SKYJACK SJ14

SKYJACK SJ14

Mã SP : IIQX
Model : SJ14
Brand ( Hiệu ) : SKYJACK
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie GR-26J

Xe nâng người Genie GR-26J

Mã SP : 1Y94
Model : GR-26J
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie GR12

Xe nâng người Genie GR12

Mã SP : Z97R
Model : GR12
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie AWP-36S

Xe nâng người Genie AWP-36S

Mã SP : V6Q1
Model : AWP-36S
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie IWP-30S

Xe nâng người Genie IWP-30S

Mã SP : X5P7
Model : IWP-30S
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie IWP-24

Xe nâng người Genie IWP-24

Mã SP : N47I
Model : IWP-24
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie GR-15

Xe nâng người Genie GR-15

Mã SP : 1ECD
Model : GR-15
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Genie AWP-25S

Genie AWP-25S

Mã SP : 2DNW
Model : AWP-25S
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người Genie AWP-24

Xe nâng người Genie AWP-24

Mã SP : ADDN
Model : AWP-24
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE IWP-206 S

GENIE IWP-206 S

Mã SP : RM3L
Model : IWP-206 S
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE IWP 205 S

Xe nâng người GENIE IWP 205 S

Mã SP : 4AA9
Model : IWP 205 S
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE IWP30SDC

GENIE IWP30SDC

Mã SP : JAGR
Model : IWP30SDC
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng người GENIE AWP-20S

Xe nâng người GENIE AWP-20S

Mã SP : X2XU
Model : AWP-20S
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

GENIE AWP-35 S

GENIE AWP-35 S

Mã SP : E30S
Model : AWP-35 S
Brand ( Hiệu ) : GENIE
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá