LC63 (500VAC, 63A) OBO 5096970

3.362.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

FRD12 (9VAC, 13VDC, 10kA) OBO 5098506

2.476.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

FRD24 (19VAC, 28VDC, 10kA) OBO 5098514

2.402.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ISOLAB GB (Arrestor tester) OBO 5096812

51.788.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

PCS-CS-GB (Card reader PCS-CS) OBO 5091691

191.488.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

PCS-CS-D (Card reader PCS-CS) OBO 5091683

191.488.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

PCS-H (Magnetic card PCS-H) OBO 5091527

1.243.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

PCS (Magnectic card PSC) OBO 5091438

2.343.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 »