Tam bua xe nâng TCM 238P3-02001

Tam bua xe nâng TCM 238P3-02001

Mã SP : BD05-017
Part Number , S/N : 238P3-02001
Thông số kỹ thuật : ¢96xID310xOD350xH207
Model : FDG30T6,T7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 29.45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua KOMATSU

Tam bua KOMATSU

Mã SP : VTH27544
Model : FD/G20~25-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TCM 239A3-02001

Tam bua xe nâng TCM 239A3-02001

Mã SP : BD05-002
Part Number , S/N : 239A3-02001
Thông số kỹ thuật : ¢96xID310xOD326xH206
Model : FD/G20-25T6/Z5/N5 rear,FD/G20-25T3C,FD/G20-25T3C-A
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 22.4
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng 22673-02031,COQ01-20901

Tam bua xe nâng 22673-02031,COQ01-20901

Mã SP : BD06-004
Part Number , S/N : 22673-02031,COQ01-20901
Thông số kỹ thuật : 160xID310xODxH131
Model : FD20-25Z5,FD20-25T6early,Heli,Baoli,JAC/CPCD20-25
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng 3EB-21-25310

Tam bua xe nâng 3EB-21-25310

Mã SP : BD06-003
Part Number , S/N : 3EB-21-25310
Thông số kỹ thuật : 162xID310xODxH98
Model : FD/G20-30/-11,12,14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua MITSUBISHI, NISSAN

Tam bua MITSUBISHI, NISSAN

Mã SP : VTH27548
Model : FD20~25N(F18C), L02 FD/G20~25
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI, NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua TCM

Tam bua TCM

Mã SP : VTH27542
Model : FD/G30T6/T7
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TCM 239P3-02001

Tam bua xe nâng TCM 239P3-02001

Mã SP : BD05-003
Part Number , S/N : 239P3-02001
Thông số kỹ thuật : ¢96xID314xOD330/341/348xH202
Model : FD/G30N5/Z5late,FD/G30T3C,FD/G30T6,FD30T3C-A
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 29
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng HELI Q70B4-42031

Tam bua xe nâng HELI Q70B4-42031

Mã SP : BD06-065
Part Number , S/N : Q70B4-42031
Model : CQD16-20S
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng MITSUBISHI 91G33-10800

Tam bua xe nâng MITSUBISHI 91G33-10800

Mã SP : BD06-076
Part Number , S/N : 91G33-10800
Model : FD30-35N(EF14E),FD30-35NT(CF14E)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 15.2
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TCM 277P3-02041A

Tam bua xe nâng TCM 277P3-02041A

Mã SP : BD06-009
Part Number , S/N : 277P3-02041A
Model : FB20-25/-7,-V,-7W,TEU/FB20-25(2013-)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TCM 277P3-02041A

Tam bua xe nâng TCM 277P3-02041A

Mã SP : BD06-010
Part Number , S/N : c
Thông số kỹ thuật : 180xID317.5xODxH140/8holes
Model : FD50-70,Z7,Z8,HELI 5-7T
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 21
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng HELI 24233-02011,C1Q01-20701

Tam bua xe nâng HELI 24233-02011,C1Q01-20701

Mã SP : BD06-030
Part Number , S/N : 24233-02011,C1Q01-20701
Model : HELI H2000,JAC/CPC(D)10-18,CPD10-18
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 17.5
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TCM 216G3-02051

Tam bua xe nâng TCM 216G3-02051

Mã SP : BD05-001
Part Number , S/N : 216G3-02051
Thông số kỹ thuật : ¢96xID254xOD278xH200
Model : FB10-18-7,-V,FD10-18T12,C12,T19,C19,C13,T13
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 16.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TOYOTA 04942-20071-71(42432-23420-71),42432-23421-71

Tam bua xe nâng TOYOTA 04942-20071-71(42432-23420-71),42432-23421-71

Mã SP : BD05-004
Part Number , S/N : 04942-20071-71(42432-23420-71),42432-23421-71
Thông số kỹ thuật : ¢105xID310xOD330xH163.5
Model : 7FD/G20-25
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 29.45
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng 42432-13311-71

Tam bua xe nâng 42432-13311-71

Mã SP : BD05-005
Part Number , S/N : 42432-13311-71
Thông số kỹ thuật : ¢105xID254xOD268xH163.5
Model : 7FD/G10-18(0005-0609),7FB10-14(0301-0911),7FDN15(0
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 17.28
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng KOMATSU 3EB-21-52320

Tam bua xe nâng KOMATSU 3EB-21-52320

Mã SP : BD05-011
Part Number , S/N : 3EB-21-52320
Thông số kỹ thuật : 113xID310xOD340xH21
Model : FD20~25/-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 31
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng MITSUBISHI 91E33-00801(91E33-00800)

Tam bua xe nâng MITSUBISHI 91E33-00801(91E33-00800)

Mã SP : BD05-013
Part Number , S/N : 91E33-00801(91E33-00800)
Thông số kỹ thuật : ¢120xID310xOD326xH209
Model : FD20~25N(F18C),L0220-25
Brand ( Hiệu ) : mitsubhi.nissan
Trọng lượng , (Kg) : 25.18
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng 3EB-21-42230

Tam bua xe nâng 3EB-21-42230

Mã SP : BD06-001
Part Number , S/N : 3EB-21-42230
Thông số kỹ thuật : 162xID310xD340xH100
Model : FD/G30-15,-16,-17
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 14
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TCM,HELI 24453-02131,30CX210001

Tam bua xe nâng TCM,HELI 24453-02131,30CX210001

Mã SP : BD06-002
Part Number , S/N : 24453-02131,30CX210001
Thông số kỹ thuật : 160xID314xODxH173
Model : FD30Z5,FD30T6,FB30-6-7,BAOLI,HELI CPC(D)30-35,TEU/
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 16.46
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TCM 24603-02021

Tam bua xe nâng TCM 24603-02021

Mã SP : BD06-005
Part Number , S/N : 24603-02021
Thông số kỹ thuật : 200xID314xODxH207
Model : FD35-40T8/C8,T9/C9(1-1350
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 42.8
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua TOYOTA

Tam bua TOYOTA

Mã SP : VTH27543
Model : 7FD/G20~25'9910-0005
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 8.3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TOYOTA 42431-13600-71

Tam bua xe nâng TOYOTA 42431-13600-71

Mã SP : BD06-007
Part Number , S/N : 42431-13600-71
Thông số kỹ thuật : 147xID254xODxH88
Model : 7FD/G10-18(9808-0005),6FD/G10-18(9401-9808),5FB10-
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 8.3
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TCM,HELI 230G3-02051,A53H3-02051

Tam bua xe nâng TCM,HELI 230G3-02051,A53H3-02051

Mã SP : BD06-011
Part Number , S/N : 230G3-02051,A53H3-02051
Model : FD80-100/Z8,HELI H2000/CPCD80-100
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 47.94
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TOYOTA 42431-33240-71

Tam bua xe nâng TOYOTA 42431-33240-71

Mã SP : BD06-017
Part Number , S/N : 42431-33240-71
Thông số kỹ thuật : 180xID310xODxH128.5
Model : 7FD/G30(9808-0609),7FB30,8FD/G30(1110-),7FD/GF30,7
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 20.7
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TOYOTA 42433-32981-71,42433-30580-71,42433-30552-71(42433-30551-71,42433-30550-71)

Tam bua xe nâng TOYOTA 42433-32981-71,42433-30580-71,42433-30552-71(42433-30551-71,42433-30550-71)

Mã SP : BD06-008
Part Number , S/N : 42433-32981-71,42433-30580-71,42433-30552-71(42433-30551-71,42433-30550-71)
Thông số kỹ thuật : 162xID318xODxH146*8
Model : 5-6FD40~45,7FD40~50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 29.6
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng MITSUBISHI 91433-40300, 91433-70011(91433-70010),91433-40301

Tam bua xe nâng MITSUBISHI 91433-40300, 91433-70011(91433-70010),91433-40301

Mã SP : BD06-021
Part Number , S/N : 91433-40300,91433-70011(91433-70010),91433-40301
Thông số kỹ thuật : 170xID310xH105
Model : FD20-25MC(F18B),FD20-25TA
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 14.66
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng MITSUBISHI 91633-50200

Tam bua xe nâng MITSUBISHI 91633-50200

Mã SP : BD06-022
Part Number , S/N : 91633-50200
Thông số kỹ thuật : 170xID310xODxH155
Model : FD30MC(F14C),FD30TA
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua TOYOTA 1DZ 6FD15

Tam bua TOYOTA 1DZ 6FD15

Mã SP : VTH49182
Part Number , S/N : 47402-13600-71
Model : 1DZ 6FD15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 29.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua TOYOTA

Tam bua TOYOTA

Mã SP : VTH49176
Part Number , S/N : 43155-20540-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 29.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua NICHIYU FB20-25

Tam bua NICHIYU FB20-25

Mã SP : VTH48858
Part Number , S/N : 14200-13530
Model : FB20-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Trọng lượng , (Kg) : 18.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua HELI,HANGCHA

Tam bua HELI,HANGCHA

Mã SP : VTH31941
Brand ( Hiệu ) : HELI,HANGCHA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua TCM, TEU

Tam bua TCM, TEU

Mã SP : VTH27549
Model : FB20~25-6/-7, FB20-25
Brand ( Hiệu ) : TCM, TEU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng NISSAN 43204-24H00

Tam bua xe nâng NISSAN 43204-24H00

Mã SP : BD05-034
Part Number , S/N : 43204-24H00
Model : (J02)A30
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 29.7
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng KOMATSU 42431-13600-71,658734-UP

Tam bua xe nâng KOMATSU 42431-13600-71,658734-UP

Mã SP : BD05-036
Part Number , S/N : 42431-13600-71,658734-UP
Model : FDG10-18-20,FG15H18H-20
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 18.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng NISSAN XF150-110004-000

Tam bua xe nâng NISSAN XF150-110004-000

Mã SP : BD05-041
Part Number , S/N : XF150-110004-000
Model : CPCD10~18,CPCQ10~18,CPYD10~18
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Trọng lượng , (Kg) : 20.35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TCM, HELI 43200-FK001

Tam bua xe nâng TCM, HELI 43200-FK001

Mã SP : BD05-042
Part Number , S/N : 43200-FK001
Model : FD80-100Z8, CPCD80-100
Brand ( Hiệu ) : TCM, HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng HELI 15793-80422G

Tam bua xe nâng HELI 15793-80422G

Mã SP : BD06-039
Part Number , S/N : 15793-80422G
Model : CPCD50-100
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng BAOLI 45CD210002

Tam bua xe nâng BAOLI 45CD210002

Mã SP : BD06-083
Part Number , S/N : 45CD210002
Model : Baoli CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : BAOLI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng Hangcha 25DE-21-9

Tam bua xe nâng Hangcha 25DE-21-9

Mã SP : BD06-024
Part Number , S/N : 25DE-21-9
Model : HC 20-25H
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vớt tăm bua

Vớt tăm bua

Mã SP : VTH01563
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua TOYOTA 7FB15 42431-13600-71

Tam bua TOYOTA 7FB15 42431-13600-71

Mã SP : VTH01057
Part Number , S/N : 42431-13600-71
Thông số kỹ thuật : 105*180*255
Model : TOYOTA 7FB15
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua SHINKO

Tam bua SHINKO

Mã SP : VTH01052
Part Number , S/N : 140367-10237-00
Model : SHINKO 6FB
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua SHINKO

Tam bua SHINKO

Mã SP : VTH01051
Part Number , S/N : 9196226-00
Model : SHINKO 8FB15-18
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua SHINKO

Tam bua SHINKO

Mã SP : VTH01050
Part Number , S/N : 9194346-00
Model : SHINKO 8FB25
Brand ( Hiệu ) : SHINKO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TCM 25903-02011

Tam bua xe nâng TCM 25903-02011

Mã SP : BD06-077
Part Number , S/N : 25903-02011
Model : FD100Z,HELI CPCD100
Brand ( Hiệu ) : tcm,heli
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng HYUNDAI 72006561

Tam bua xe nâng HYUNDAI 72006561

Mã SP : BD06-075
Part Number , S/N : CPC30.2.1-12
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng Hangcha 72006561

Tam bua xe nâng Hangcha 72006561

Mã SP : BD06-073
Part Number , S/N : 72006561
Model : BAOLI CPCD80-100
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng 12835040500

Tam bua xe nâng 12835040500

Mã SP : BD06-072
Part Number , S/N : 12835040500
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng DOOSSAN 909045

Tam bua xe nâng DOOSSAN 909045

Mã SP : BD06-071
Part Number , S/N : 909045
Model : D20-30S-2
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 18.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng Hangcha 30-35-AG32

Tam bua xe nâng Hangcha 30-35-AG32

Mã SP : BD06-070
Part Number , S/N : 30-35-AG32
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng 1.4044410057e+012

Tam bua xe nâng 1.4044410057e+012

Mã SP : BD06-069
Part Number , S/N : 1.4044410057e+012
Model : 1.4044410057e+012
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng NICHIYU 14200-13540

Tam bua xe nâng NICHIYU 14200-13540

Mã SP : BD06-068
Part Number , S/N : 14200-13540
Model : NICHIYU FB20-25
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng NICHIYU FB15-18 99505-00090

Tam bua xe nâng NICHIYU FB15-18 99505-00090

Mã SP : BD06-067
Part Number , S/N : 99505-00090
Thông số kỹ thuật : 129.5x165
Model : NICHIYU FB15-18
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TOYOTA 42433-30582-71

Tam bua xe nâng TOYOTA 42433-30582-71

Mã SP : BD06-066
Part Number , S/N : 42433-30582-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng 43207-L7010

Tam bua xe nâng 43207-L7010

Mã SP : BD06-063
Part Number , S/N : 43207-L7010
Model : 43207-L7010
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng TAILIFT 30422

Tam bua xe nâng TAILIFT 30422

Mã SP : BD06-062
Part Number , S/N : 30422
Brand ( Hiệu ) : TAILIFT
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng Hangcha JP300-110002-000

Tam bua xe nâng Hangcha JP300-110002-000

Mã SP : BD06-061
Part Number , S/N : JP300-110002-000
Model : HC J Series CPD20/25/30J
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 10.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng Hangcha 14RH-100023

Tam bua xe nâng Hangcha 14RH-100023

Mã SP : BD06-060
Part Number , S/N : 14RH-100023
Model : HC CQD20H-J
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Tam bua xe nâng Hangcha 20RH-010001-000

Tam bua xe nâng Hangcha 20RH-010001-000

Mã SP : BD06-059
Part Number , S/N : 20RH-010001-000
Model : HC CQD20H-J
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 »