Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 31850-58360 NICHIYU

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 31850-58360 NICHIYU

Mã SP : VTH01220
Part Number , S/N : 31850-58360
Thông số kỹ thuật : L
Model : NICHIYU FBR20(L)
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 31850-58380 NICHIYU

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 31850-58380 NICHIYU

Mã SP : VTH01219
Part Number , S/N : 31850-58380
Thông số kỹ thuật : R
Model : NICHIYU FBR20(R)
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 31850-58350 NICHIYU

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 31850-58350 NICHIYU

Mã SP : VTH01218
Part Number , S/N : 31850-58350
Thông số kỹ thuật : L
Model : NICHIYU FBR15(L)
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 31850-58370 NICHIYU

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 31850-58370 NICHIYU

Mã SP : VTH01217
Part Number , S/N : 31850-58370
Model : NICHIYU FBR15(R)
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 27808-50111 TCM

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 27808-50111 TCM

Mã SP : VTH01216
Part Number , S/N : 27808-50111
Thông số kỹ thuật : L
Model : TCM FBR15(L)
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

ty ben ngóc lưỡi xe nâng 70000-83870 NICHIYU

ty ben ngóc lưỡi xe nâng 70000-83870 NICHIYU

Mã SP : VTH01215
Part Number , S/N : 70000-83870
Model : NICHIYU FBRF
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 278M8-50101 TCM

Ty ben ngóc lưỡi xe nâng 278M8-50101 TCM

Mã SP : MA00-001
Part Number , S/N : 278M8-50101
Thông số kỹ thuật : RH
Model : FRB15-6
Brand ( Hiệu ) : TCM
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben góc lưỡi FBR-70/75/E70 NICHIYU

Ty ben góc lưỡi FBR-70/75/E70 NICHIYU

Mã SP : 40234-VTH
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ty ben góc lưỡi NICHIYU

Ty ben góc lưỡi NICHIYU

Mã SP : 40233-VTH
Brand ( Hiệu ) : NICHIYU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá