Xe nâng tay thấp 2.0 TNOBLELIFT NL20

Xe nâng tay thấp 2.0 TNOBLELIFT NL20

Mã SP : AS01-062
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150 mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : NL20
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Trọng lượng , (Kg) : 65
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp 3.0 tấn NOBLELIFT NL30

Xe nâng tay thấp 3.0 tấn NOBLELIFT NL30

Mã SP : AS01-005
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : NL30
Brand ( Hiệu ) : NOBLELIFT
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng dầu Linde H40D

xe nâng dầu Linde H40D

Mã SP : 6XDY
Model : H40D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp MEDITEK AC25

Xe nâng tay thấp MEDITEK AC25

Mã SP : AS01-003.
Part Number , S/N : AC25
Model : AC25
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Tải trọng nâng: 2500 kg
Trọng lượng , (Kg) : 75
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 80 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
3.700.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay thấp MEDITEK AC20

xe nâng tay thấp MEDITEK AC20

Mã SP : AS01-063
Part Number , S/N : AC20
Model : AC20
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Tải trọng nâng: 2000 kg
Trọng lượng , (Kg) : 68
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 80
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
3.600.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp MEDITEK AC30

Xe nâng tay thấp MEDITEK AC30

Mã SP : AS01-006.
Part Number , S/N : AC30
Model : AC30
Brand ( Hiệu ) : MEDITEK
Tải trọng nâng: 3000 kg
Trọng lượng , (Kg) : 85
Nâng cao (m) : 0.2
Chiều dài càng: 1150/1220
Nâng thấp nhất: 80 mm
Chiều rộng: 550/685 mm
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 70*80 mm
Xuất xứ : Chính hãng
3.850.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H40D

Linde H40D

Mã SP : MJX1
Model : H40D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng tay thấp Bishamon BM20L/ BM20LL

Xe nâng tay thấp Bishamon BM20L/ BM20LL

Mã SP : VTH01271
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150 mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : BM20L/ BM20LL
Brand ( Hiệu ) : Bishamon
Trọng lượng , (Kg) : 75
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay thấp 3.0 tấn Bishamon BM30L/ BM30LL

xe nâng tay thấp 3.0 tấn Bishamon BM30L/ BM30LL

Mã SP : AS01-005.
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150 mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : BM30L/ BM30LL
Brand ( Hiệu ) : Bishamon
Trọng lượng , (Kg) : 85
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

xe nâng tay thấp 2.5 tấn 680 Bishamon BM25L/ BM25LL

xe nâng tay thấp 2.5 tấn 680 Bishamon BM25L/ BM25LL

Mã SP : AS01-003
Part Number , S/N : Chiều dài càng nâng :1150 mm và 1220 mm
Thông số kỹ thuật : Chiều rộng càng nâng có 3 loại : 520/540/685 mm
Model : BM25L/ BM25LL
Brand ( Hiệu ) : Bishamon
Trọng lượng , (Kg) : 78
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bánh xe trước : 80 x 70mm
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H40D

Linde H40D

Mã SP : K2DO
Model : H40D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Linde H40D

Xe nâng dầu Linde H40D

Mã SP : XXP4
Model : H40D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H40D

Linde H40D

Mã SP : K4K3
Model : H40D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H80D

Linde H80D

Mã SP : LYH1
Model : H80D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H20D-01/391

Linde H20D-01/391

Mã SP : PA8G
Model : H20D-01/391
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H50D-02/600

Linde H50D-02/600

Mã SP : DIXK
Model : H50D-02/600
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H20D-01/392

Linde H20D-01/392

Mã SP : 7HVL
Model : H20D-01/392
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H70D

Linde H70D

Mã SP : YRWU
Model : D70D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H25D

Linde H25D

Mã SP : RQ0H
Model : H25D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H20D-01/392

Linde H20D-01/392

Mã SP : G1SA
Model : H20D-01/392
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H30D/351

Linde H30D/351

Mã SP : KS9J
Model : H30D/351
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H30D-01

Linde H30D-01

Mã SP : E8SX
Model : H30D-01
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H25D

Linde H25D

Mã SP : K3A3
Model : H25D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H25D

Linde H25D

Mã SP : 01Y8
Model : H25D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H45T

Linde H45T

Mã SP : UW8E
Model : H45T
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H25D

Linde H25D

Mã SP : LCUA
Model : H25D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H14D

Linde H14D

Mã SP : A1K4
Model : H14D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Linde H12D

Linde H12D

Mã SP : PU7Z
Model : H12D
Brand ( Hiệu ) : Linde
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FD200

TCM FD200

Mã SP : 05YY
Model : FD200
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FD100Z8

TCM FD100Z8

Mã SP : 0PKQ
Model : FD100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FD18

TCM FD18

Mã SP : CE1I
Model : FD18
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu TCM FD100Z8

Xe nâng dầu TCM FD100Z8

Mã SP : 2NLA
Model : FD100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Daewoo G20E-3

Daewoo G20E-3

Mã SP : GYPS
Model : G20E-3
Brand ( Hiệu ) : Daewoo
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu TCM FD100Z8

Xe nâng dầu TCM FD100Z8

Mã SP : 3QFZ
Model : FD100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Toyota 7FGA150-2

Toyota 7FGA150-2

Mã SP : LIJW
Model : 7FGA150-2
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FD100Z8

TCM FD100Z8

Mã SP : FZFF
Model : FD100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD40ZT-6

Komatsu FD40ZT-6

Mã SP : 200J
Model : FD40ZT-6
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FD100Z8

TCM FD100Z8

Mã SP : JSOA
Model : FD100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD100-7

Komatsu FD100-7

Mã SP : AXYC
Model : FD100-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 128000
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu TCM FD30T6

Xe nâng dầu TCM FD30T6

Mã SP : HQV5
Model : FD30T6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4900
Nâng cao (m) : 3000mm
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD80E-8

Komatsu FD80E-8

Mã SP : I0TU
Model : FD80E-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 16600
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Toyota 7FD50

Toyota 7FD50

Mã SP : 71Z0
Model : 7FD50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD30-12

Komatsu FD30-12

Mã SP : Z2FA
Model : FD30-12
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD150-7

Komatsu FD150-7

Mã SP : SH53
Model : FD150-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Komatsu FD100-7

Xe nâng dầu Komatsu FD100-7

Mã SP : 2JCU
Model : FD100-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 128000
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu KOMATSU FD25-11

Xe nâng dầu KOMATSU FD25-11

Mã SP : J7Q7
Model : FD25-11
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Daewoo G30E-3

Daewoo G30E-3

Mã SP : 2CEQ
Model : G30E-3
Brand ( Hiệu ) : Daewoo
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-16

Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-16

Mã SP : I6S4
Model : FD25T-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Toyota 7FD30

Toyota 7FD30

Mã SP : J9B8
Model : 7FD30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu KOMATSU FD30T-16

Xe nâng dầu KOMATSU FD30T-16

Mã SP : FIVG
Model : FD30T-16
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Nâng cao (m) : 4000mm
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

TCM FD30T6

TCM FD30T6

Mã SP : VQLN
Model : FD30T6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 4310
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU FD115-7

KOMATSU FD115-7

Mã SP : NCHH
Model : FD115-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD50

Komatsu FD50

Mã SP : VFXA
Model : FD50
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-14

Xe nâng dầu KOMATSU FD25T-14

Mã SP : HGUU
Model : FD25T-14
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

KOMATSU FD160E-8

KOMATSU FD160E-8

Mã SP : T41I
Model : FD160E-8
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu TCM FD100Z8

Xe nâng dầu TCM FD100Z8

Mã SP : ZTAK
Model : FD100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Xe nâng dầu Toyota 7FD50

Xe nâng dầu Toyota 7FD50

Mã SP : XIAP
Model : 7FD50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : 80%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Komatsu FD150-7

Komatsu FD150-7

Mã SP : OPOG
Model : FD150-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Toyota 7FD50

Toyota 7FD50

Mã SP : GVQE
Model : 7FD50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Toyota FD150

Toyota FD150

Mã SP : CGVO
Model : FD150
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »