Ty ben ngóc lưỡi xe nâng NICHIYU FBR20(L)

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng NICHIYU FBR20(L)

Mã SP : VTH01220
Part Number , S/N : 31850-58360
Thông số kỹ thuật : L
Model : FBR20(L)
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng NICHIYU FBR20(R)

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng NICHIYU FBR20(R)

Mã SP : VTH01219
Part Number , S/N : 31850-58380
Thông số kỹ thuật : R
Model : FBR20(R)
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng NICHIYU FBR15(L)

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng NICHIYU FBR15(L)

Mã SP : VTH01218
Part Number , S/N : 31850-58350
Thông số kỹ thuật : L
Model : FBR15(L)
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng NICHIYU FBR15(R)

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng NICHIYU FBR15(R)

Mã SP : VTH01217
Part Number , S/N : 31850-58370
Model : FBR15(R)
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng TCM FBR15(L)

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng TCM FBR15(L)

Mã SP : VTH01216
Part Number , S/N : 27808-50111
Thông số kỹ thuật : L
Model : FBR15(L)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng NICHIYU FBRF

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng NICHIYU FBRF

Mã SP : VTH01215
Part Number , S/N : 70000-83870
Model : FBRF
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng TCM FRB15-6

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng TCM FRB15-6

Mã SP : MA00-001
Part Number , S/N : 278M8-50101
Thông số kỹ thuật : RH
Model : FRB15-6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá