 105mm*108mm *69.2mm

Mã SP : 7SWX
Part Number , S/N : 6136-31-2112
Thông số kỹ thuật : 105mm*108mm *69.2mm
Model : 6D105
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Piston nissan

Piston nissan

Mã SP : 52WC
Part Number , S/N : 12013-96665
Model : PF6T
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »