Trái bí xe nâng

Trái bí xe nâng

Mã SP : VTH36020
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
7.500.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí

Trái bí

Mã SP : VTH36019
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TAILIP KOMATSU

Trái bí TAILIP KOMATSU

Mã SP : VTH03247
Part Number , S/N : 3EC-13-11020
Model : FD35~50-5/6D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí 6BG1/TB42 TCM

Trái bí 6BG1/TB42 TCM

Mã SP : VTH03246
Part Number , S/N : 143E3-89822
Model : FD40~50T9/T2
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí 6BG1/TB42 TCM

Trái bí 6BG1/TB42 TCM

Mã SP : VTH03245
Part Number , S/N : 143E3-89821
Model : FD35~50T9(from 1080 to 3283),FD35~50T2(from 1 to 4
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 20.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí MITSUBISHI

Trái bí MITSUBISHI

Mã SP : VTH03131
Part Number , S/N : 91A23-10050
Model : S4S F18C FD20-30N
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 11.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí MITSUBISHI

Trái bí MITSUBISHI

Mã SP : VTH03126
Part Number , S/N : 91523-00100
Model : S4S FD20 F18B-07060/FD25 F18B-59479
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 11.66
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TCM

Trái bí TCM

Mã SP : VTH03122
Part Number , S/N : 31230-26602-71
Model : 2Z 8FD20;1DZ 8FD15;4Y 8FG20
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 0.48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí CLACK

Trái bí CLACK

Mã SP : VTH02924
Brand ( Hiệu ) : CLACK
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cổ trái bí toyota TCM,HELI

cổ trái bí toyota TCM,HELI

Mã SP : TT05-00
Model : FD/G35-50T8 CPCD40-50
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cốt trái bí heli

cốt trái bí heli

Mã SP : TT10-001
Part Number , S/N : 15793-82661
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cổ trái bí toyota

cổ trái bí toyota

Mã SP : TT06-001
Part Number , S/N : 32221-31940-71
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cổ trái bí toyota

cổ trái bí toyota

Mã SP : TT05-003
Part Number , S/N : 32137-31710-71
Model : 6FD35~50,6FG35~50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cổ trái bí toyota 2 claws

cổ trái bí toyota 2 claws

Mã SP : TT05-002
Part Number , S/N : 32137-32890-71
Thông số kỹ thuật : 2 claws
Model : 3-5FD35-50
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

cổ trái bí toyota 4 claws

cổ trái bí toyota 4 claws

Mã SP : TT05-001
Part Number , S/N : 32214-23030-71
Thông số kỹ thuật : 4 claws
Model : 5FD10~30,5FG10~30
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TCM

Trái bí TCM

Mã SP : TT00-049.
Model : FD35/40Z2 fd50-100z578
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TAILIP

Trái bí TAILIP

Mã SP : TT00-058
Part Number , S/N : 305688-1(YJH315H-3)
Model : FD40 ~ 50
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HELI

Trái bí HELI

Mã SP : TT00-052
Part Number , S/N : A06H6-80701
Model : HELI CPCD80-100/XICHAI CA6110
Brand ( Hiệu ) : HELI
Trọng lượng , (Kg) : 33
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TAILIP

Trái bí TAILIP

Mã SP : TT00-051
Model : FD30T-11/4D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TCM

Trái bí TCM

Mã SP : TT00-049
Part Number , S/N : BK6595500000,BK6504500000
Model : FD35/40Z2 fd50-100z578
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 23.45
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TAILIP

Trái bí TAILIP

Mã SP : TT00-047
Part Number , S/N : 165249-244
Model : FD35-5
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 21.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí MITSUBISHI

Trái bí MITSUBISHI

Mã SP : TT00-043
Part Number , S/N : YJH315H-10
Model : FD50-70/S6S
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TAILIP

Trái bí TAILIP

Mã SP : TT00-042
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HELI

Trái bí HELI

Mã SP : TT00-041
Part Number , S/N : ZF1C8-10631
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HELI

Trái bí HELI

Mã SP : TT00-039
Part Number , S/N : H0C53-80231
Brand ( Hiệu ) : HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí MITSUBISHI

Trái bí MITSUBISHI

Mã SP : TT00-038
Part Number , S/N : 92023-20030,92023-20031
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HANGCHA

Trái bí HANGCHA

Mã SP : TT00-036
Part Number , S/N : YQX45-6000
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí komatsu

Trái bí komatsu

Mã SP : TT00-032
Part Number , S/N : DC6A76929200
Model : FD40T-7 (FD33-50A/-7 ; -8) (FD33-50Z/-7;-8)
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HANGCHA

Trái bí HANGCHA

Mã SP : TT00-031
Part Number , S/N : 31100-4K100
Model : CPCD40-45/TD42
Brand ( Hiệu ) : Hangcha
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TCM ¢25

Trái bí TCM ¢25

Mã SP : TT00-030
Part Number , S/N : 135E3-80102,124U3-80211
Thông số kỹ thuật : ¢25
Model : FD/G35~50T8(1253-9999)/6BG1,TB42
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HYUNDAI ,DOOSAN

Trái bí HYUNDAI ,DOOSAN

Mã SP : TT00-029
Part Number , S/N : A213432
Model : D20~30S3,D20~30SE,GC20~30PS,GC20~30S3
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí Tailift

Trái bí Tailift

Mã SP : TT00-027
Part Number , S/N : 37013/22560417G
Model : TAILIFT FD15-35/A490BPG
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 15.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TAILIP

Trái bí TAILIP

Mã SP : TT00-026
Part Number , S/N : 32162/22560417
Model : TAILIFT FD15-35/C240
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 14.04
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí doosan

Trái bí doosan

Mã SP : TT00-025
Model : Two claw,18 teeth,diameter 15.
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI ,DOOSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí Tcm,nissan

Trái bí Tcm,nissan

Mã SP : TT00-023
Part Number , S/N : 31100-40K00
Model : FD20-30/TD27 NISSAN FD15-30(J01,J02)
Brand ( Hiệu ) : TCM, Heli, Hangcha
Trọng lượng , (Kg) : 12.26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HELI,HC

Trái bí HELI,HC

Mã SP : TT00-022
Part Number , S/N : 31110-65K00,31100-40K00,31100-05H01
Model : CPCD20-30/TD27,J01/TD27,J02/H25,TD27
Brand ( Hiệu ) : HELI,HC
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí tailip

Trái bí tailip

Mã SP : TT00-021
Part Number , S/N : YJH265
Model : CPCD20-30/D 490BPG
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 13.12
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí mitsubhi

Trái bí mitsubhi

Mã SP : TT00-019
Part Number , S/N : 91A23-10021,91A23-10020
Model : FD/G15-30N,FD/G18-25ZN,FD/G35A,FD/G20-25 MC(F18C)
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 12.78
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí mitsubhi 18 răng cho máy bơm

Trái bí mitsubhi 18 răng cho máy bơm

Mã SP : TT00-018
Part Number , S/N : 91323-10050
Thông số kỹ thuật : 18 răng cho máy bơm
Model : FD/G20~30 MC,FC,FD/G35A MC
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 12.78
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí mitsubhi

Trái bí mitsubhi

Mã SP : TT00-017
Part Number , S/N : 91523-20010
Model : FD20~30 MC,FC,FD/G20-35K
Brand ( Hiệu ) : MITSUBISHI
Trọng lượng , (Kg) : 12.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TCM

Trái bí TCM

Mã SP : TT00-015
Part Number , S/N : 12N53-80301
Model : FD20~30T3/C240,TD27 FG20-30T3/K21
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 15
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí toyota

Trái bí toyota

Mã SP : TT00-014
Part Number , S/N : 32220-23350-71, 32220-23450-71
Model : 7-8F/G10~30/1DZ 4Y 7-8FD10-30/2Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 11.35
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí toyota

Trái bí toyota

Mã SP : TT00-013
Part Number , S/N : 32210-23350-71,32210-23450-71, 32210-23330-71, 32210-13012-71, 32210-13610-71
Model : 5-7FG20~30/1DZ 4Y 5K 6-7FD20-30/2Z
Brand ( Hiệu ) : TOYOTA
Trọng lượng , (Kg) : 12.34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

trái bí komatsu 75

trái bí komatsu 75

Mã SP : TT00-012
Part Number , S/N : 3EB-13-22101
Thông số kỹ thuật : 75
Model : FD20~30-11..4D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 13.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí KOMATSU

Trái bí KOMATSU

Mã SP : TT00-011
Part Number , S/N : 30B-13-11110,30A-13-11110
Model : FD/G20~30-16,FD4D94LE/C16 FD20-30;4D92E-C20 FD10-1
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 12.22
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí komatsu

Trái bí komatsu

Mã SP : TT00-010
Part Number , S/N : DC6A26500000
Model : FD20~30-12,-14.4D94E 4JG2/C240/H15/H20/H25
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 11.8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí 6BG1/TB42 TCM

Trái bí 6BG1/TB42 TCM

Mã SP : TT00-009
Part Number , S/N : 135E3-80101
Thông số kỹ thuật : ¢22
Model : FD/G35-50T8(1-1252)..6BG1/TB42
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí 6BB1,6BD1,6BG1 TCM

Trái bí 6BB1,6BD1,6BG1 TCM

Mã SP : TT00-008
Part Number , S/N : BK-6669500000, 130C3-80221, 130G3-80211, 15943- 80211, YQXI00-6000
Model : FD50~100Z7...6BB1/6BD1, FD50-100Z8
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 26.75
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí komatsu 42

Trái bí komatsu 42

Mã SP : TT00-007
Part Number , S/N : 3EB-13-22022
Thông số kỹ thuật : 42
Model : C11 match with 4D95
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 23.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TCM,HELI

Trái bí TCM,HELI

Mã SP : TT00-006
Part Number , S/N : 12163-80302,124S3-80301,H25S3-2000
Model : FD20-30Z5 C240,h20,td27,k21
Brand ( Hiệu ) : TCM,HELI
Trọng lượng , (Kg) : 14.6
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TCM

Trái bí TCM

Mã SP : TT00-005
Part Number , S/N : 136L3-80301
Model : FD20~30T6N/TD27, FG20-30T6/H20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TCM

Trái bí TCM

Mã SP : TT00-004
Part Number , S/N : 137B3-80201,137B2-80201
Model : FD20~30T7/TD27.FG20~30T6/H20
Brand ( Hiệu ) : NISSAN
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TCM

Trái bí TCM

Mã SP : TT00-003-
Part Number , S/N : 143E3-80101
Model : FD40 forklift
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 11.98
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TCM

Trái bí TCM

Mã SP : TT00-003
Part Number , S/N : 134G3-80301
Model : FD20~30Z5(77913-9999999) T6...C240
Brand ( Hiệu ) : TCM
Trọng lượng , (Kg) : 13.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí TAILIP

Trái bí TAILIP

Mã SP : TT00-002
Part Number , S/N : 133Z2-50301
Model : FD20~30V5T/498BPG
Brand ( Hiệu ) : TAILIP
Trọng lượng , (Kg) : 14.94
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Trái bí HYSTER

Trái bí HYSTER

Mã SP : TT00-001
Part Number , S/N : 132Z2-50301,12163-80301G,1632347,C0C02-03011
Model : Hyster H2.50
Brand ( Hiệu ) : HYTSTER
Trọng lượng , (Kg) : 13.3
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá