Ụ di chuyển HITACHI

Ụ di chuyển HITACHI

Mã SP : 60XP
Part Number , S/N : MAG-33VP-550F-10
Model :
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Trọng lượng , (Kg) : 48
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển xe nâng DOOSAN 170403-00003

Ụ di chuyển xe nâng DOOSAN 170403-00003

Mã SP : YGSI
Part Number , S/N : 170403-00003
Model : 170403-00003
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 56
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển KOMATSU PC300-7

Ụ di chuyển KOMATSU PC300-7

Mã SP : I6FZ
Part Number , S/N : 208-27-00161
Model : PC300-7
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 390
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển KOMATSU

Ụ di chuyển KOMATSU

Mã SP : UPCR
Part Number , S/N : 21Y-60-12101
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 170
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển KOMATSU

Ụ di chuyển KOMATSU

Mã SP : L8P1
Part Number , S/N : 201-60-61100
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Trọng lượng , (Kg) : 80
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển LUIGONG

Ụ di chuyển LUIGONG

Mã SP : GRWE
Part Number , S/N : TM18VC-06
Brand ( Hiệu ) : LUIGONG
Trọng lượng , (Kg) : 141
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển KOBELCO

Ụ di chuyển KOBELCO

Mã SP : KV7S
Part Number , S/N : TM40VC-06
Brand ( Hiệu ) : KOBELCO
Trọng lượng , (Kg) : 335kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển LUIGONG

Ụ di chuyển LUIGONG

Mã SP : 1MY4
Part Number , S/N : TM09VC-06
Model : LG906 LG907
Brand ( Hiệu ) : LUIGONG
Trọng lượng , (Kg) : 92
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển HYUNDAI

Ụ di chuyển HYUNDAI

Mã SP : 7WMP
Part Number , S/N : SM60-03
Model :
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 135
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển HITACHI

Ụ di chuyển HITACHI

Mã SP : IL5C
Part Number , S/N : SM60-02
Brand ( Hiệu ) : HITACHI
Trọng lượng , (Kg) : 120kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển xe nâng DOOSAN SM220-01

Ụ di chuyển xe nâng DOOSAN SM220-01

Mã SP : F3KH
Part Number , S/N : SM220-01
Model : SM220-01
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 148kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển xe nâng DOOSAN SM220

Ụ di chuyển xe nâng DOOSAN SM220

Mã SP : YVFA
Part Number , S/N : SM220
Model : SM220
Brand ( Hiệu ) : DOOSAN
Trọng lượng , (Kg) : 150
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Ụ di chuyển HYUNDAI

Ụ di chuyển HYUNDAI

Mã SP : E2VF
Part Number , S/N : SM60-01
Brand ( Hiệu ) : HYUNDAI
Trọng lượng , (Kg) : 70kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Đùi di chuyển chân KOMATSU

Đùi di chuyển chân KOMATSU

Mã SP : VTH36918
Model : PC38
Brand ( Hiệu ) : KOMATSU
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm di chuyển không bơm xe nâng Hitachi LS00300022

Cụm di chuyển không bơm xe nâng Hitachi LS00300022

Mã SP : VTH36917
Part Number , S/N : LS00300022
Model : EX30 / ZX30
Brand ( Hiệu ) : Hitachi
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Cụm di chuyển DAEWOO

Cụm di chuyển DAEWOO

Mã SP : M6AM
Part Number , S/N : SM60
Model : SM60
Brand ( Hiệu ) : DAEWOO
Trọng lượng , (Kg) : 120kgs
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá