Lốp xe xúc lật 17.5-25 17.5x25 L5S

Lốp xe xúc lật 17.5-25 17.5x25 L5S

Mã SP : VTH29303
Thông số kỹ thuật : 17.5-25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Nhật Bản
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 12-16.5/10PR

Vỏ xe 12-16.5/10PR

Mã SP : VTH19424
Thông số kỹ thuật : 12-16.5/10PR (33*6*11)
Brand ( Hiệu ) : BKT - Ấn Độ
Trọng lượng , (Kg) : 125
Kích thước (D x R x C) mm: 838-276
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 18.4-24/12PR

Vỏ xe 18.4-24/12PR

Mã SP : VTH19390
Thông số kỹ thuật : 18.4-24/12PR
Model : 18-625 16PR
Brand ( Hiệu ) : BKT- Ấn Độ
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe BKT 18-19.5/16PR

Vỏ xe BKT 18-19.5/16PR

Mã SP : VTH19237
Thông số kỹ thuật : 18-19.5/16PR
Model : 18-19.5/16PR
Brand ( Hiệu ) : BKT- Ấn Độ
Trọng lượng , (Kg) : 20.4
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 14.00-20 1400-20

Vỏ xe 14.00-20 1400-20

Mã SP : VTH34995
Thông số kỹ thuật : 1400 R20
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc lật 29.5-25 2.95x25

Vỏ xe xúc lật 29.5-25 2.95x25

Mã SP : VTH43870
Thông số kỹ thuật : 29.5-25 295-25
Model : 29.5-25 295-25
Brand ( Hiệu ) : SOLIDEAL
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 900-20

Vỏ xe 900-20

Mã SP : vx900-20
Thông số kỹ thuật : 900-20
Brand ( Hiệu ) : Bergonan
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe nâng 8.25-16 825-16 ( đặc )

Vỏ xe nâng 8.25-16 825-16 ( đặc )

Mã SP : VX8.25-16
Thông số kỹ thuật : 8.25-16
Trọng lượng , (Kg) : 85.2
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe nâng 8.15-12 , 815-15 BRIDGESTONE - Hơi

Lốp xe nâng 8.15-12 , 815-15 BRIDGESTONE - Hơi

Mã SP : VX825-15
Part Number , S/N : 825-15
Thông số kỹ thuật : 815-15 , 8.15-15
Model : 815-15 , 8.15-15
Brand ( Hiệu ) : Bridgestone
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : INDO
2.390.000 đ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 1300-24/12PR

Vỏ xe 1300-24/12PR

Mã SP : VTH19428
Thông số kỹ thuật : 1300-24/12PR
Brand ( Hiệu ) : Deestone - Thái Lan
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 17.5R25

Vỏ xe 17.5R25

Mã SP : VTH35003
Thông số kỹ thuật : 17.5R25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Thái Lan
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 12-16.5

Vỏ xe 12-16.5

Mã SP : VTH34999
Thông số kỹ thuật : 12-16.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 10-16.5

Vỏ xe 10-16.5

Mã SP : VTH34998
Thông số kỹ thuật : 10-16.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 12-16.5 vỏ hơi

Vỏ xe 12-16.5 vỏ hơi

Mã SP : VTH34994
Thông số kỹ thuật : 12-16.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 10-16.5 vỏ hơi

Vỏ xe 10-16.5 vỏ hơi

Mã SP : VTH34993
Thông số kỹ thuật : 10-16.5 EW
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 9.00-16

Vỏ xe 9.00-16

Mã SP : 4JYG
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc lật 20.5/70-16

Vỏ xe xúc lật 20.5/70-16

Mã SP : VTH34997
Thông số kỹ thuật : 20.5/70-16
Trọng lượng , (Kg) : 16
Tình trạng hàng hóa (%) : MớI 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc lật 23.5-25 23.5x25 L5S

Vỏ xe xúc lật 23.5-25 23.5x25 L5S

Mã SP : VTH50916
Thông số kỹ thuật : 23.5-25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe xúc lật 23.5/70-16

Lốp xe xúc lật 23.5/70-16

Mã SP : VTH49658
Thông số kỹ thuật : 23.5/70-16
Trọng lượng , (Kg) : 12500
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe xúc lật 15/90-16

Lốp xe xúc lật 15/90-16

Mã SP : VTH49657
Thông số kỹ thuật : 15/90-16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 18.00-24 1800-24 vỏ hơi

Vỏ xe 18.00-24 1800-24 vỏ hơi

Mã SP : VTH44964
Thông số kỹ thuật : 18.4-34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 15x19.5-14 vỏ hơi

Vỏ xe 15x19.5-14 vỏ hơi

Mã SP : VTH44958
Thông số kỹ thuật : 15.0/55-17 PK-305
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 300-5

Lốp xe 300-5

Mã SP : VTH37280
Thông số kỹ thuật : 300-5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 11 R22.5 16PR L317

Lốp xe 11 R22.5 16PR L317

Mã SP : VTH37279
Thông số kỹ thuật : 11 R22.5 16PR L317
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 315/80 R22.5 20PR 700

Lốp xe 315/80 R22.5 20PR 700

Mã SP : VTH37278
Thông số kỹ thuật : 315/80 R22.5 20PR 700
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe xúc lật 23.5-25

Vỏ xe xúc lật 23.5-25

Mã SP : VTH37269
Thông số kỹ thuật : 23.5-25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 18.4-34 vỏ hơi

Vỏ xe 18.4-34 vỏ hơi

Mã SP : VTH37260
Thông số kỹ thuật : 18.4-34
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 460/70R24 (17.5LR24)

Vỏ xe 460/70R24 (17.5LR24)

Mã SP : VTH37259
Thông số kỹ thuật : 460/70R24 (17.5LR24)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 650/70R42

Vỏ xe 650/70R42

Mã SP : VTH37258
Thông số kỹ thuật : 650/70R42
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 620/70R30

Vỏ xe 620/70R30

Mã SP : VTH37257
Thông số kỹ thuật : 620/70R30
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 710/70R38

Vỏ xe 710/70R38

Mã SP : VTH37256
Thông số kỹ thuật : 710/70R38
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 650/65R28

Vỏ xe 650/65R28

Mã SP : VTH37255
Thông số kỹ thuật : 650/65R28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 800/65R32 (30.5LR32)

Vỏ xe 800/65R32 (30.5LR32)

Mã SP : VTH37254
Thông số kỹ thuật : 800/65R32 (30.5LR32)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 520/85R42 (20.8R42)

Vỏ xe 520/85R42 (20.8R42)

Mã SP : VTH37253
Thông số kỹ thuật : 520/85R42 (20.8R42)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 520/85R38 (20.8R38)

Vỏ xe 520/85R38 (20.8R38)

Mã SP : VTH37252
Thông số kỹ thuật : 520/85R38 (20.8R38)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 460/85R38 (18.4R38)

Vỏ xe 460/85R38 (18.4R38)

Mã SP : VTH37251
Thông số kỹ thuật : 460/85R38 (18.4R38)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 460/85R34 (18.4R34)

Vỏ xe 460/85R34 (18.4R34)

Mã SP : VTH37250
Thông số kỹ thuật : 460/85R34 (18.4R34)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 460/85R30 (18.4R30)

Vỏ xe 460/85R30 (18.4R30)

Mã SP : VTH37249
Thông số kỹ thuật : 460/85R30 (18.4R30)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 420/85R34 (16.9R34)

Vỏ xe 420/85R34 (16.9R34)

Mã SP : VTH37248
Thông số kỹ thuật : 420/85R34 (16.9R34)
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 420/85R28 (16.9R28)

Vỏ xe 420/85R28 (16.9R28)

Mã SP : VTH37246
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 380/85R28 14.9R28

Vỏ xe 380/85R28 14.9R28

Mã SP : VTH37245
Thông số kỹ thuật : 380/85R28
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

vỏ xe 20.5R25

vỏ xe 20.5R25

Mã SP : VTH37244
Thông số kỹ thuật : 20.5R25
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Vỏ xe 28L-26

Vỏ xe 28L-26

Mã SP : VTH37235
Thông số kỹ thuật : 28L-26
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 16.9-34-10PR

Lốp xe 16.9-34-10PR

Mã SP : VTH35016
Thông số kỹ thuật : 16.9-34-10PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 14.9-30-10PR

Lốp xe 14.9-30-10PR

Mã SP : VTH35015
Thông số kỹ thuật : 14.9-30-10PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 13.6-38-12PR

Lốp xe 13.6-38-12PR

Mã SP : VTH35014
Thông số kỹ thuật : 13.6-38-12PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 12.4-28-10PR

Lốp xe 12.4-28-10PR

Mã SP : VTH35013
Thông số kỹ thuật : 12.4-28-10PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 11-32-PR

Lốp xe 11-32-PR

Mã SP : VTH35012
Thông số kỹ thuật : 11-32-PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 11.2-24-10PR

Lốp xe 11.2-24-10PR

Mã SP : VTH35011
Thông số kỹ thuật : 11.2-24-10PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 9.5-24-16PR

Lốp xe 9.5-24-16PR

Mã SP : VTH35010
Thông số kỹ thuật : 9.5-24-16PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 9.5-20-16PR

Lốp xe 9.5-20-16PR

Mã SP : VTH35009
Thông số kỹ thuật : 9.5-20-16PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 9.00-20-16PR

Lốp xe 9.00-20-16PR

Mã SP : VTH35008
Thông số kỹ thuật : 9.00-20-16PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 8.3-24-16PR

Lốp xe 8.3-24-16PR

Mã SP : VTH35007
Thông số kỹ thuật : 8.3-24-16PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 8.3-20-10PR

Lốp xe 8.3-20-10PR

Mã SP : VTH35006
Thông số kỹ thuật : 8.3-20-10PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 7.50-16-14PR

Lốp xe 7.50-16-14PR

Mã SP : VTH35005
Thông số kỹ thuật : 7.50-16-14PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 6.50-16-14PR

Lốp xe 6.50-16-14PR

Mã SP : VTH35004
Thông số kỹ thuật : 6.50-16-14PR
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 6.00-19

Lốp xe 6.00-19

Mã SP : VTH35002
Thông số kỹ thuật : 6.00-19
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 11.00-16

Lốp xe 11.00-16

Mã SP : VTH35001
Thông số kỹ thuật : 11.00-16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 10.00-16

Lốp xe 10.00-16

Mã SP : VTH35000
Thông số kỹ thuật : 10.00-16
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá

Lốp xe 295/80R22.5

Lốp xe 295/80R22.5

Mã SP : VTH34992
Thông số kỹ thuật : 295/80R22.5
Tình trạng hàng hóa (%) : Mới 100%
Bảo hành: 30% gai
Xuất xứ : Chính hãng
Liên hệ /Cái
Chi tiết Yêu cầu báo giá
« 1 2 3 4 5 »