Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HITACHI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HITACHI

Mã SP : O125
Part Number , S/N : 9243839
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Trọng lượng , (Kg) : 340
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Mã SP : 7S37
Part Number , S/N : K1011413
Model :
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 370
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : L2OX
Part Number , S/N : 31NA-40010
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 380
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : TGM7
Part Number , S/N : 31EG-42000
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nồi di chuyển Hyundai R60 R160 R210 R360

Nồi di chuyển Hyundai R60 R160 R210 R360

Mã SP : VTH44442
Part Number , S/N : 31N6-40050 XKAH-00901 31Z6-42000 31Q9-40021 34E7-02490
Model : Hyundai R60 R160 R210 R360
Brand ( Hiệu ) : Hyundai
Trọng lượng , (Kg) : 350
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Nồi di chuyển volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360

Nồi di chuyển volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360

Mã SP : VTH44435
Part Number , S/N : 14551150K 14533652 14592030 14525366 14505081 SA7117-30030
Model : volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360
Brand ( Hiệu ) : VOLVO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm motor di chuyển Hitachi EX60 EX200 ZX240 ZX330

Cụm motor di chuyển Hitachi EX60 EX200 ZX240 ZX330

Mã SP : VTH44434
Part Number , S/N : 9261222 9148909 9233690 9233689 9243839
Model : Hitachi EX60 EX200 ZX240 ZX330
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm motor di chuyển volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360

Cụm motor di chuyển volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360

Mã SP : VTH44433
Part Number , S/N : 14551150 14533652 14528280 14528732 14500160 14505081
Model : volvo EC55 EC210 EC240 EC290 EC360
Brand ( Hiệu ) : VOLVO
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm motor di chuyển Hyundai R55 R160 R210 R240 R360

Cụm motor di chuyển Hyundai R55 R160 R210 R240 R360

Mã SP : JK13
Part Number , S/N : 31N6-40010 31EN-42000 31EG-42000 31NA-40010 31M6-60010
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 350
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : 2WGC
Part Number , S/N : 31EG-42000
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 138
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : 09TH
Part Number , S/N : TM07VC
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 8
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC KUBOTA

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC KUBOTA

Mã SP : A12Z
Part Number , S/N : TM09VC-01
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 88
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : XIW2
Part Number , S/N : TM07VC-01
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 85kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Mã SP : 14GA
Part Number , S/N : TM40VC
Model :
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 308
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN SL225LC-V TM40VC

Ụ DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN SL225LC-V TM40VC

Mã SP : DB92
Part Number , S/N : TM40VC-01 40100454C
Model : SL225LC-V TM40VC
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 310kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC VOLVO

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC VOLVO

Mã SP : F8FC
Part Number , S/N : TM22VC-01
Brand ( Hiệu ) : VOLVO
Trọng lượng , (Kg) : 140kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN MÁY XÚC Komatsu PC120-6 PC130-7

Ụ DI CHUYỂN MÁY XÚC Komatsu PC120-6 PC130-7

Mã SP : VKQH
Part Number , S/N : TM18VC
Model : PC120-6 PC130-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 136
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC HYUNDAI

Mã SP : RUF4
Part Number , S/N : TM22VC
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 138
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DOOSAN

Mã SP : 7J05
Part Number , S/N : TM07VC
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 82kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DAEWOO

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC DAEWOO

Mã SP : 7X4Q
Part Number , S/N : TM09VC
Brand ( Hiệu ) : DAEWOO
Trọng lượng , (Kg) : 87
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC KUBOTA

Ụ DI CHUYỂN - CHÂN CHẠY - ĐÙI DI CHUYỂN MÁY XÚC KUBOTA

Mã SP : CHPX
Part Number , S/N : MG26VP
Model :
Brand ( Hiệu ) : KUBOTA
Trọng lượng , (Kg) : 46.7kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ DI CHUYỂN MÁY XÚC KOMATSU PC220LC-3

Ụ DI CHUYỂN MÁY XÚC KOMATSU PC220LC-3

Mã SP : SHD7
Part Number , S/N : 206-27-00027
Model : PC220LC-3
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 320kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá